Quỹ HTND thành phố Hải Phòng góp phần nâng cao đời sống hội viên, nông dân
12:42 - 03/03/2021
(Quỹ HTND)- Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ HTND thành phố đạt trên 49 tỷ đồng. Trong đó, nguồn Quỹ Trung ương ủy thác 14,750 tỷ đồng; nguồn Quỹ HTND thành phố đạt 21,352 tỷ đồng; nguồn cấp huyện 13,382 tỷ đồng.

Nguồn vốn Quỹ HTND góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nâng cao đời sống người nông dân

Hiện, 100% các xã thành lập Ban Vận động xây dựng Quỹ HTND cấp xã. 06 đơn vị cấp huyện quản lý Quỹ HTND đạt mức trên 1 tỷ đồng; 02 đơn vị quản lý đạt mức trên 500 triệu đồng; 04 đơn vị quản lý dưới 500 triệu đồng. 44 xã vận động nguồn Quỹ HTND đạt mức 50-100 triệu đồng; 08 xã đạt trên 100 triệu đồng trở lên; 132 xã đạt mức dưới 50 triệu.
 

Các dự án đã phát huy hiệu quả kinh tế rõ rệt, nâng mức thu nhập bình quân của các hộ gia đình năm 2011 từ mức 15 triệu đồng/năm, đến nay mức thu nhập đạt trên 50 triệu đồng/năm, có một số mô hình đạt được mức thu nhập bình quân trên 100 triệu đồng/năm.
 

Một số mô hình cho hiệu quả kinh tế cao và được nhân rộng tại địa phương như: trồng đào cảnh tại Hội ND xã Đồng Thái, huyện An Dương, nông dân đã mạnh dạn chuyển đổi trên 85 ha đất canh tác từ trồng lúa 2 vụ sang trồng đào cảnh, lợi nhuận tăng 2,5 lần so với trồng lúa.
 

Mô hình trồng chuối lùn thâm canh tại Hội ND xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên đã chuyển dịch trên 60 ha đất bãi trồng lúa 1 vụ sang thâm canh cây chuối lùn cho năng suất và lợi nhuận cao.
 

Hay mô hình nuôi trồng thủy sản ven biển của Hội ND phường Tràng Cát, quận Hải An đã nuôi tôm, cua, cá kết hợp, sử dụng phương pháp nuôi kết hợp chăm sóc và tận dụng thu hút nguồn giống thủy sản thiên nhiên, giảm chi phí đầu vào thu lợi nhuận khá lớn, kết hợp trồng cây chắn sóng, bảo vệ chủ quyền biển đảo, thu hút nguồn lợi thủy sản tự nhiên.... 
 

Ngoài ra, các cấp Hội còn phối hợp thực hiện ủy thác với các Ngân hàng. Đến nay, tổng dư nợ của  Ngân hàng CSXH và Ngân hàng NN&PTNT do Hội ND thành phố quản lý đạt 923,744 tỷ đồng với 28.932 hộ vay thông qua 790 Tổ TK&VV.
 

Nguồn vốn Quỹ HTND góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nâng cao đời sống người nông dân, tăng thu nhập, giảm nghèo, nâng cao quy mô sản xuất và sản xuất hàng hóa, phát triển ngành nghề, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển các hình thức tập thể ở nông thôn, tạo việc làm, thúc đẩy việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất.
 

Thu Bình
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Quỹ Hỗ trợ nông dân - 25 năm đồng hành cùng nhà nông