Bình Định: Phát huy hiệu quả nguồn vốn Qũy HTND
16:39 - 26/02/2021
(Quỹ HTND)- Những năm qua, Quỹ HTND các cấp trong tỉnh đã giúp hàng ngàn hộ nông dân trên địa bàn vươn lên khấm khá, góp phần ổn định nền kinh tế – xã hội ở địa phương.

Nguồn Quỹ HTND đã phát huy được hiệu quả, đem lại thu nhập khá cho hội viên, nông dân (Ảnh minh họa)

Tính đến 30/11/2020, các cấp Hội ND đã vận động tăng trưởng Quỹ HTND toàn tỉnh được gần 60 tỷ đồng, trong đó, Quỹ Trung ương ủy thác 15,5 tỷ đồng; quỹ cấp tỉnh, cấp huyện trên 44 tỷ đồng. Mười năm qua, nguồn vốn Quỹ đã hỗ trợ gần 6.000 lượt hội viên vay vốn phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.
 

Có được kết quả trên trước tiên phải kể đến sự tích cực của các cấp Hội ND trong việc triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ HTND giai đoạn 2011- 2020” của Trung ương Hội và Đề án “Thành lập và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ HTND tỉnh giai đoạn 2013 - 2020”.  Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cán bộ, hội viên nông dân đối với hoạt động Quỹ HTND và chương trình phối hợp với các Ngân hàng.
 

Đặc biệt, sự quan tâm, đồng thuận của cấp ủy, chính quyền đối với Quỹ HTND các cấp. Kết quả vận động đóng góp xây dựng Quỹ hàng năm tăng trưởng rõ rệt. Bình quân trước năm 2013 mỗi năm vận động được 300 triệu đồng, từ năm 2013 - 2020 mỗi năm bình quân vận động được từ 3 - 5,5 tỷ đồng.
 

Từ hiệu quả hoạt động của Quỹ HTND, các cấp Hội thuận lợi hơn trong tập hợp hội viên tham gia sinh hoạt chi, tổ Hội, tham gia các phong trào của Hội. Bình quân hàng năm, Hội đã phát triển trên 7.000 hội viên mới; tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt đạt từ 60-80%.
 

Hàng năm, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh tham mưu Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận 61 của tỉnh, UBND tỉnh cấp vốn từ ngân sách cho Quỹ HTND; triển khai kế hoạch vận động xây dựng Quỹ HTND. Một số đơn vị đã tham mưu cấp ủy và UBND cùng cấp đồng ý chủ trương hàng năm cán bộ, công chức đóng góp ủng hộ một ngày lương cho Quỹ HTND.
 

Vừa qua, UBND tỉnh đã đồng ý cấp bổ sung 2 tỷ đồng cho Qũy HTND tỉnh vào năm 2021.
 

Có thể khẳng định, Quỹ HTND đã phát huy hiệu quả thiết thực nhằm hỗ trợ hội viên, nông dân vươn lên bằng chính nội lực của mình. Nếu nguồn quỹ HTND tiếp tục được nhân rộng sẽ ngày càng có nhiều nông dân vượt khó vươn lên làm giàu, mở rộng quy mô phát triển ngành nghề và phát triển các hình thức kinh tế ở nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
 
Minh Khoa
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Quỹ Hỗ trợ nông dân - 25 năm đồng hành cùng nhà nông