Quỹ HTND Bình Định: Hơn 2 nghìn hội viên, nông dân được hỗ trợ phát triển sản xuất
14:22 - 15/01/2021
(Quỹ HTND) - Đến 30/11/2020, tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đang quản lý 59.561 triệu đồng, tăng 12,56 lần so với cuối năm 2010.
Nguồn vốn Quỹ HTND tỉnh Bình Định giúp hội viên, nông dân phát triển sản xuất, cải thiện đời sống

Giai đoạn 2013-2020, UBND tỉnh cấp ngân sách cho Quỹ HTND tỉnh 12 tỷ đồng; 11/11 huyện được ngân sách cấp 12 tỷ đồng (trong đó, 01 huyện đạt mức 500 - 01 tỷ đồng, 10 huyện trên 01 tỷ đồng); 125/151 xã được ngân sách xã cấp 4,69 tỷ đồng (56/151 cơ sở đạt mức 50 - 100 triệu đồng; 75/151 cơ sở đạt trên 100 triệu đồng); 100% HND cấp xã đã chuyển vốn Quỹ HTND cấp mình về huyện quản lý theo đúng Hướng dẫn của Trung ương. 


Nguồn Quỹ HTND triển khai cho vay tại 11/11 huyện, thị xã, thành phố thông qua 424 dự án với 2.239 lượt hộ vay. Qua đó, góp phần xây dựng thành công hơn 300 nhóm hộ liên kết sản xuất, 05 chi Hội nghề nghiệp,120 tổ Hội nghề nghiệp, 06 Hợp tác xã, 19 Tổ hợp tác đầu tư sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao.
 

Bên cạnh đó, để tạo thêm nguồn vốn giúp hội viên, nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, các cấp Hội còn tích cực phối hợp với các Ngân hàng triển khai hoạt động ủy thác. Đến nay, 11/11 huyện, thị, thành phố đã ký và triển khai thực hiện chương trình phối hợp với Ngân hàng No&PTNT; 59/151 xã, phường, thị trấn có dư nợ đạt 224.979 triệu đồng (tăng 202.958 triệu đồng so với cuối năm 2010) thông qua 200 Tổ Vay vốn với 3.196 thành viên tham gia.
 

145/151 cơ sở Hội có dư nợ uỷ thác của Ngân hàng CSXH đạt 1.271 tỷ đồng với 27.398 thành viên vay thông qua 725 Tổ TK&VV (chiếm 30% trong tổng dư nợ ủy thác qua các tổ chức CT-XH), dư nợ bình quân 46,19 triệu đồng/hộ, tăng 771.189 triệu đồng so với cuối năm 2010. 


Thông qua hoạt động của Quỹ HTND và ủy thác vay vốn với các Ngân hàng đã góp phần khẳng định và nâng cao vai trò, vị thế của Hội trong hệ thống chính trị. Để tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân, thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, huy động từ nhiều nguồn bổ sung vào Quỹ HTND; phát triển các hình thức kinh tế tập thể và xây dựng mô hình phát triển kinh tế trong nông dân để nhân rộng.

Xuân Hạnh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Thúc đẩy sản xuất chè theo hướng an toàn