Gần 170.000 hộ nông dân vay vốn Quỹ HTND phát triển sản xuất, kinh doanh
14:25 - 24/11/2020
(Quỹ HTND)- Tính đến tháng 6/2020, tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp đạt trên 3.600 tỷ đồng với 166.175 hộ vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh. Trong đó nguồn vốn Quỹ  Trung ương ủy thác cho vay tại 62 tỉnh, thành Hội thông qua 1.497 dự án, cho 18.742 hộ vay với tổng dư nợ đạt 708.909 tỷ đồng. 
Giải ngân nguồn vốn Quỹ HTND cho hội viên, nông dân tại Nghệ An

Hiện mức cho vay vốn tối đa 100 triệu đồng/hộ. Nguồn vốn Quỹ đầu tư cho vay một dự án từ 300 triệu đến 2 tỷ đồng với số  hộ tham gia tối tiểu 10 hộ/dự án; thời gian vay tùy loại hình sản xuất, kinh doanh (theo chu kỳ cây, con), tối đa là 36 tháng.


Các dự án hiện nay được thực hiện đúng và đầy đủ các khâu trong quy trình cho vay; vốn vay được đầu tư đúng hướng, đúng đối tượng; công tác khảo sát địa bàn, hướng dẫn lựa chọn phương án sản xuất kinh doanh, xây dựng dự án, thẩm định và kiểm tra trước, trong và sau khi giải ngân luôn được các cấp Hội chú trọng.


Để đảm bảo việc sử dụng vốn có hiệu quả, Hội Nông dân một số tỉnh, thành phố đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tổ chức các lớp dạy nghề, tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT tạo điều kiện cho các hộ vay vốn sử dụng vốn có hiệu quả góp phần gia tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho hội viên, nông dân.


Cùng với nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, Ban Điều hành Quỹ HTND đã tham mưu cho Ban Thường vụ Trung ương Hội chỉ đạo Hội Nông dân các tỉnh, thành phố tích cực phối hợp với các ngân hàng, tổ chức tín dụng để chuyển tải vốn đến với nông dân.


Ngoài nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, đến 30/6/2020, Hội Nông dân Việt Nam đang quản lý tổng dư nợ Ngân hàng CSXH đạt 66.988 tỷ đồng thông qua 54.335 Tổ TK&VV, với 2.025.103 thành viên. Dư nợ nhận ủy thác với Ngân hàng No&PTNT Việt Nam đạt 64.655 tỷ đồng thông qua 26.397 Tổ vay vốn với 644.589 thành viên.


Thông qua việc cho vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân và nguồn vốn của các ngân hàng đã trợ giúp cho hàng triệu hội viên nông dân có thêm vốn để phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, gia tăng thu nhập, nhiều hộ nghèo trở thành hộ khá, nhiều hộ khá trở thành hộ giàu, đời sống vật chất, tinh thần của nông dân được nâng lên rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người và tỷ lệ hộ giàu ở nông thôn ngày càng tăng mạnh.


Hàng năm, Ban Điều hành Quỹ xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, chỉ đạo các cấp Hội cơ sở xây dựng và thực hiện đúng chương trình, kế hoạch kiểm tra đã đề ra, đảm bảo tần suất kiểm tra hàng năm: đối với Quỹ HTND TW đã trực tiếp tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát đến từ 20-30 tỉnh, thành Hội, tại mỗi tỉnh kiểm tra từ 1-2 huyện, mỗi huyện từ 1-2 xã và mỗi xã từ 5-7 hộ vay vốn.


Ngoài ra Quỹ Hỗ trợ nông dân còn tham gia các đoàn kiểm kiểm tra do Thường trực, Ban Thường vụ chủ trì. Tham gia các đoàn kiểm tra của Ban Kinh tế Trung ương, Ngân hàng Nhà nước, Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp về thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan đến tín dụng nông nghiệp, nông thôn.


Thông qua công tác kiểm tra cho thấy các cấp Hội cơ bản thực hiện đúng các hướng dẫn, quy định, các hộ vay vốn đã sử dụng vốn đúng mục đích, phát huy được hiệu quả nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân và của các Ngân hàng. Qua kiểm tra đã nắm bắt tình hình hoạt động của Hội các cấp và những kiến nghị, đề xuất của cán bộ Hội cấp cơ sở và hội viên nông dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước.
 

Ngọc An
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Quỹ Hỗ trợ nông dân - 25 năm đồng hành cùng nhà nông