Kế hoạch số 212-KH/HNDTW ngày 21/7/2020 về Tổng kết 10 năm thực hiện Đề án 966-ĐA/HNDTW ngày 31/12/2010 của Ban Thường vụ Trung ương Hội về "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ HTND giai đoạn 2011 - 2020"
15:22 - 27/07/2020
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản