Văn bản số 8909/NHCS-TDNN ngày 11/12/2019 về chi trả phí ủy thác cho tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp xã
09:24 - 18/12/2019
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Nghệ An: Liên kết sản xuất, nhà nông làm giàu từ Quỹ hỗ trợ nông dân