Công văn số 11-CV/QHTTW ngày 20/3/2019 của Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương về việc hạn chế rủi ro và phòng chống dịch bệnh đối với các dự án chăn nuôi lợr
15:12 - 29/03/2019
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Nghệ An: Liên kết sản xuất, nhà nông làm giàu từ Quỹ hỗ trợ nông dân