Công văn số 2541-CV/HNDTW ngày 21/02/2017 về việc tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác
16:32 - 13/03/2017
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản