Công văn số 463 /NHNo-HSX, ngày 19/01/2017 về việc phối hợp thực hiện cho vay đối với hộ gia đình, cá nhân thông qua Tổ vay vốn/ Tổ liên kết, Tổ cho vay lưu động
11:12 - 10/02/2017
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản