Văn bản thỏa thuận số 664/VBTT ngày 30/3/2009 giữa Hội Nông dân Việt Nam và Ngân hàng CSXH về việc điều chỉnh mức phí ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác

 Bấm vào đây để xem toàn văn link

Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản