Công văn số 3776-CV/HNDTW ngày 14/03/2022 của Ban Thường vụ Trung ương Hội về việc tiếp tục nâng cao hoạt động chất lượng ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác năm 2022
08:47 - 16/03/2022
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Đa dạng sản phẩm chế biến để mở rộng thị trường