Quyết định số 4682-CV/HNDTW ngày 01/12/2021 của Ban Thường vụ Trung ương Hội về việc tiếp tục giảm mức thu phí cho vay Quỹ HTND hỗ trợ hộ vay bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
14:23 - 15/12/2021
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản