Công văn số 3476-CV/HNDTW ngày 16/11/2021 của Ban Thường vụ Trung ương Hội về việc trả lời phản ánh, kiến nghị của cử tri tại Văn bản số 418/BDN ngày 02/11/2021 của Ban Dân nguyện - UBTV Quốc Hội
16:37 - 18/11/2021
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản