Quyết định số 3938-QĐ/HNDTW ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Trung ương Hội về việc giảm mức thu phí cho vay Quỹ HTND hỗ trợ hộ vay bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
09:21 - 27/09/2021
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản