Phú Thọ: Thu nhập các hộ vay vốn Quỹ đạt từ 50 - 300 triệu đồng/năm
11:02 - 24/08/2020
(Quỹ HTND)- Đến tháng 8/2020, tổng nguồn vốn Quỹ HTND trên địa bàn toàn tỉnh đạt 42.719,5 triệu đồng; trong đó: Trung ương ủy thác 15.500 triệu đồng, nguồn vốn cấp tỉnh 13.900,5 triệu đồng, nguồn cấp huyện 6.833,5 triệu đồng, nguồn vốn do Hội ND cấp xã vận động và chuyển về huyện quản lý đạt 6.485,5 triệu đồng. Từ nguồn vốn trên đã cho 1.182 hộ vay triển khai  222 mô hình dự án. 

Thẩm định mô hình trồng, chăm sóc nâng cao chất lượng bưởi quả Đoan Hùng tại xã Vân Du - huyện Đoan Hùng

Hiện, 5/13 huyện, thành, thị có số dư đạt trên 1 tỷ đồng (chiếm 39%). Các cấp Hội đã hướng dẫn hội viên, nông dân xây dựng dự án vay vốn phát triển kinh tế và tập trung phát triển các mô hình điểm phù hợp. Đồng thời; hàng năm xét duyệt cho trên 1.500 hộ vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng các mô hình mới, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập.


Từ nguồn vốn Quỹ HTND, các cấp Hội đã xây dựng 220 mô hình kinh tế tập thể gồm: 45 mô hình trồng trọt; chăn nuôi có 148 mô hình; thủy sản 21 mô hình kinh; doanh dịch vụ, làng nghề 06 mô hình.


Tiêu biểu như các mô hình: Nuôi gà thịt thả đồi của Hợp tác xã chăn nuôi gà An Phú xã Địch Quả, huyện Thanh Sơn; sản xuất rau an toàn tại thị trấn Lân Thao, huyện Lâm Thao; trồng bưởi tại Hợp tác xã bưởi Chân Mộng, huyện Đoan Hùng; trồng và chế biến chè tại làng nghề chè Đá Hen, huyện Cẩm Khê; nuôi cá thương phẩm tại Hợp tác xã cá lồng, huyện Thanh Thủy…


Các hộ có thu nhập đạt từ 50 - 300 triệu đồng/hộ/năm so với trước khi tham gia dự án. Quỹ HTND các cấp còn trực tiếp và phối hợp tổ chức 85 lớp tập huấn nghiệp vụ cho 5.600 cán bộ Hội các cấp; 220 lớp tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn lập phương án sản xuất - kinh doanh, sử dụng vốn đúng mục đích cho trên 12.000 lượt hộ; xây dựng 02 mô hình liên kết chăn nuôi gà, bò và tổ chức xúc tiến thương mại tìm đầu ra cho sản phẩm... Ngoài ra,giải quyết việc làm cho trên 3.500 lao động; trực tiếp giúp đỡ 2.154 hộ thoát nghèo; phối hợp giúp 6.200 hộ thoát nghèo.


Có thể khẳng định, từ hiệu quả các mô hình cho thấy Quỹ HTND là nguồn lực quan trọng hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống; đồng thời góp phần khẳng định vị trí, vai trò trung tâm nòng cốt của tổ chức Hội trong việc tổ chức các phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.
 

Lý Quang Đại
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản