Các cấp Hội đưa vốn ưu đãi tới người dân
11:12 - 11/06/2020
(Quỹ HTND)- Những năm qua, các cấp Hội Nông dân trong cả nước đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ hội viên đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế. Trong đó, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội được coi là hiệu quả, giúp nông dân thoát nghèo, ổn định cuộc sống và vươn lên làm giàu chính đáng.
Nông dân vay vốn nuôi ong, mang lại thu nhập ổn định

Với ưu thế đất đai rộng lớn, phì nhiêu, khí hậu ôn hòa, An Xuân, Tuy Hòa, Phú Yên xác định sản xuất nông nghiệp là mũi nhọn trong phát triển kinh tế. Hội ND đã nhận ủy thác vốn của Ngân hàng CSXH cho hội viên vay, tổ chức tập huấn kỹ thuật, tư vấn giới thiệu các giống cây trồng, vật nuôi mới có giá trị kinh tế cao.
 

 Hiện 6 chi Hội Nông dân của xã có 590 hội viên tham gia sinh hoạt. Hội Nông dân xã An Xuân đã thành lập được 7 Tổ tiết kiệm và vay vốn, kết nối cho hàng trăm hộ vay.
 

Tổng dư nợ hơn 22 tỉ đồng với 9 chương trình cho vay gồm: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hỗ trợ tạo việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, vốn hộ nghèo về nhà ở, hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn.


Nhiều hộ nông dân xã Nghĩa Bình, Nghĩa Hưng, Nam Định đã có đời sống khá giả hơn nhờ nguồn vay vốn ưu đãi của Ngân hàng CSXH để đầu tư nuôi tôm thẻ chân trắng, nuôi cá nước ngọt.

 
Thực hiện hợp đồng ủy thác vay vốn, hiện nay, Hội Nông dân xã đang quản lý 5 Tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng số dư nợ hơn 3,6 tỷ đồng.


Hội ND huyện Nghĩa Hưng có 39.712 hội viên, ngành nghề chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản, kinh doanh dịch vụ. Ngoài ra còn có một số ngành nghề mới và nghề truyền thống như: nón lá, dệt chiếu, đan cói xuất khẩu, trồng nấm, trồng hoa cây cảnh. Hội Nông dân huyện luôn coi việc hỗ trợ về đồng vốn, KHKT là một trong những giải pháp quan trọng để xây dựng Hội ngày càng vững mạnh.


Hội Nông dân huyện đang nhận ủy thác của Ngân hàng CSXH giúp 2.828 hộ hội viên vay vốn theo các chương trình hỗ trợ với lãi suất thấp qua 92 Tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ gần 103 tỷ đồng.


Ngoài ra, các cấp Hội còn hỗ trợ vật tư nông nghiệp và mở lớp tập huấn kiến thức KHKT. Năm 2019, Hội ND huyện phối hợp tổ chức mở 68 lớp tập huấn cho nông dân tiếp cận các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, áp dụng vào sản xuất, chăn nuôi cho 10.260 lượt hội viên, tổ chức 17 lớp dạy nghề cho 590 lao động nông thôn, cung hơn 600 tấn phân bón trả chậm…


Nguồn vốn trên góp phần giúp toàn huyện có trên 13.000 hộ SXKD giỏi các cấp; thu nhập bình quân đầu người đạt 47,5 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,74%.


Đến nay, Hội Nông dân huyện Bảo Lạc, Cao Bằng đã hỗ trợ 2.159 hội viên vay 88 tỷ 814 triệu đồng phát triển sản xuất, kinh doanh.


Trong đó, phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện hỗ trợ 1.804 hội viên vay trên 73 tỷ 300 triệu đồng theo chương trình ủy thác cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.


Giai đoạn 2015 - 2019, nguồn vốn tín dụng CSXH toàn tỉnh đã giúp 117.506 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống.


Kết thúc năm 2019, các tổ chức đoàn thể và Ngân hàng CSXH đã phối hợp  đạt tổng dư nợ trên 2.557 tỷ đồng, tăng hơn 937 tỷ đồng với gần 60.000 khách hàng vay vốn. Trong đó, tổ chức Hội Nông dân dư nợ 829 tỷ đồng.


Bên cạnh hỗ trợ vốn chính sách, các cấp Hội tiếp tục phối hợp với các ngành lồng ghép hoạt động hỗ trợ chuyển giao công nghệ, khoa học kỹ thuật khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư nhằm nâng cao hiệu quả nguồn vốn cho vay, góp phần thiết thực vào việc hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.
 

Đồng thời tích cực phổ biến, triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ, chính sách mới đến các đối tượng thụ hưởng để người dân tiếp cận nhanh các nguồn vốn phát triển kinh tế gia đình.

Lan Phương
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản