Nâng cao hiệu quả, chất lượng ủy thác nguồn vốn vay ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách
11:00 - 22/10/2019
(Quỹ HTND) - Những năm qua, Ban Thường vụ T.Ư Hội NDVN luôn quan tâm và xác định công tác ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác chính là một nhiệm vụ mang ý nghĩa quan trọng. Đồng thời, xem đây là một trong những nội dung thi đua sôi nổi của các cấp Hội.

Các cấp Hội luôn quan tâm, tích cực khơi thông nguồn vốn ưu đãi nhằm giúp các hộ hội viên, nông dân đầu tư cho sản xuất, chăn nuôi vươn lên thoát nghèo bền vững

 
Theo đó, T.Ư Hội đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội trong cả nước tập trung triển khai thực hiện tốt công tác ủy thác; tiếp tục gắn chỉ tiêu thi đua hàng năm với chất lượng ủy thác. Nhờ có sự vào cuộc mạnh mẽ, đồng bộ giữa Hội ND, ngân hàng CSXH tham mưu cùng với cấp ủy và chính quyền các địa phương nên việc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp của chương trình ủy thác bảo đảm chất lượng và đạt được những kết quả tích cực.

 
Qua các năm, chất lượng nguồn tín dụng chính sách ngày càng được củng cố và nâng cao. Thông qua chương trình, đã có hàng triệu lượt hội viên, nông dân nghèo và các đối tượng chính sách được hỗ trợ kịp thời về vốn, tạo thêm nguồn lực đầu tư cho sản xuất, kinh doanh; tạo việc làm nhằm bảo đảm sinh kế. Bên cạnh đó, các hộ vay cơ bản đã sử dụng nguồn vốn đúng mục đích; mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất nhằm chuyển đổi phương thức làm ăn, gia tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình...

 
Tính đến 30/6/2019, tổng dư nợ của ngân hàng CSXH qua kênh ủy thác với Hội NDVN đạt 61.594 tỷ đồng, tăng 3.154 tỷ đồng so với cuối năm 2018; có 2.075.404 lượt hộ hội viên, nông dân được các cấp Hội tạo điều kiện tham gia vay vốn thông qua 56.532 Tổ TK&VV; bình quân mức vay đạt khoảng 29,68 triệu đồng/hộ.

 
Theo thống kê, hiện có 04/06 khu vực trong cả nước có dư nợ ủy thác cao, đạt trên 10.000 tỷ đồng. Trong đó: Khu vực trung du và miền núi phía Bắc đạt 12.069 tỷ đồng; đồng bằng sông Hồng đạt 10.496 tỷ đồng; Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung đạt 17.430 tỷ đồng; đồng bằng sông Cửu Long đạt 11.271 tỷ đồng.

 
Đáng chú ý, Hội ND tỉnh Thanh Hóa hiện đang dẫn đầu cả nước với mức dư nợ ủy thác lớn nhất, đạt 3.541 tỷ đồng. Bên cạnh đó, có 19 tỉnh, thành phố mức dư nợ đạt cao trên 1.000 tỷ đồng gồm: Phú Thọ, Bắc Giang, Sơn La, Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Đăk Lăk, Gia Lai, Lâm Đồng, Tây Ninh, Tiền Giang, Kiên Giang. Ngoài ra, 43 đơn vị Hội cũng có dư nợ từ 500 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng...

 
Trong số các chương trình tín dụng uỷ thác qua Hội ND, hiện đã có 07 chương trình với số dư nợ có tỷ trọng lớn đạt 57.790 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 94% trên tổng mức dư nợ). Điển hình như: Cho vay hộ nghèo (11.554 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 18,79%); cho vay chương trình Nước sạch & vệ sinh môi trường (10.726 tỷ đồng, tỷ lệ 17,45%); cho vay hộ thoát nghèo (10.265 tỷ đồng, tỷ lệ 16,7%); cho vay hộ cận nghèo (10.053 tỷ đồng, tỷ lệ 16,35%); cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn (7.017 tỷ đồng, tỷ lệ 11,41%)... Còn lại là các chương trình khác với dư nợ khoảng 3.803 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 6% tổng dư nợ.

 
Nhìn chung, các Tổ TK&VV đã làm tốt trong các khâu bình xét hộ vay, đôn đốc các hộ trả lãi, trả gốc và thực hiện thu lãi (đối với những Tổ được uỷ nhiệm) theo đúng Hợp đồng đã ký. Tỷ lệ thu lãi đúng kỳ hạn hàng tháng đạt khoảng 90%.

 
Cùng với việc thẩm định, phê duyệt các phương án sản xuất, kinh doanh và kịp thời khơi thông nguồn vốn ưu đãi giúp các hộ hội viên, nông dân tập trung sản xuất để ổn định cuộc sống; các cấp Hội còn vận động các hộ vay vốn hăng hái, tích cực thực hành tiết kiệm. Theo đó, Hội ND thường xuyên quan tâm, chủ động phối hợp với chi nhánh ngân hàng cùng cấp triển khai tốt việc huy động bà con nông dân tham gia gửi tiền tiết kiệm thông qua các Tổ TK&VV.

 
Kết quả, có 56.494/56.532 số Tổ TK&VV triển khai hoạt động gửi tiền tiết kiệm tự nguyện, chiếm tỷ lệ 99,93%. Với hơn 2 triệu thành viên vay vốn tham gia gửi tiết kiệm, hiện tổng số dư tiền gửi tiết kiệm tự nguyện đạt 2.773 tỷ đồng; bình quân số dư tiền gửi đạt 49,09 triệu đồng/Tổ và 133.470 đồng/thành viên.

 
Các tỉnh, thành Hội cũng thường xuyên phối hợp chặt chẽ với ngân hàng CSXH rà soát, đánh giá, xếp loại củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ TK&VV. Nhờ đó, chất lượng hoạt động các Tổ TK&VV ngày càng được nâng lên, nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động, bình xét các hộ vay; kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn vốn cũng như kịp thời phát hiện và ngăn chặn việc vay ké, chiếm dụng vốn.

 
Qua đánh giá, phân loại chất lượng hoạt động của các Tổ TK&VV do các cấp Hội quản lý đến ngày 30/6 cho thấy: Có 42.246 Tổ xếp loại Tốt (chiếm tỷ lệ 74,73%); 9.713 Tổ xếp loại Khá (tỷ lệ 17,18%); 3.403 Tổ xếp loại Trung bình (tỷ lệ 6,02%); vẫn còn 1.170 Tổ xếp loại yếu kém (chiếm tỷ lệ 2,07%). Đặc biệt có 09 tỉnh, thành Hội trong 6 tháng đầu năm đã không có Tổ nào bị xếp loại Yếu kém gồm: Hà Nội, Lào Cai, Yên Bái, Lạng Sơn, Thừa Thiên Huế, Đắc Lắc, Gia Lai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương.

 
Ban Thường vụ T.Ư Hội NDVN chỉ đạo các tỉnh, thành Hội tập trung tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ Hội thực hiện nhiệm vụ ủy thác nhằm nâng cao kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng quản lý nguồn vốn; trong đó, chú trọng tới đội ngũ cán bộ trẻ mới nhận nhiệm vụ và Ban quản lý các Tổ TK&VV. Theo đó, các cấp Hội đã chủ động phối hợp với ngân hàng CSXH tổ chức hàng chục lớp tập huấn, bồi dưỡng cho gần 15.000 lượt cán bộ Hội các cấp và thành viên Ban quản lý, Tổ trưởng các Tổ TK&VV.

 
Sáu tháng đầu năm 2019, Ban điều hành Quỹ HTND T.Ư đã cung cấp tài liệu, tổ chức 03 lớp tập huấn cho gần 450 cán bộ Hội các cấp tại các tỉnh: Ninh Bình, Thanh Hóa, Điện Biên; đồng thời, tổ chức 20 lớp tập huấn nghiệp vụ ủy thác cho 2.500 cán bộ Hội ở cơ sở và Ban quản lý Tổ TK&VV tại 03 tỉnh: Thái Bình, Bắc Ninh, Nghệ An.

 
Ngoài ra, để giúp các hộ vay sử dụng nguồn vốn đạt hiệu quả, các tỉnh, thành Hội cũng chủ động đưa nội dung hoạt động ủy thác vào các chương trình tập huấn, bồi dưỡng công tác Hội; phối hợp với ngân hàng CSXH cùng cấp tổ chức các lớp tập huấn theo chuyên đề; phối hợp với các ngành Nông nghiệp, Lao động - Thương binh và Xã hội, các tổ chức kinh tế, nhà khoa học và đặc biệt là đội ngũ cán bộ khuyến nông, khuyến ngư, khuyến lâm, khuyến công tổ chức tập huấn, hướng dẫn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho các hộ vay vốn…

 
Đạt được những kết quả trên là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp Hội trong công tác tuyên truyền, phổ biến về chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến các cán bộ, hội viên, nông dân trong cả nước nói chung cũng như các đối tượng thuộc diện được thụ hưởng nói riêng. Theo đó, các cấp Hội đã cho đăng tải hơn 300 tin, bài, ảnh trên Cổng thông tin điện tử Trung ương Hội và Website của Quỹ HTND; đăng hàng trăm bài viết trên Báo Nông thôn Ngày nay, Tạp chí Nông thôn mới để đẩy mạnh việc tuyên truyền về các hoạt động liên quan đến hoạt động thực hiện ủy thác tại các địa phương…

 
Thông qua công tác tuyên truyền của các cấp Hội đã giúp cho hội viên, nông dân nghèo và các đối tượng chính sách hiểu đúng và đầy đủ về những chủ trương, chính sách tín dựng ưu đãi; đồng thời, có cơ hội tham gia giám sát việc thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi tại địa phương. Từ đó, động viên bà con yên tâm phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống… Qua đó, còn góp phần tích cực trong việc đẩy lùi vấn nạn tín dụng đen ở nông thôn.

 
Để bảo toàn nguồn vốn vay, công tác kiểm tra, giám sát luôn được các cấp Hội tiến hành thường xuyên theo kế hoạch định kỳ hàng năm.

 
Đến nay, Ban điều hành Quỹ HTND T.Ư đã trực tiếp tiến hành kiểm tra hoạt động ủy thác tại 05 tỉnh gồm: Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Điện Biên, Nghệ An. Tại mỗi tỉnh đều tiến hành kiểm tra đối với 2 huyện, 4 xã, từ 8- 10 Tổ TK&VV và từ 5- 10 hộ vay vốn.

 
Ở địa phương, Hội ND cấp tỉnh và huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát từ đầu năm, phân công trách nhiệm cụ thể cho cán bộ phụ trách chương trình và phụ trách địa bàn thực hiện việc kiểm tra theo chuyên đề hoặc kiểm tra lồng ghép với các nội dung, chương trình công tác Hội theo định kỳ. Ở cơ sở, Ban Thường vụ Hội ND cấp xã cũng thường xuyên tổ chức việc kiểm tra, giám sát hoạt động của các Tổ TK&VV; tham gia chứng kiến các phiên giao dịch tại điểm giao dịch và họp giao ban với ngành ngân hàng đầy đủ theo quy định.
 

Qua công tác kiểm tra cho thấy, các cấp Hội đã cơ bản thực hiện theo đúng hướng dẫn, quy định; các hộ vay sử dụng đồng vốn đúng mục đích, phát huy được hiệu quả. Sau mỗi cuộc kiểm tra đều có văn bản thông báo về kết quả kiểm tra gửi tới cho đơn vị được kiểm tra để biết những ưu điểm, hạn chế tồn tại, từ đó kịp thời khắc phục và điều chỉnh cho tốt.

 
Có thể khẳng định, hoạt động ủy thác vay vốn tín dụng ưu đãi là một chính sách ưu việt, giúp nhiều hộ nghèo nói chung và đông đảo hội viên, nông dân nói riêng có cơ hội thoát nghèo bền vững.


 

Bích Nga
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản