Quảng Trị: Đẩy mạnh phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi
16:21 - 12/07/2019
(Quỹ HTND)- Thông qua các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ của Hội và sự chủ động, sáng tạo của nông dân, toàn tỉnh hiện có 43.840 hộ đăng ký hộ sản xuất giỏi và cuối năm 2018 đã có trên 26.000 hộ nông dân toàn tỉnh đạt danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.
Mô hình sản xuất kinh doanh giỏi xã Vĩnh Chấp, Vĩnh Linh, Quảng Trị đầu tư vốn hiệu quả   (Ảnh: Báo QT)

Thông qua các kênh ủy thác, hỗ trợ vốn, Qũy HTND đã giúp hội viên, nông dân trong tỉnh được tiếp cận và vay vốn đầu tư để xây dựng các dự án, mô hình phát triển kinh tế, đem lại hiệu quả cao, góp phần xây dựng nông thôn mới.


Bằng phương thức cho vay theo dự án, nhóm hộ, Qũy HTND đã kết nối từng hộ sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ thành các Tổ hợp tác, Hợp tác xã, xóa bỏ dần tập quán làm ăn manh mún, dần hình thành mô hình sản xuất theo chuỗi, nâng cao giá trị sản phẩm. 


Tính đến ngày 31/5/2019, tổng nguồn Quỹ HTND trong toàn tỉnh đạt  trên 19 tỷ đồng. 


Bên cạnh đó, hoạt động ủy thác với các Ngân hàng được các cấp Hội phối hợp thường xuyên. Tính đến nay, dư nợ Ngân hàng chính sách xã hội đạt 804.490 triệu đồng với 622 tổ và 22275 thành viên; Ngân hàng Nông nghiệp&PTNT dư nợ 617.459 triệu đồng qua 269 tổ với 9510 thành viên; Bưu điện Liên Việt dư nợ 103.625 triệu đồng gồm 3922 thành viên.


Hội cũng triển khai Nghị định số 67 giúp ngư dân vay vốn đóng mới 25 tàu, cải hoán, nâng cấp 84 tàu, với số tiền vay trên 357 tỷ đồng, đưa tổng số tàu đánh bắt xa bờ trong toàn tỉnh lên 186 chiếc.
 

Thực hiện Quyết định 68/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp” Hội Nông dân tỉnh ký Chương trình phối hợp với Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam, đến nay hỗ trợ nông dân mua 1.303 máy nông ngư cơ theo hình thức trả chậm có hỗ trợ lãi suất.

 
Đồng thời, phối hợp với các doanh nghiệp cung ứng trên 3.380 tấn phân bón, 2.080 tấn thức ăn chăn nuôi, hàng ngàn cây con giống các loại giúp nông dân có điều kiện mở rộng sản xuất, kinh doanh.
 

Điển hình như Hội Nông dân xã Gio Bình, huyện Gio Linh đã đứng ra tín chấp Ngân hàng Chính sách xã hội huyện 1,4 tỷ đồng cho 2 tổ vay vốn với 74 hộ tham gia. Các hộ vay vốn làm ăn hiệu quả, không có nợ quá hạn.

 
Hội Nông dân xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh  nhận ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội huyện trên 6,2 tỉ đồng cho 174 hộ vay; tín chấp với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT 1,2 tỉ đồng cho 25 hộ vay.

 
Bên cạnh đó, nguồn Quỹ HTND của Hội đạt trên 242 triệu đồng, quản lí 350 triệu đồng từ Quỹ HTND tỉnh. Các hộ vay vốn đầu tư hiệu quả.  Tính đến nay, toàn xã có 78 trang trại và gia trại; trong đó có 10 mô hình trồng trọt, 36 mô hình chăn nuôi, 10 mô hình trang trại tổng hợp và 12 mô hình ngành nghề dịch vụ nông thôn. Cũng từ đây, xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.
 
 
Thông qua hoạt động Quỹ HTND và ủy thác vay vốn các Ngân hàng đã góp phần khẳng định và nâng cao vai trò, vị thế của Hội trong hệ thống chính trị. Để tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân, thời gian tới các cấp Hội tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ HTND, huy động từ nhiều nguồn bổ sung vào Quỹ; phát triển các hình thức kinh tế tập thể và xây dựng mô hình phát triển kinh tế trong nông dân để nhân rộng.

Mạnh Cường
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản