Các cấp Hội tích cực vận động tăng trưởng nguồn vốn Quỹ
11:12 - 15/05/2019
(Quỹ HTND)- Nhằm phát triển nguồn vốn hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân các cấp đã không ngừng tuyên truyền,  vận động tăng trưởng nguồn vốn Quỹ HTND, từ đó hỗ trợ hội viên, nông dân có điều kiện đầu tư, phát triển sản xuất.
Nông dân Phú Thọ vay vốn Quỹ HTND phát triển chăn nuôi (Ảnh: Trang TTĐT Lâm Thao, Phú Thọ)

Năm 2018, toàn tỉnh Cao Bằng vận động Quỹ được hơn 4,8 tỷ đồng. Trong đó, cấp tỉnh vận động được trên 439 triệu đồng; ngân sách tỉnh cấp 1 tỷ đồng; cấp huyện, Thành phố, xã, phường, thị trấn vận động được 3 tỷ 455 triệu đồng, nâng lũy kế Quỹ HTND toàn tỉnh quản lý lên trên 44 tỷ đồng.

 
Từ nguồn vốn Quỹ, toàn tỉnh đang triển khai, thực hiện 420 dự án, trong đó, nguồn vận động cấp huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn thực hiện 379 mô hình, dự án cho 2.389 hộ vay với số vốn 28 tỷ 095 triệu đồng; nguồn Trung ương Hội ủy thác thực hiện 14 mô hình, dự án cho 136 hộ vay với số vốn 6 tỷ 505 triệu đồng; nguồn Quỹ cấp tỉnh đầu tư 27 mô hình dự án với số vốn 5 tỷ 755 triệu đồng cho 245 hộ vay.

 
Để tăng trưởng nguồn vốn Quỹ hơn nữa, năm 2019, Ban vận động Quỹ HTND các cấp trong tỉnh tập trung củng cố, kiện toàn, bổ sung, phân công các thành viên phụ trách theo dõi các đơn vị và các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động Quỹ HTND bằng nhiều hình thức; phấn đấu tăng trưởng nguồn Quỹ trong năm đạt 5 tỷ đồng trở lên.

 
Trong đó, cấp tỉnh đạt 500 triệu đồng trở lên; cấp huyện, thành phố và cơ sở đạt 3,5 tỷ đồng trở lên; ngân sách tỉnh cấp 1 tỷ đồng trở lên; nhận ủy thác từ Trung ương Hội, vay hoặc nhận ủy thác từ các nguồn khác 1 tỷ đồng trở lên.

 
Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh Bình Định đạt trên  47 tỷ đồng. Hiện dư nợ đang cho vay là trên 45 tỷ đồng cho 339 dự án với 2.406 hộ vay, trong đó, dự án nguồn vốn Trung ương 14.700 triệu đồng cho 36 dự án với 452 hộ vay; dự án nguồn vốn tỉnh 11.650 triệu đồng tại 46 dự án cho 462 hộ vay; cho vay theo dự án nguồn vốn huyện 19.167 triệu đồng với 257 dự án cho1.492 hộ vay.


Với tổng số vốn 12,7 tỷ đồng (trong đó 10 tỷ từ Đề án; 2,7 tỷ vốn bổ sung và quay vòng) Quỹ HTND tỉnh đã phối hợp với Hội Nông dân các huyện, thị , thành  phố và cơ sở giải ngân 31 dự án cho 280 lượt hộ vay trong quý I năm 2019. Đồng thời tăng trưởng nguồn vốn thông qua công tác tuyên truyền, vận động, đăng ký thi đua…

 
Quỹ HTND tỉnh Lâm Đồng  hiện đang quản lý 56 dự án với số tiền gần 23 tỷ đồng cho 761 hộ vay. Trong đó từ nguồn vốn Trung ương  22 dự án số tiền 13,5 tỷ đồng cho 397 hộ vay, nguồn Quỹ tỉnh 34 dự án cho 354 hộ dư nợ hơn 9,3 tỷ đồng.


Các dự  án tập trung cho nông dân vay cải tạo, chăm sóc cà phê, hồ tiêu; trồng rau, hoa theo hướng nông nghiệp công nghệ cao; chăn nuôi bò sữa, bò thịt, trồng dâu nuôi tằm…


Riêng trong 3 tháng đầu năm 2019, nguồn Quỹ HTND toàn tỉnh đã tăng trưởng hơn 916 triệu đồng. Trong đó các cấp Hội đã vận động xây dựng Quỹ HTND được hơn 116 triệu đồng. Từ nay đến cuối năm, các cấp Hội sẽ thực hiện và tích cực triển khai công tác tăng trưởng Quỹ theo đúng kế hoạch.


Đến nay, tỉnh Quảng Ninh có 11/14 huyện, thị xã, thành phố xây dựng được Quỹ HTND với trên 1.300 chi hội có Quỹ; 13/14 huyện, thị xã, thành phố thành lập Ban Điều hành Quỹ HTND. Trong đó, nhiều địa phương có mức Quỹ cao, từ 500 triệu đồng đến trên 1 tỷ đồng như: Đông Triều, Quảng Yên, Vân Đồn...
 

Để duy trì và tăng trưởng Quỹ, thời gian qua, Hội Nông dân các cấp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động xã hội hóa, tranh thủ tối đa nguồn vốn vận động từ tổ chức, cá nhân; đồng thời tăng cường kêu gọi cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia đóng góp xây dựng Quỹ.

 
Song song với đó, các cấp Hội cũng tích cực tham mưu, đề nghị ngân sách Nhà nước hỗ trợ thêm hàng năm để nâng số vốn của Quỹ. Năm 2018, Quỹ HTND tỉnh được cấp bổ sung nguồn ngân sách 2 tỷ đồng, Quỹ HTND cấp huyện được cấp bổ sung 2,6 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn Quỹ đến nay đạt gần 33,1 tỷ đồng.
 

Tại huyện Hoành Bồ, hoạt động huy động Quỹ HTND đã được các cấp Hội đẩy mạnh với nhiều hình thức. Để gây quỹ, Hội đã chỉ đạo các cơ sở Hội, chi hội vận động hội viên tích cực tham gia, phấn đấu 100% chi Hội xây dựng được Quỹ, mức bình quân là 150.000 đồng/hội viên/năm.


 Bên cạnh đó, Hội cũng luôn chú trọng thời điểm phát động phong trào vận động Quỹ, tránh chồng chéo với các cuộc vận động khác.


Số Quỹ mà Hội vận động được đã uỷ thác cho các cơ sở Hội để kích thích phong trào gây dựng Quỹ giữa các đơn vị. Không chỉ vậy, sau mỗi đợt phát động, huyện đều tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm, những nơi làm tốt, có số Quỹ vận động cao được biểu dương, khen thưởng đã thúc đẩy phong trào xây dựng Quỹ HTND của các xã, thị trấn.

 
Để phát triển nguồn vốn, thời gian tới, Hội Nông dân các cấp tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, đa dạng hình thức huy động vốn. Trong đó, Hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, xã hội hóa nguồn vốn ủng hộ của cá nhân, tổ chức, sự đóng góp của các hội viên. Đồng thời, tiếp tục tham mưu, đề xuất UBND các cấp ưu tiên bố trí thêm ngân sách cho Quỹ …

Bình Minh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Nghệ An: Liên kết sản xuất, nhà nông làm giàu từ Quỹ hỗ trợ nông dân