Bà Rịa - Vũng Tàu: Ngoài cho vay vốn, Quỹ HTND còn hỗ trợ đầu ra nông sản
16:37 - 19/12/2018
(Quỹ HTND)- Theo đó, Quỹ HTND tỉnh thường xuyên liên hệ với các doanh nghiệp, đơn vị hỗ trợ nông dân bằng việc ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm như: bao tiêu sản phẩm từ dự án trồng bơ, thanh long, nấm,… Hướng dẫn nông dân đăng ký thương hiệu sản phẩm để đủ điều kiện tham gia cung cấp sản phẩm cho các đơn vị, doanh nghiệp...
Giải ngân vốn cho nông dân trong dự án chăn nuôi heo từ nguồn vốn Quỹ HTND


Nhận thức được tầm quan trọng của nguồn Quỹ HTND đối với địa phương, từ sau khi có Kết luật số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư, Quyết định 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo và kế hoạch triển khai thực hiện.


Ủy ban nhân dân tỉnh đã cấp vốn cho Quỹ HTND theo lộ trình như sau: Năm 2012 cấp 10 tỷ; năm 2013 cấp 10 tỷ; năm 2014 và năm 2015 mỗi năm cấp thêm 5 tỷ; năm 2018 cấp thêm 20 tỷ.


Đến năm 2018, ngân sách tỉnh đã cấp 50 tỷ để Quỹ HTND thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, nguồn Quỹ HTND còn được bổ sung vốn từ kết quả hoạt động với số tiền 528.314.989 đồng; tiếp nhận từ nguồn vốn Quỹ HTND thành phố Vũng Tàu với số tiền là 1.095.621.070 đồng. Đến nay tổng nguồn vốn Quỹ HTND tỉnh đang quản lý số tiền 51.623.936.059 đồng.


Từ nguồn vốn trên, Quỹ HTND tỉnh đã đầu tư hỗ trợ hội viên nông dân trên địa bàn. Tính đến 31/10/2018, với nguồn vốn quay vòng là 109,095 tỷ đồng, Quỹ HTND tỉnh đã tổ chức xét duyệt cho vay tổng cộng 260 dự án cho 3.924 lượt hộ vay. Trong đó, cơ cấu như sau: 139 dự án trồng trọt; 84 dự án chăn nuôi; 20 dự án đánh bắt và chế biến hải sản; 17 dự án khác.


Hiện Quỹ HTND tỉnh đang cho vay tổng cộng 117 dự án với số tiền 50,543 tỷ đồng, cho 1.544 lượt hộ vay, đạt 97,91% (tỷ lệ cho vay luôn đạt trên 90% tổng số vốn). Trong đó, triển khai: 42 dự án chăn nuôi với số tiền 17,576 tỷ đồng cho 581 hộ vay; 64 dự án trồng trọt với số tiền 28,207 tỷ đồng cho 818 hộ vay; 6 dự án đánh bắt và chế biến hải sản với số tiền 2,94 tỷ đồng cho 81 hộ vay; 5 dự án khác với số tiền 1,82 tỷ đồng cho 64 hộ vay.


Xác định việc bảo đảm an toàn nguồn vốn là quan trọng nhất trong công tác quản lý vốn, vì vậy, trước khi tiến hành giải ngân cho vay, Quỹ HTND đã trực tiếp thẩm định 100% số hộ xin vay.


Sau khi thẩm định phải bảo đảm đủ điều kiện thì mới giải ngân, giải ngân xong tiếp tục kiểm tra theo định kỳ và đột xuất nhằm nhắc nhở các hộ vay sử dụng nguồn vốn đúng mục đích vì khi sử dụng vốn đúng mục đích để bảo đảm nguồn vốn được an toàn. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện trường hợp sử dụng vốn không đúng mục đích sẽ tiến hành thu hồi vốn.

 
Bên cạnh đó, Quỹ HTND còn hợp đồng trách nhiệm với Hội Nông dân cấp huyện và cơ sở trong việc kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn. Từ đó, nguồn vốn luôn bảo đảm được an toàn, không có trường hợp nợ quá hạn xảy ra.


Để góp phần cùng địa phương thực hiện tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới, Quỹ HTND tỉnh cũng ưu tiên nguồn vốn để hỗ trợ cho nông dân vay ở xã đã và đang xây dựng nông thôn mới.


Từ năm 2012 đến nay, có 20 xã nông thôn mới được vay vốn từ nguồn Quỹ HTND với 66 dự án, 876 hộ vay, tổng số tiền là 25,9 tỷ và 23 xã đang xây dựng nông thôn mới với 80 dự án, 1.210 hộ vay, tổng số tiền là 37,5 tỷ.


Ngoài việc hỗ trợ vốn vay cho nông dân, Quỹ HTND tỉnh còn có trách nhiệm trong việc hỗ trợ về đầu ra của sản phẩm.


Các dự án vay vốn Quỹ HTND khi triển khai thực hiện ngoài thành công về kinh tế thì sản phẩm làm ra luôn bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm.

 
Qua đó, từng bước đưa các tiêu chuẩn về sản xuất sạch, ứng dụng công nghệ vi sinh vào sản xuất, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nông sản hàng hóa làm ra, đảm bảo vệ sinh môi trường trong sản xuất… lấy đó làm điều kiện bắt buộc để các thành viên tham gia các Dự án cam kết thực hiện.


Các hộ tham gia dự án không sử dụng các chất cấm trong chăn nuôi; sử dụng chế phẩm Balasa- N01 dùng làm đệm lót cho chăn nuôi heo, gà, có tác dụng rõ rệt trong việc giảm mùi hôi, khí độc, giảm tỷ lệ gia súc, gia cầm mắc bệnh; xây dựng hầm Biogas nhằm xử lý mùi hôi trong chăn nuôi, đảm bảo vệ sinh môi trường...

 
Từ các Dự án còn tạo cho các hộ nông dân thói quen biết liên kết, hợp tác với nhau trong quy trình sản xuất - tiêu thụ sản phẩm; đó cũng là những tiền đề cơ bản để hình thành nên các tổ hợp tác, hợp tác xã trong sản xuất nông nghiệp. 

Ly Ly
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Mô hình nuôi hàu an toàn tại Quảng Ninh