4 mục tiêu lớn, 9 nhiệm vụ, giải pháp quan trọng của Quỹ Hỗ trợ nông dân trong năm 2024
16:36 - 25/01/2024
Trong nhiệm kỳ qua, nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (Quỹ HTND) đã có bước chuyển mình hết sức ấn tượng mang tính đột phá cả về quy mô và hiệu quả hoạt động. 

Nguồn vốn Quỹ HTND đã trực tiếp hỗ trợ nông dân nguồn lực về vốn để phát triển kinh tế, đồng thời là công cụ, phương tiện, điều kiện quan trọng để Hội thu hút, tập hợp, vận động hội viên, nông dân; nâng cao trình độ năng lực cán bộ Hội các cấp.

 

Một trong những kết quả ấn tượng của các cấp Hội Nông dân Việt Nam (Hội NDVN) trong thực hiện chỉ tiêu nghị quyết Đại hội VII Hội NDVN (nhiệm kỳ 2018 - 2023) đó là: Tăng trưởng Quỹ HTND hơn 1.800 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ, bình quân mỗi năm tăng 11,5%, vượt chỉ tiêu; nâng tổng nguồn vốn quỹ toàn hệ thống Hội đạt gần 5.000 tỷ đồng, tạo thành nguồn vốn không thể thiếu cho hội viên nông dân phục vụ sản xuất.
 

Từ nguồn vốn Quỹ HTND, nông dân xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội mở rộng mô hình trồng hoa giấy. Ảnh: Đ.TNăm 2023 Quỹ HTND tăng trưởng 15%
Một trong những kết quả ấn tượng của các cấp Hội NDVN trong thực hiện chỉ tiêu nghị quyết Đại hội VII Hội NDVN (nhiệm kỳ 2018 - 2023) đó là: Tăng trưởng Quỹ HTND hơn 1.800 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ, bình quân mỗi năm tăng 11,5%, vượt chỉ tiêu; nâng tổng nguồn vốn quỹ toàn hệ thống Hội đạt gần 5.000 tỷ đồng, tạo thành nguồn vốn không thể thiếu cho hội viên nông dân phục vụ sản xuất.

Một trong những kết quả ấn tượng của các cấp Hội NDVN trong thực hiện chỉ tiêu nghị quyết Đại hội VII Hội NDVN (nhiệm kỳ 2018 - 2023) đó là: Tăng trưởng Quỹ HTND hơn 1.800 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ, bình quân mỗi năm tăng 11,5%, vượt chỉ tiêu; nâng tổng nguồn vốn quỹ toàn hệ thống Hội đạt gần 5.000 tỷ đồng, tạo thành nguồn vốn không thể thiếu cho hội viên nông dân phục vụ sản xuất.
 

Riêng năm 2023, Quỹ HTND tăng trưởng xấp xỉ 15%. Công tác phát triển nguồn vốn từ khu vực ngoài ngân sách tiếp tục được đẩy mạnh thông qua các hình thức vận động ủng hộ, vay, mượn, nhằm huy động được nguồn lực xã hội xây dựng Quỹ HTND.
 

Theo bà Nguyễn Thị Kim Hoa - Trưởng ban Điều hành Quỹ HTND T.Ư Hội NDVN, để đạt được những kết quả đáng phấn khởi nêu trên, trong nhiệm kỳ qua, Quỹ HTND các cấp tích cực tham mưu Ban Thường vụ cùng cấp ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều hành, thực hiện văn bản của Đảng, Nhà nước về chính sách tín dụng trong nông nghiệp, về hoạt động Quỹ HTND.
 

Quỹ HTND các cấp chủ động xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư, Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ; cấp bổ sung vốn Quỹ HTND, tạo điều kiện cho Hội ND vận động ủng hộ đóng góp tăng trưởng nguồn vốn Quỹ HTND.
 

Đặc biệt, Quỹ HTND T.Ư tham mưu Ban Thường vụ T.Ư Hội phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ban ngành liên quan nghiên cứu, khảo sát, tổng hợp trình Chính phủ ban hành Nghị định số 37/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ HTND. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để hệ thống quỹ ngày càng phát triển vững mạnh.

4 mục tiêu lớn, 9 nhiệm vụ, giải pháp quan trọng của Quỹ Hỗ trợ nông dân

Bà Nguyễn Thị Kim Hoa cho biết: Năm 2024, là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội VIII Hội NDVN là năm rất quan trọng đặt nền móng để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Trong đó, riêng với Quỹ HTND nghị quyết đại hội đặt ra chỉ tiêu tăng trưởng nguồn vốn cho quỹ từ 10%/năm trở lên, trong đó 2% là vận động từ nguồn ngoài ngân sách. Đó là, động lực để Quỹ HTND các cấp phấn đấu thi đua xây dựng và phát triển nguồn vốn quỹ, huy động nguồn lực xã hội xây dựng giai cấp nông dân, Hội NDVN vững mạnh về mọi mặt.
 

Quỹ HTND xác định các mục tiêu chủ yếu trong năm 2024 như sau:

1. Kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý, điều hành Quỹ HTND các cấp đúng theo quy định của Nghị định số 37/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023, nhằm đảm bảo hoạt động hệ thống Quỹ HTND các cấp tiếp tục phát triển, hiệu quả trong giai đoạn mới.
 

2. Tập trung xây dựng, phát triển nguồn vốn Quỹ HTND vượt kế hoạch đề ra từ nguồn vốn trong và ngoài ngân sách; đồng thời đẩy mạnh hỗ trợ vốn cho nông dân thông qua nguồn tín dụng ủy thác của các ngân hàng nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu về vốn của hội viên nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh.
 

3. Đẩy mạnh triển khai các dự án Nhóm hộ vay vốn Quỹ HTND gắn với xây dựng chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp nhằm nâng cao quy mô sản xuất và sản xuất hàng hóa, phát triển ngành nghề; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển các hình thức kinh tế tập thể, liên kết, hợp tác, hợp tác xã ở nông thôn.
 

4. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Quỹ HTND các cấp có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, quản lý và điều hành hoạt động của Quỹ HTND và hoạt động hỗ trợ vốn cho nông dân trong tình hình mới.
 

Để thực hiện tốt các mục tiêu trên Quỹ HTND đề ra 9 nhiệm vụ, giải pháp như sau: Theo đó, các cấp Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội NDVN đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; Nghị định số 37/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ HTND; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VIII về phát triển Quỹ HTND. Tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện tiếp tục cấp bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ HTND; đồng thời đẩy mạnh vận động ủng hộ từ nguồn ngoài ngân sách, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu tăng trưởng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp được giao. Đồng thời, các cấp Hội tập trung xây dựng các mô hình điển hình từ nguồn vốn Quỹ HTND, có sức lan tỏa, gắn với xây dựng chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp nhằm nâng cao quy mô sản xuất và sản xuất hàng hóa, phát triển các hình thức kinh tế hợp tác, liên kết, hợp tác xã ở nông thôn, tạo việc làm, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động Quỹ HTND…

Nguồn: Danviet.vn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Đa dạng sản phẩm chế biến để mở rộng thị trường