Trao đồng vốn, nhận niềm vui
15:36 - 08/09/2023
(Quỹ HTND) – Để phát triển Quỹ HTND, những năm qua, các cấp Hội trong cả nước đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả công tác vận động nguồn vốn. Nhờ đó, công tác phát triển nguồn vốn Quỹ HTND đã đạt được những kết quả tích cực, tạo đà cho hội viên, nông dân xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế mang lại kết quả cao.Xác định rõ vai trò và tầm quan trọng của vốn Quỹ HTND, các cấp Hội trong cả nước đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để cán bộ, hội viên, nông dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng và phát triển Quỹ HTND các cấp như tuyên truyền, vận động xã hội hóa, tranh thủ tối đa các nguồn vận động từ tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Đến nay, có thể thấy Quỹ HTND các cấp đã đạt được những kết quả vượt bậc cả về quy mô và chất lượng.


Từ trợ lực của nguồn vốn Quỹ HTND các cấp, hàng ngàn lượt hội viên, nông dân đã mạnh dạn đầu tư mua thêm cây, con giống, xây dựng chuồng trại, chăm sóc cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao


 
Từ nguồn vốn Quỹ HTND, nhiều địa phương trong cả nước đã xây dựng và hình thành hàng nghìn mô hình kinh tế liên kết, hợp tác, chi Hội ND nghề nghiệp, tổ Hội ND nghề nghiệp, tổ hợp tác, Hợp tác xã... hoạt động hiệu quả. Mặt khác, nhiều hội viên, nông dân có thêm cơ hội để đầu tư, xây dựng các mô hình kinh tế nông nghiệp, vừa phát huy tốt thế mạnh của các địa phương, vừa giúp nâng cao thu nhập, vươn lên trở thành những hộ khá, giàu.

 
Thông qua sự tiếp sức kịp thời từ nguồn vốn vay của Quỹ HTND các cấp chính là “đòn bẩy” thiết thực giúp cho các hộ hội viên, nông dân tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước có thêm tự tin để triển khai hiệu quả những mô hình phát triển sản xuất, kinh doanh, gia tăng lợi nhuận và vươn lên khá, giàu. Bên cạnh đó, còn góp phần hỗ trợ hội viên, nông dân ở các địa phương mạnh dạn xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình kinh tế tiêu biểu, mang lại giá trị và mức lợi nhuận cao trên cùng một đơn vị sản xuất.

 
Hiểu được những khó khăn của hội viên, nông dân trên địa bàn khi thiếu hụt các nguồn vốn để đầu tư phát triển kinh tế gia đình, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh Quảng Bình luôn quan tâm, chỉ đạo các cấp Hội tập trung thực hiện tốt các nội dung của Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ HTND. Nhờ đó, nguồn vốn Quỹ HTND trong tỉnh qua các năm có sự tăng trưởng mạnh mẽ, vượt chỉ tiêu đặt ra.

 
Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, vận động xây dựng và phát triển nguồn vốn, nhiệm kỳ 2018- 2023, Quỹ HTND cả 3 cấp trong tỉnh đều có sự tăng trưởng mạnh, đạt gần 35 tỷ đồng; bình quân hàng năm tăng 23,32%.

 
Kết quả, tính đến ngày 30/6/2023, tổng nguồn Quỹ HTND các cấp trong tỉnh đang quản lí đạt hơn 56 tỷ đồng; trong đó, nguồn Trung ương Hội ủy thác trên 15 tỷ đồng. Từ các nguồn vốn trên, các cấp Hội đã chỉ đạo và triển khai việc giải ngân vốn kịp thời, giúp cho hàng ngàn lượt hộ hội viên, nông dân trên địa bàn có thêm điều kiện vươn lên khấm khá; đồng thời, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương.

 
Được sự quan tâm, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền các cấp, có 8/8 đơn vị Hội cấp huyện đã được ngân sách cấp bổ sung cho Quỹ HTND mức từ 100- 200 triệu đồng/đơn vị. Đáng chú ý, một số đơn vị Hội cấp huyện có nguồn vốn Quỹ HTND đạt trên 01 tỷ đồng, gồm: Huyện Bố Trạch 2,1 tỷ đồng; huyện Lệ Thủy 1,3 tỷ đồng; thành phố Đồng Hới 1,4 tỷ đồng; huyện Tuyên Hóa 1,25 tỷ đồng…

 
Ban Thường vụ Hội ND tỉnh cũng luôn quan tâm, tập trung chỉ đạo các cấp Hội triển khai thực hiện với phương châm xây dựng các dự án, mô hình có sử dụng vốn Quỹ HTND gắn với điều kiện thực tế của từng địa phương và nhu cầu cụ thể của hội viên, nông dân.

 
Thông qua nguồn vốn của Trung ương Hội ủy thác và nguồn Quỹ HTND các cấp trong tỉnh, Ban Điều hành Quỹ HTND các cấp đã triển khai thực hiện 507 dự án giải ngân cho 4.134 lượt hộ hội viên, nông dân vay. Đa số hội viên tham gia thực hiện dự án vay vốn đều có ý thức xây dựng mô hình, sử dụng đúng mục đích nhằm phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn; đồng thời, có trách nhiệm hoàn trả vốn vay khi đến thời hạn đúng quy định.

 
Tiêu biểu như: Dự án chăn nuôi bò lai ở các xã Tây Trạch, xã Nam Trạch (huyện Bố Trạch); dự án tổ Hội ND nghề nghiệp chăn nuôi vịt đàn ở xã Vạn Ninh, dự án chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang chăn nuôi cá nước ngọt thương phẩm ở xã Hàm Ninh, dự án nuôi trồng thủy sản ở thị trấn Quán Hàu (thuộc huyện Quảng Ninh); các dự án khai thác hải sản ở xã Bảo Ninh, chăn nuôi lợn thịt ở xã Đức Ninh, sản xuất mộc mỹ nghệ ở phường Phú Hải (thuộc thành phố Đồng Hới)…

 
Cùng với Quỹ HTND, các cấp Hội còn chủ động phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội nhận tín chấp và ủy thác cho hội viên, nông dân vay. Từ các nguồn vốn trên, hội viên, nông dân trong tỉnh đã mạnh dạn đầu tư mua thêm cây, con giống, xây dựng chuồng trại, chăm sóc cây trồng, vật nuôi đạt hiệu quả.
 

Toàn tỉnh hiện có 146/151 xã, phường, thị trấn có tổ chức Hội đang phối hợp triển khai hoạt động ủy thác nguồn vốn vay với chi nhánh ngân hàng CSXH tỉnh. Đến nay, tổng dư nợ của 17 chương trình tín dụng chính sách đạt trên 1.332 tỷ đồng với 30.478 lượt hộ hội viên, nông dân tham gia vay vốn thông qua 841 Tổ TK&VV.

 
Nguồn vốn Quỹ HTND và các chính sách về tín dụng đã phát huy vai trò quan trọng giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách có vốn phát triển sản xuất kinh doanh; đồng thời, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, nhiều hộ hội viên, nông dân đã thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới.

 
Để giúp đỡ hội viên, nông dân có nguồn lực xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống một cách bền vững, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh Phú Thọ đã tập trung chỉ đạo các cấp Hội triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Quỹ HTND.

 
Đến 30/6, nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh tăng trưởng trên 4.269 triệu đồng, nâng tổng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp đang quản lí đạt trên 53.874 triệu đồng.

 
Trong đó: Nguồn Trung ương ủy thác 15.500 triệu đồng; Quỹ cấp tỉnh quản lí hơn 20.970 triệu đồng; nguồn cấp huyện 10.954 triệu đồng; nguồn vốn do Hội ND cấp xã tổ chức vận động và chuyển về huyện quản lý 6.449 triệu đồng. Sáu tháng đầu năm 2023, đã có 11/13 đơn vị Quỹ HTND cấp huyện được ngân sách cùng cấp bổ sung nguồn giúp tăng trưởng vốn Quỹ HTND.
 

Từ nguồn vốn trên, các cấp Hội đã tiến hành giải ngân xong 53.874 triệu đồng để triển khai thực hiện 235 dự án với 1.235 hộ hội viên, nông dân vay phát triển sản xuất, kinh doanh. Cụ thể: Trồng trọt chiếm 19,1%; chăn nuôi chiếm 52,3%; thủy sản chiếm 20%; làng nghề và các loại hình khác 8,6%. Thông qua các mô hình, dự án được triển khai trên địa bàn đã giúp các hộ hội viên, nông dân tham gia vay vốn có mức thu nhập bình quân tăng lên rõ rệt, đạt từ 50 - 300 triệu đồng/hộ/năm.
 

Để tận dụng và phát huy tốt những lợi thế sẵn có của từng địa phương, các cấp Hội còn xây dựng và hướng dẫn hội viên, nông dân đầu tư phát triển một số mô hình sản xuất theo hướng liên kết, giúp bà con vừa nâng cao lợi nhuận vừa gia tăng tính bền vững. Nhiều mô hình triển khai thực hiện tốt đã được các cấp Hội quan tâm, hướng dẫn trong việc thành lập các chi, tổ Hội ND nghề nghiệp gắn với việc vay vốn từ nguồn Quỹ HTND các cấp.

 
Điển hình như: Mô hình chăn nuôi gà thịt tại xã Tiên Lương (huyện Cẩm Khê); nuôi vỗ béo bò lấy thịt tại xã Đồng Trung (huyện Thanh Thủy); trồng chuối xuất khẩu tại xã Bản Nguyên (huyện Lâm Thao); trồng, chăm sóc, chế biến chè tại xã Tất Thắng (huyện Thanh Sơn); chăm sóc, nâng cao chất lượng bưởi tại xã Vân Đồn (huyện Đoan Hùng)…

 
Các cấp Hội trực tiếp hướng dẫn, vận động thành lập được 01 Hợp tác xã, 03 Tổ hợp tác, 09 chi Hội Nông dân nghề nghiệp, 03 tổ Hội nghề nghiệp. 100% các hộ được vay vốn đều tự nguyện tham gia đóng góp ủng hộ để xây dựng nguồn vốn Quỹ HTND với số tiền từ 100.000 - 200.000 đồng/hộ/năm.

 
Song song với đó, các cấp Hội đẩy mạnh công tác phối hợp với ngân hàng CSXH tổ chức thực hiện tốt các công đoạn nhận ủy thác. Tính đến 30/6, dư nợ với chi nhánh ngân hàng CSXH thông qua tổ chức Hội đạt hơn 1.554 tỷ đồng, đang tiến hành cho 31.261 thành viên tham gia vay tại 1.002 Tổ TK&VV nhận ủy thác trên địa bàn 211/213 xã, phường, thị trấn.
 

Có thể thấy, Quỹ HTND thực sự đã trở thành kênh dẫn vốn quan trọng của Hội ND các tỉnh, thành phố. Đến nay, hệ thống Quỹ HTND được kiện toàn tổ chức bộ máy ở tất cả các cấp giúp cho công tác điều hành, quản lý, sử dụng nguồn vốn tiếp tục được nâng cao. Bên cạnh đó, công tác cho vay, thu hồi vốn được các cấp Hội triển khai thực hiện theo đúng quy trình, quy định, đảm bảo an toàn nguồn vốn.
 

Thông qua nguồn vốn Quỹ HTND các cấp đã giúp cho hội viên, nông dân nguồn lực kịp thời để xây dựng, thành lập và phát triển hàng trăm mô hình chi Hội nghề nghiệp, tổ Hội nghề nghiệp; hàng nghìn mô hình tổ, nhóm liên kết, hợp tác về trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và dịch vụ.

 

 

Tính đến hết tháng 6 năm 2023, tổng nguồn vốn Quỹ HTND trong toàn hệ thống Hội ước đạt 4.827 tỷ đồng. Đây chính là điểm sáng ghi dấu ấn đậm nét của Hội ND các tỉnh, thành phố trong công tác vận động, phát triển nguồn vốn Quỹ HTND các cấp những năm qua.

Quốc An
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Đa dạng sản phẩm chế biến để mở rộng thị trường