Điểm sáng trong phát triển nguồn vốn Quỹ HTND các cấp
15:11 - 21/07/2023
(Quỹ HTND) – Trước những nguyện vọng cần thiết, chính đáng của hội viên, nông dân trong cả nước về nhu cầu được hỗ trợ nguồn vốn vay, tạo nguồn lực đầu tư cho phát triển sản xuất, kinh doanh, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tập trung chỉ đạo Hội ND các tỉnh, thành phố đẩy mạnh hoạt động tăng trưởng và phát triển nguồn vốn Quỹ HTND các cấp.


Hàng năm, các cấp Hội đã tích cực triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả công tác phát triển nguồn vốn như tuyên truyền, vận động xã hội hóa, tranh thủ tối đa nguồn vốn vận động từ các tổ chức, cá nhân... Nhờ đó đã đạt được những kết quả tích cực, tạo đà cho hội viên, nông dân xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế mới.

 
Quỹ HTND thực sự đã trở thành kênh dẫn vốn quan trọng của Hội ND các tỉnh, thành phố trong cả nước


  
Đặc biệt, 6 tháng đầu năm 2023, tăng trưởng Quỹ HTND các cấp đạt khoảng 371,9 tỷ đồng (đạt gần 115,6% kế hoạch năm). Trong đó: Nguồn Quỹ HTND Trung ương đạt 748,57 tỷ đồng; nguồn vốn các địa phương đạt trên 4.078 tỷ đồng.

 
Đến hết tháng 6 năm 2023, tổng nguồn vốn Quỹ HTND trong toàn hệ thống Hội ước đạt 4.827 tỷ đồng. Đây chính là điểm sáng ghi dấu ấn đậm nét của Hội ND các tỉnh, thành phố trong công tác vận động, phát triển nguồn vốn Quỹ HTND các cấp những năm qua.

 
Hiện, Quỹ HTND thực sự đã trở thành kênh dẫn vốn quan trọng của Hội ND các tỉnh, thành phố. Đến nay, hệ thống Quỹ HTND được kiện toàn tổ chức bộ máy ở tất cả các cấp giúp cho công tác điều hành, quản lý, sử dụng nguồn vốn tiếp tục được nâng cao. Bên cạnh đó, công tác cho vay, thu hồi vốn được các cấp Hội triển khai thực hiện theo đúng quy trình, quy định, đảm bảo an toàn nguồn vốn.

 
Thông qua nguồn vốn Quỹ HTND các cấp đã giúp cho hội viên, nông dân nguồn lực kịp thời để xây dựng, thành lập và phát triển hàng trăm mô hình chi Hội nghề nghiệp, tổ Hội nghề nghiệp; hàng nghìn mô hình tổ, nhóm liên kết, hợp tác về trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và dịch vụ. Theo đó, đến 30/6, nguồn vốn Quỹ HTND Trung ương ủy thác với tổng dư nợ 691,67 tỷ đồng đang triển khai cho vay tại 62 tỉnh, thành Hội thông qua 1.400 dự án, với 16.175 hộ được vay vốn; mức vay bình quân đạt 494,05 triệu đồng/dự án; 42,76 triệu đồng/hộ vay.

 
Thông qua việc gắn kết hoạt động của Quỹ HTND với việc triển khai thực hiện các hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân ở các địa phương, Quỹ HTND cho thấy đã huy động được sức mạnh to lớn của cả hệ thống Hội từ Trung ương đến cơ sở. Đây cũng chính là điều khác biệt lớn nhất, là điểm tựa vững chắc cho sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của Quỹ HTND các cấp.


Đáng chú ý, mới đây, để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trình Chính phủ và đã cho ban hành Nghị định số 37/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ HTND, với mục tiêu mở rộng và tăng trưởng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp nhằm hỗ trợ nhiều hộ hội viên, nông dân đầu tư phát triển sản xuất. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 08/8/2023.

 

Hà Bình
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :

Bài đọc nhiều nhất

Đa dạng sản phẩm chế biến để mở rộng thị trường