Quỹ HTND góp phần hạn chế tín dụng đen ở nông thôn
11:44 - 26/02/2021
(Quỹ HTND)- Nhằm tạo điều kiện hỗ trợ vốn cho hôi viên, nông dân, Ban Thường vụ Trung ương Hội tăng cường chỉ đạo Hội Nông dân các tỉnh, thành phố tiếp tục phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp; phát triển nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp đạt kết quả tích cực. Hội Nông dân các cấp đã phát triển được 376,745 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra, nâng tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn hệ thống Hội đạt 3.742,269 tỷ đồng. 
Lãnh đạo TƯ Hội NDVN kiểm tra mô hình nuôi cá hồi trên núi tại Bắc Kạn

Cụ thể, Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương đạt 735,832 tỷ đồng (nguồn vốn Quỹ Trung ương ủy thác cho vay tại 62 tỉnh, thành Hội thông qua 1.431 dự án, cho 17.492 hộ vay, với tổng dư nợ đạt 673,312 tỷ đồng. Tỷ lệ dự án đầu tư cho trồng trọt chiếm 28,3%, chăn nuôi chiếm 47,9%, thủy sản chiếm 17,5%, dịch vụ, làng nghề và các loại khác chiếm 6,3%). Quỹ cấp tỉnh 1.816,575 tỷ đồng; Quỹ cấp huyện 643,271 tỷ đồng; Cấp xã vận động 546,590 tỷ đồng.


Nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp đã trực tiếp hỗ trợ cho hội viên nông dân xây dựng thành lập và phát triển hàng trăm mô hình chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp; hàng nghìn mô hình tổ, nhóm liên kết, hợp tác về trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và dịch vụ góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho hội viên, nông dân.


Ban Thường vụ TƯ Hội cũng chỉ đạo các cấp Hội tăng cường phối hợp với chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách ưu đãi mới của Đảng và Nhà nước, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV); tích cực đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, nợ xâm tiêu; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác của Hội cấp dưới, Tổ TK&VV.


Dư nợ các chương trình tín dụng ủy thác qua tổ chức Hội đạt 68.375 tỷ đồng.Tăng 4.625 tỷ đồng so với cuối năm 2019, thông qua 53.567 Tổ TK&VV, cho 1.993.793 hộ vay.


 Bên cạnh đó các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền hội viên, nông dân gửi tiết kiệm thông qua Tổ TK&VV; tỷ lệ hộ tham gia gửi tiết kiệm đạt hơn 99% với số dư tiền gửi tiết kiệm là 3.149 tỷ đồng.


Các chương trình tín dụng chính sách đã làm thay đổi cách nghĩ, cách làm của người nông dân, chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún dần sang sản xuất hàng hóa; từ kinh tế hộ đơn lẻ sang hợp tác, liên kết, liên doanh theo chuỗi; từ sản xuất theo kinh nghiệm truyền thống sang ứng dụng khoa học công nghệ, góp phần xóa đói, giảm nghèo cho nông dân.


Các cấp Hội chủ động phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện tốt thỏa thuận đã ký giúp nông dân vay vốn sản xuất, kinh doanh; tổng dư nợ cho nông dân vay qua Tổ vay vốn đạt 65.109 tỷ đồng, thông qua 26.252 Tổ vay vốn, với 638.265 thành viên. Qua đó đã giúp nông dân có vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới và ổn định chính trị, an ninh, trật tự ở nông thôn.


Ngoài ra, Hội Nông dân các tỉnh, thành phố còn chủ động phối hợp với các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng, hỗ trợ giúp nông dân vay hàng trăm tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu vốn cho hội viên, nông dân,  góp phần hạn chế tín dụng đen ở nông thôn.
 

Lâm Hoài
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản