Bắc Kạn: Tiếp tục vận động xây dựng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân
14:25 - 24/11/2020
(Quỹ HTND)-  Hiện Hội ND tỉnh đang quản lý hơn 22,7 tỷ đồng nguồn vốn Quỹ HTND. Từ nguồn vốn Quỹ, các cấp Hội đã triển khai thực hiện trên100 dự án trồng trọt và chăn nuôi với 1.200 lượt hội viên tham gia. 
Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN Phạm Tiến Nam thăm mô hình nuôi cá tầm trên núi tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện Đề án đổi mới và nâng hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân, hằng năm, Hội Nông dân cấp tỉnh, cấp huyện đều chủ động tham mưu cho UBND cùng cấp xem xét cân đối ngân sách địa phương bổ sung cho Quỹ Hỗ trợ nông dân, đồng thời tham mưu cho Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 ban hành Kế hoạch và tổ chức vận động xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân.

                                                                                
Tính đến nay tổng nguồn vốn Qũy được ngân sách cấp là 6.530 triệu đồng. Trong đó, Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp tỉnh được cấp 5.000 triệu đồng. Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp huyện đã được ngân sách cấp bổ sung với số vốn 1.530 triệu đồng/08 huyện, thành phố.

 
Có 8/8 huyện, thành phố, 108/108 cơ sở Hội có Quỹ. Tổng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân xây dựng được 11.643,73 triệu đồng, tăng 1,260 tỷ đồng so với  năm 2019.


Trong đó nguồn tỉnh là 5.787,26 triệu đồng; nguồn huyện đạt 2.929,41 triệu đồng/ 8 huyện, thành phố (trong đó, đó 02 đơn vị đạt mức trên 500 triệu đồng gồm: huyện Pác Nặm: 650,51 triệu đồng; huyện Ba Bể: 601,27 triệu đồng).


Nguồn xã: 2.927.07 triệu đồng/108 xã, phường, thị trấn (trong đó: 01 xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm đạt mức 120,71 triệu đồng; 10 xã đạt mức 50- 100 triệu đồng).


Trong năm 2020, Hội ND tỉnh đã thẩm định và giải ngân 07 dự án với số tiền 3.550 triệu đồng/73hộ vay. Tổng nguồn vốn Trung ương ủy thác là: 12.365 triệu đồng/283 hộ vay/24 dự án.


Nguồn tỉnh: Trong năm Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức thẩm định và giải ngân 6 dự án với số tiền là 2.430 triệu đồng/59 hộ. Tổng nguồn tỉnh đang cho vay là 5.409,8 triệu đồng/140 lượt hộ vay/22 dự án.


Nguồn huyện, thành phố và cơ sở Hội: Hiện đang triển khai cho vay là 4.743triệu đồng/167 hộ vay. Số vốn còn lại các cấp Hội đang tiếp tục tổ chức xây dựng dự án giải ngân cho các hộ vay phát triển sản xuất.


Các dự án vay vốn đều sử dụng đúng mục đích và được chuyển giao kỹ thuật trước khi giải ngân, không có nợ xấu, và không để xảy ra tình trạng thất thoát Quỹ.

 
Bên cạnh đó, thực hiện Chương trình phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã Hội, Hội Nông dân quản lý 640,399 tỷ đồng/ 458 Tổ TK&VV/12.550 hộ; lãi tồn 1,47854 tỷ đồng. Số dư tiền gửi tiết kiệm là 14,126 tỷ đồng/15.646 hộ tham gia gửi tiết kiệm, tăng 54,716 tỷ  so với 31/12/2019.


Chương trình phối hợp với Ngân hàng nông nghiệp và PTNT, tổng dư nợ 120,954 tỷ đồng/103 tổ/1.501 hộ vay. Tăng 18 tỷ so với năm 2019.


Chương trình phối hợp với Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Bắc Kạn, tổng dư nợ đến nay là 21,086 tỷ đồng/57 tổ/265 hộ vay.

 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, một số cấp uỷ còn chưa quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Việc cấp kinh phí bổ sung cho Quỹ Hỗ trợ nông dân hằng năm đã được 8/8 huyện, thành phố thực hiện, tuy nhiên số kinh phí cấp còn rất thấp (có huyện mới cấp 20 triệu đồng).


Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục tham mưu để chính quyền các cấp bổ sung nguồn vốn cho Quỹ Hỗ trợ nông dân; tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ, xây dựng Quỹ.  
 
 

Hải Linh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản