Quỹ HTND Hòa Bình: Góp phần hình thành các mô hình kinh tế tập thể
10:39 - 30/09/2020
(Quỹ HTND)- Thời gian qua, với phương thức cho vay theo nhóm hộ, nguồn vốn Quỹ HTND đã giúp hội viên, nông dân hình thành mô hình kinh tế tập thể. Với phương thức cho vay theo dự án nhóm hộ, nguồn vốn cũng đã giúp hình thành nên các chi, tổ Hội, tổ liên kết, tổ hợp tác phát triển sản xuất hàng hoá, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao thu nhập. 
Quỹ HTND giúp hàng nghìn lượt hộ vay đầu tư phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn hiệu quả

Tổng nguồn vốn Quỹ HTND trên địa bàn tỉnh hiện đạt 35.697 tỷ đồng cho 1.329 hộ vay tại 175 dự án.


Quỹ HTND đã và đang ngày càng phát huy hiệu quả nguồn vốn, giúp hàng nghìn lượt hộ vay đầu tư phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, từng bước nâng cao đời sống. Để nguồn vốn vay sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả, các cấp Hội trong tỉnh chú trọng cho vay theo các dự án, mô hình điểm có sự liên kết của các tổ hợp tác, chi, tổ Hội nghề nghiệp, nhóm hộ.


Thực tế cho thấy, nhiều dự án vay vốn Quỹ HTND có hiệu quả trong việc thành lập các Hợp tác xã, Tổ hợp tác như: Dự án nuôi bò sữa tại xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn; trồng và chăm sóc bưởi Diễn xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy; trồng và chăm sóc cây cam, xã Tây Phong và Nam Phong, huyện Cao Phong; chăn nuôi trâu vỗ béo xã Dũng Phong, huyện Cao Phong; chăn nuôi dê xã An Bình, huyện Lạc Thủy...


Nguồn vốn Quỹ HTND đã và đang phát huy hiệu quả thiết thực, đặc biệt là đối với các mô hình phát triển kinh tế vừa và nhỏ; góp phần thay đổi nhận thức của người dân, chuyển từ phương thức sản xuất từ nhỏ lẻ sang liên kết nhóm, đầu tư thâm canh, tăng năng suất, tạo việc làm, tăng thu nhập kinh tế hộ, trở thành hộ SXKD giỏi các cấp. Quỹ HTND cũng giúp hội viên, nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế, từng bước nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới. 
 

Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục phát huy nguồn lực, nâng cao chất lượng và năng lực hoạt động, chú trọng hướng dẫn nghiệp vụ quản lý Quỹ HTND cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở. Bên cạnh đó, Đẩy mạnh các chương trình hoạt động hướng về cơ sở, tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên, nông dân theo hướng sản xuất hàng hóa, định hướng về thị trường tiêu thụ nông sản; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về sử dụng nguồn vốn để tránh tình trạng đầu tư kém hiệu quả dẫn tới nợ xấu, nợ quá hạn.
Lê Thị Thu Hương
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản