Sơn La: Phát huy hiệu quả kênh vốn ưu đãi giúp hội viên, nông dân nghèo phát triển kinh tế
10:15 - 19/08/2020
(Quỹ HTND) - Thời gian qua, nhờ tích cực triển khai tốt nguồn vốn ủy thác giữa Hội ND các cấp với các ngân hàng, đã có hàng ngàn lượt hội viên, nông dân trên địa bàn được hỗ trợ kịp thời về vốn vay để đầu tư sản xuất, kinh doanh. Thông qua đó, nhiều hộ đã biết tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau để cùng vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Từ nguồn vốn vay, nhiều hội viên, nông dân trên địa bàn đã có thêm nguồn lực để vươn lên, phát triển sản xuất, chăn nuôi giúp thoát nghèo và ổn định cuộc sống

 
Theo đó, để tăng cường nguồn vốn vay cho hội viên, nông dân, các cấp Hội đã tích cực phối hợp với ngân hàng CSXH thực hiện tốt các công đoạn ủy thác cho vay vốn đối với các hộ nghèo, đối tượng chính sách theo quy định.

 
Đến nay, tổng dư nợ của ngân hàng CSXH thông qua tổ chức Hội đạt 1.240.752,01 triệu đồng thông qua 1.089 Tổ TK&VV với 37.817 thành viên tham gia vay vốn, chiếm 39% dư nợ của các tổ chức đoàn thể tham gia nhận ủy thác.

 
Hàng năm, qua đánh giá, xếp loại các Tổ TK&VV theo hướng dẫn cho thấy chất lượng của các Tổ TK&VV từng bước được củng cố và nâng cao. Đến nay, có 1.000 Tổ đạt loại tốt (chiếm 91,83%); 66 Tổ đạt loại khá (chiếm 6,06%); trung bình có 19 Tổ (chiếm 1,74%).

 
Toàn tỉnh có 1.089/1.089 Tổ TK&VV đã tổ chức ký kết xong hợp đồng ủy nhiệm thu lãi, thu tiền tiết kiệm vay vốn, đạt 100%. 

 
Nhìn chung, công tác thu lãi ở các cấp Hội đều đạt kết quả tốt; 100% thành viên vay vốn tham gia gửi tiền tiết kiệm. Đến nay, số dư tiền gửi tiết kiệm tự nguyện của các Tổ TK&VV huy động được trên địa bàn đạt 43.638 triệu đồng.

 
Bên cạnh đó, để tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội ND tỉnh với ngân hàng NN & PTNT tỉnh trong tổ chức thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55 của Chính phủ, các cấp Hội đã tích cực kiện toàn các Ban chỉ đạo.

 
Đã có 12/12 Hội ND huyện, thành phố tiến hành ký kết thỏa thuận liên ngành với chi nhánh ngân hàng NN&PTNT cùng cấp, đạt 100%; 100 xã xây dựng mô hình Tổ Vay vốn do các cấp Hội quản lý, tạo điều kiện thuận lợi giúp hội viên, nông dân tiếp cận nguồn vốn để đầu tư sản xuất.

 
Hiện, tổng dư nợ của tổ chức Hội ủy thác với ngân hàng Nông nghiệp & PTNT đạt 891.798 triệu đồng đang triển khai cho 9.216 hộ hội viên, nông dân tham gia vay thông qua 309 Tổ Vay vốn. Qua đó, đã giúp các hộ xây dựng được hàng trăm mô hình kinh tế mang lại nguồn thu nhập ổn định, đồng thời giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động ở nông thôn.
 

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội ND tỉnh, Hội ND các huyện, thành phố tích cực phối hợp cùng ngân hàng CSXH trên địa bàn tiến hành kiểm tra hoạt động nhận ủy thác tại các cơ sở Hội.

 
Trong năm 2020, các cấp Hội ND trong tỉnh tăng cường sự phối hợp và tổ chức 06 cuộc kiểm tra về công tác Hội gắn với hoạt động Quỹ HTND và việc ủy thác vốn vay với các ngân hàng tại 06 huyện, thành phố; Hội ND cấp huyện, thành phố cũng đã tiến hành kiểm tra 111 cuộc tại 201 đơn vị Hội cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn, Tổ TK&VV, Tổ Vay vốn, các hộ vay vốn).

 
Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện 6 công đoạn trong quy trình cho vay và việc thực hiện ủy thác của các Tổ TK&VV, Tổ Vay vốn đã ký với các ngân hàng trên địa bàn. Qua đó, mục đích nhằm đảm bảo việc giám sát, nắm bắt kịp thời được các hoạt động của dự án vay vốn; hoạt động của các Tổ TK&VV, Tổ Vay vốn, các hộ vay vốn cũng như đôn đốc việc thu nợ, thu lãi, thu phí đảm bảo theo đúng quy định nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn.

 
Hội ND cơ sở còn thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát các Tổ TK&VV, đối chiếu nợ từng hộ vay theo quy định; đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, có trách nhiệm trong việc trả nợ, trả lãi của các hộ vay. Các cấp Hội cũng phân công cán bộ theo dõi và cùng dự họp với các Tổ TK&VV đối với hoạt động bình xét cho vay. Thông qua sự đánh giá, phân loại các Tổ theo quý để lấy đó làm cơ sở cho việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ TK&VV.

 
Theo đó, các cấp Hội đã tăng cường sự phối hợp với các ngân hàng trên địa bàn tổ chức 26 lớp tập huấn nghiệp vụ Quỹ HTND và công tác ủy thác vay vốn ngân hàng cho 434 cán bộ Hội, tổ trưởng các Tổ TK&VV, các hộ dân tham gia vay vốn.

 
Bên cạnh hoạt động cho vay vốn, các cấp Hội còn thường xuyên phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức nhiều lớp tập huấn để chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; đồng thời, tạo điều kiện cho hội viên, nông dân cùng chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất giúp sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích và phát huy hiệu quả. Sáu tháng đầu năm 2020, các cấp Hội đã phối hợp tổ chức 11 lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức trong trồng trọt, chăn nuôi cho 210 lượt hội viên, nông dân.
 

Nhìn chung, các hộ vay trên địa bàn đều đã phát huy được hiệu quả nguồn vốn, sử dụng đúng mục đích. Từ nguồn vốn vay, nhiều hội viên, nông dân trên địa bàn đã có thêm nguồn lực để vươn lên, phát triển sản xuất, chăn nuôi giúp thoát nghèo và ổn định cuộc sống.

 
Được các cấp Hội quan tâm, xem xét cho vay nguồn vốn của ngân hàng CSXH huyện, gia đình chị Bạc Thị Thiên ở bản Quỳnh Châu, xã Phỏng Lái- huyện Thuận Châu đã tập trung chuyển đổi 3 ha đất canh tác cây lương thực kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn quả có giá trị như: Bơ, xoài, nhãn, mận...

 
Đến nay, vườn cây ăn quả tổng hợp với 400 cây bơ, 350 cây xoài, 350 cây nhãn, 600 cây mận đang trồng đã phát triển tốt và cho thu hoạch ổn định, giúp gia đình chị có nguồn thu nhập thường xuyên đạt khoảng 100 triệu đồng/năm.

 
Hộ gia đình ông Cà Văn Biến, sinh sống ở bản Nà Hốc, xã Bó Mười- huyện Thuận Châu được tạo điều kiện xét cho vay vốn từ nguồn ngân hàng CSXH để mua 2 con bò giống về nuôi.
 

Nhờ chăm chỉ đầu tư chăm sóc và áp dụng đúng kỹ thuật phòng trừ bệnh trên gia súc, sau khoảng 01 năm, đàn bò nhà ông đã sinh sản thêm 02 con bê cái khỏe mạnh. Đến nay, tổng đàn bò của gia đình ông đang có 11 con, không những giúp ông hoàn trả hết nợ và mà còn có lãi với 7 con bò cái.

 
Được xét hỗ trợ vay 60 triệu đồng từ nguồn ngân hàng CSXH huyện, gia đình anh Hoàng Văn Phớ ở bản Ít Ta Bót, xã Chiềng Khay- huyện Quỳnh Nhai để phát triển kinh tế, anh đã mạnh dạn đầu tư mua 02 con bò và 01 con trâu về nuôi; đồng thời tích cực trồng thêm cỏ voi để chủ động tạo nguồn thức ăn cho đàn gia súc. Nhờ chăm chỉ làm ăn, đàn gia súc đã phát triển lên thành 5 con. Hiện anh đã bán trâu để mua máy cày phục vụ sản xuất, đồng thời tiếp tục nuôi thêm đàn dê và đã trở thành hộ thoát nghèo, vươn lên khá giả.

 
Thời gian tới, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh tiếp tục tăng cường việc định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo thêm ngành nghề sản xuất gắn với hoạt động triển khai các chương trình chính sách tín dụng tới các cấp Hội.

 
Bên cạnh đó, các cấp Hội đẩy mạnh việc tuyên truyền tới cán bộ, hội viên, nông dân đối với các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; chính sách tín dụng có ưu đãi của Chính phủ; những quy định thủ tục cho vay của các ngân hàng, những gương điển hình trong tổ chức thực hiện ủy thác, sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả... Phấn đấu 100% huyện, thành phố triển khai có hiệu quả mô hình các Tổ TK&VV và Tổ Vay vốn thông qua kênh của Hội ND, nâng dư nợ cho vay và quản lý tốt các nguồn vốn vay.


 

Thùy Trang
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Đa dạng sản phẩm chế biến để mở rộng thị trường