Long An: Tổng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp đạt trên 41 tỷ đồng
15:00 - 25/06/2020
(Quỹ HTND) – Những năm qua, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng, vận động, tăng trưởng phát triển nguồn vốn Quỹ HTND ở tất cả các cấp. Nhờ đó, hoạt động sản xuất, kinh doanh của hội viên, nông dân trên địa bàn trở nên thuận lợi, có thêm nguồn lực đầu tư để phát triển kinh tế.

Nguồn vốn Quỹ HTND đã hỗ trợ đầu tư và kịp thời, giúp đỡ các hộ dân mở rộng quy mô sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao mang lại hiệu quả kinh tế


 
Năm 2019, nguồn vốn Quỹ HTND của các cấp Hội trong tỉnh tăng trưởng 8,087 tỷ đồng (đạt 135% so với chỉ tiêu Trung ương giao); trong đó, nguồn ngân sách cấp theo Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ đạt 7,2 tỷ đồng. Tính đến hết năm 2019, tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh quản lý đạt 36,771 tỷ đồng.

 
Năm 2019, 15/15 Hội ND cấp huyện triển khai tốt công tác tổ chức vận động, xây dựng nguồn vốn Quỹ HTND (Hội ND huyện Thủ Thừa đạt 2.449 triệu đồng). Bên cạnh đó, một số đơn vị cũng xây dựng, vận động được nguồn vốn ở mức cao, tiêu biểu như các huyện: Bến Lức (1.803 triệu đồng); Đức Hòa (1.455 triệu đồng); Cần Đước (1.376 triệu đồng); Cần Giuộc (1.311 triệu đồng); Châu Thành (1.251 triệu đồng).

 
Ngoài ra, 188/188 xã, phường, thị trấn đã chuyển giao hơn 8.535 triệu đồng về cho cấp trên quản lý.

 
Từ nguồn vốn trên, các cấp Hội trong tỉnh đã nhanh chóng triển khai việc giải ngân vốn để giúp hội viên, nông dân có thêm điều kiện đầu tư cho sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình và vươn lên khá, giàu. Đồng thời, góp phần hỗ trợ hội viên, nông dân xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình kinh tế mang lại giá trị cũng như đạt mức lợi nhuận cao trên cùng một đơn vị sản xuất.

 
Trong năm, các cấp Hội đã xét duyệt cho 762 hộ vay 22.319 triệu đồng phát triển 36 mô hình, dự án sản xuất. Trong đó: Nguồn vốn do Trung ương ủy thác 5.210 triệu đồng với 118 hộ vay tại 10 dự án; ngân sách tỉnh ủy thác 10.340 triệu đồng cho 309 hộ vay triển khai 26 dự án…

 
Đến nay, tổng dư nợ cho vay từ nguồn vốn Quỹ HTND các cấp đạt 47.108 triệu đồng, cho 1.915 lượt hộ hội viên, nông dân vay thực hiện 75 dự án. Trong đó, đối với lĩnh vực trồng trọt có 61 dự án (chiếm 81%); lĩnh vực chăn nuôi 13 dự án (chiếm 17%); 01 dự án thủy sản (chiếm 2%).
 

Ngân sách tỉnh cấp bổ sung 5.000 triệu đồng cho Quỹ HTND hiện đang triển khai 11 dự án cho 131 hộ vay. Địa bàn thực hiện chủ yếu là các huyện gồm: Thủ Thừa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc, Tân Trụ, Đức Hòa, Đức Huệ, Vĩnh Hưng, Tân Hưng, Tân Thạnh, Thanh Hóa. Hầu hết các dự án đầu tư đều phù hợp với điều kiện tự nhiên cũng như lợi thế của các địa phương.

 
Hiện nguồn vốn Quỹ các cấp đã góp phần xây dựng thành công một số mô hình công nghệ cao tại nhiều địa phương trong tỉnh như: Trồng lúa ứng dụng công nghệ cao đã xây dựng trạm bơm điện, sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh (thực hiện tại các huyện: Vĩnh Hưng, Tân Hưng, Thanh Hóa, Mộc Hóa, Tân Thạnh); trồng rau ứng dụng công nghệ cao đã xây dựng nhà màng, hệ thống tưới tự động (triển khai ở các huyện: Cần Đước, Cần Giuộc, thành phố Tân An); nuôi bò thịt sinh sản ứng dụng công nghệ cao (thực hiện ở các huyện: Đức Hòa, Đức Huệ) sử dụng con giống đạt chuẩn được nhân rộng trên địa bàn…

 
Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh đã lựa chọn và xây dựng 13 mô hình điểm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quyết định của UBND tỉnh năm 2019 với kinh phí trên 2,9 tỷ đồng. Đến nay, nhiều công nghệ tiên tiến đã được hội viên, nông dân tích cực triển khai ứng dụng trong sản xuất và nhân rộng, tiêu biểu như: Hệ thống tưới thông minh, tưới phun mưa, tưới nhỏ giọt; nhà lưới, nhà kính; giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao; ứng dụng các loại máy móc cơ giới hóa (máy phun phân đeo vai, máy phun thuốc tự hành, máy cấy, máy thu hoạch và cuộn rơm); các loại phân hữu cơ và các chế phẩm sinh học...

 
Bên cạnh đó, các cấp Hội trong tỉnh cũng tích cực đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân xây dựng các Tổ hợp tác, Hợp tác xã...

 
Đã có nhiều loại hình tổ, nhóm nông dân liên kết, hợp tác được hình thành thông qua nguồn vốn Quỹ HTND các cấp. Điển hình như mô hình nuôi tôm ở xã Phước Vĩnh Đông- huyện Cần Giuộc. Nguồn vốn Quỹ HTND giải ngân 860 triệu đồng hỗ trợ đầu tư và kịp thời giúp đỡ các hộ dân mở rộng quy mô sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Hiện, bình quân thu nhập của mỗi hộ nuôi tôm trên địa bàn đã tăng từ 200- 300 triệu đồng/năm.

 
Dự án chăn nuôi bò thịt ứng dụng công nghệ cao được Hội ND huyện Đức Hòa triển khai xây dựng tại địa bàn xã Hòa Khánh Nam đạt hiệu quả. Theo đó, từ 600 triệu đồng nguồn vốn Quỹ HTND 20 hộ hội viên, nông dân ở ấp Thuận Hòa 1 và Thuận Hòa 2 đã triển khai hiệu quả mô hình chăn nuôi bò thịt ứng dụng công nghệ cao. Đến nay, tổng đàn bò đã xuất chuồng 180 con, sau khi trừ mọi chi phí, bình quân mỗi hộ tham gia dự án thu nhập đạt từ 60- 70 triệu đồng.

 
Để hoạt động Quỹ HTND triển khai thực hiện hiệu quả, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh kịp thời chỉ đạo các cấp Hội tập trung tuyên truyền thông qua nhiều hình thức như: Thông tin trong các cuộc sinh hoạt chi, tổ Hội hàng tháng, hàng quý; duy trì việc phát hành báo Hội; đăng các tin, bài về những mô hình kinh tế sử dụng nguồn vay Quỹ HTND hiệu quả trên Wesibte của Hội, trên Báo Long An, Báo Nông thôn Ngày nay...
 

Cùng với đó, các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền về các nội dung chủ yếu như: Các chính sách hỗ trợ của Nhà nước; mục đích và ý nghĩa của hoạt động Quỹ HTND… nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ của cấp ủy và chính quyền các địa phương trong việc vận động, xây dựng phát triển nguồn vốn Quỹ HTND. Mặt khác, thông qua các hình thức tuyên truyền và qua những đợt kiểm tra định kỳ, tỉnh Hội cũng đã vận động, hướng dẫn hội viên, nông dân sử dụng nguồn vốn đúng mục đích. Năm 2019, các cấp Hội đã tổ chức trên 7.205 buổi tuyên truyền cho hơn 185.106 lượt hội viên, nông dân trên địa bàn tham dự.
 

Năm 2020, nguồn ngân sách tỉnh tiếp tục cấp bổ sung cho Quỹ HTND thêm 5 tỷ đồng, nâng tổng số vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đang quản lý hiện đạt hơn 41 tỷ đồng.
 

Có thể thấy, nguồn vốn Quỹ HTND đã giúp nhiều lượt hội viên, nông dân phát triển sản xuất, mở rộng quy mô, từng bước ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình.


 

Hà Quý
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Đa dạng sản phẩm chế biến để mở rộng thị trường