Quỹ HTND Đồng Tháp: Giúp giải quyết việc làm tại chỗ cho gần 850 hội viên, nông dân
15:07 - 26/05/2020
(Quỹ HTND) – Những năm qua, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh luôn xác định công tác xây dựng và phát triển nguồn vốn Quỹ HTND là nội dung quan trọng trong phong trào thi đua ở tất cả các cấp Hội. Qua đó, nhằm phát huy vai trò, sức mạnh của tổ chức Hội và nâng cao ý thức tự lực vươn lên trong sản xuất, kinh doanh của hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh.

Nhiều mô hình vay vốn Quỹ phát triển tốt, hội viên, nông dân thu được sản phẩm có chất lượng cao, giúp gia tăng thu nhập

 
Năm 2019, để thực hiện hiệu quả Kết luận 61 của Ban Bí Thư và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã chủ động tham mưu, đề xuất với tỉnh Ủy, UBND tỉnh xin bổ sung vốn điều lệ. Kết quả, Quỹ HTND đã được UBND cấp bổ sung thêm 10 tỷ đồng từ nguồn ngân sách. 12/12 huyện, thị, thành Hội xây dựng nguồn Quỹ HTND; trong đó, 11 đơn vị đạt mức từ 500 triệu - 1 tỷ đồng và 01 đơn vị đạt mức 250 triệu đồng.

 
Đến nay, tổng nguồn vốn vận động của Quỹ HTND các cấp trong tỉnh đạt 35,509 tỷ đồng. Trong đó: Nguồn Quỹ cấp tỉnh đang quản lý 20,445 tỷ đồng; nguồn cấp huyện với 12/12 đơn vị Hội cấp huyện vận động xây dựng được Quỹ, đạt 7,659 tỷ đồng; nguồn Quỹ ở 140/140 cơ sở Hội vận động đạt 7,404 tỷ đồng.

 
Trong kỳ, Ban điều hành Quỹ HTND tỉnh đã đôn đốc và thu hồi nguồn vốn 3,400 tỷ đồng của 07 dự án đến hạn với 159 hộ vay; đạt 100% kế hoạch.

 
Đồng thời, Hội ND tỉnh còn hướng dẫn Hội ND các huyện, thị, thành phố triển khai xây dựng dự án để tiếp tục quay vòng nguồn vốn và triển khai hoạt động cho vay trong chu kỳ mới. Đã tiếp nhận, thẩm định hồ sơ dự án và giải ngân 4,360 tỷ đồng cho 98 hộ hội viên, nông dân vay hực hiện 08 dự án phát triển sản xuất mới.

 
Tính đến hết tháng 11/2019, từ nguồn vốn T.Ư Hội uỷ thác 10,560 tỷ đồng cho 271 hộ vay triển khai cho vay tại 21 dự án. Trong đó: Tỷ lệ các dự án đầu tư cho trồng trọt chiếm 79,2%; 11,3%, thủy sản chiếm 9,5% làng nghề chiếm 1%.

 
Bên cạnh đó, từ nguồn vốn do cấp tỉnh quản lý, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh giải ngân 10,055 tỷ đồng cho 282 hộ vay triển khai 19 dự án trồng trọt và chăn nuôi. Trong năm 2019, tỉnh Hội thu hồi 2,555 tỷ đồng của 05 dự án với 62 hộ vay; hiện đang tiếp tục quay vòng cho 30 lượt hộ vay trong chu kỳ mới 1,600 tỷ đồng để thực hiện 03 dự án sản xuất.


Đối với nguồn vốn của Hội cấp cơ sở, tổng dư nợ cho vay từ nguồn vốn vận động Quỹ HTND đạt 9,798 tỷ đồng, cũng đang triển khai cho 1.277 hộ hội viên, nông dân vay phát triển sản xuất, kinh doanh.

 
Nhằm đảm bảo phát huy hiệu quả đồng vốn, hàng năm, bên cạnh hoạt động giải ngân, các cấp Hội còn chủ động phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn hội viên, nông dân cách thức xây dựng các phương án sản xuất, kinh doanh; chuyển giao khoa học kỹ thuật; tập huấn những kỹ thuật mới trong trồng trọt, chăn nuôi… Năm 2019, các cấp Hội phối hợp tổ chức 181 lớp tập huấn cho 4.923 lượt hội viên, nông dân.

 
Bên cạnh đó, các hộ tham gia dự án vay vốn Quỹ HTND đều sử dụng đồng vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả. Nhiều mô hình phát triển tốt, người vay vốn thu được sản phẩm có chất lượng cao, giúp tăng thu nhập. Tại nhiều địa phương đã xây dựng và hình thành các mô hình phát triển kinh tế theo hướng liên kết, hợp tác sản xuất.

 
Tiêu biểu như: Dự án Tổ hợp tác trồng xoài theo hướng Vietgap của Hội ND xã Tân Thuận Tây- thành phố Cao Lãnh; trồng xoài theo hướng Vietgap ở xã Bình Hàng Trung- huyện Cao Lãnh; sản xuất sầu riêng theo hướng Vietgap tại xã Phú Hựu- huyện Châu Thành; trồng bưởi da xanh ở xã Long Khánh A- huyện Hồng Ngự...

 
Các dự án khi được triển khai tại các địa phương đã có tác động lớn đối với tập quán canh tác, chăn nuôi của bà con nông dân; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

 
Qua đánh giá, các dự án được đầu tư nhờ nguồn vốn Quỹ HTND đã phát huy hiệu quả, tác động tích cực đến công tác vận động hội viên, nông dân thực hiện các nội dung chương trình của Hội đề ra.

 
Thông qua các dự án được triển khai giúp giải quyết việc làm tại chỗ cho 842 hội viên, nông dân ngay tại địa phương. Từ nguồn vốn Quỹ HTND cũng đã góp phần làm đổi mới cả về nội dung, phương thức hoạt động của Hội theo hướng thiết thực, hiệu quả; năm 2019, đã thu hút, tập hợp được 235 hội viên, nông dân đăng ký tham gia vào tổ chức Hội.

 
Để bảo toàn nguồn vốn, Ban điều hành Quỹ HTND tỉnh chủ động phối hợp thường xuyên với Ban Thường vụ Hội ND cấp huyện tổ chức kiểm tra tại các dự án đã giải ngân sau 30 ngày. Đồng thời, tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất nguồn vốn do T.Ư Hội uỷ thác, nguồn vốn ngân sách tỉnh và nguồn vốn vay do các địa phương ở cơ sở vận động.

 
Trong năm 2019, tỉnh Hội thực hiện kiểm tra định kỳ tại 12/12 huyện, thị, thành Hội; 12 cơ sở Hội và 100% hộ vay vốn của Hội để đầu tư xây dựng dự án trên địa bàn. Đối với nguồn vốn Quỹ HTND T.Ư và nguồn vốn của tinh, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh ủy thác cho Hội cấp huyện trực tiếp giải ngân; các cán bộ nghiệp vụ của Ban Điều hành Quỹ HTND tỉnh chịu trách nhiệm giám sát quy trình giải ngân.

 
Qua kiểm tra cho thấy, Hội ND các huyện đã có nhiều cố gắng trong công tác nhận ủy thác, tăng dư nợ tín dụng, giảm tỷ lệ nợ quá hạn; các hộ vay đều đã sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, mang lại hiệu quả kinh tế đối với các hộ gia đình được thụ hưởng dự án.

 
Có thể thấy, từ nguồn vốn Quỹ HTND, các cấp Hội đã triển khai nhiều kế hoạch, dự án đầu tư, giúp hội viên, nông dân trên địa bàn có thêm điều kiện để vươn lên làm giàu; đồng thời, giải quyết được nhiều lao động thời vụ có việc làm và nâng cao thu nhập. Thông qua hoạt động Quỹ HTND đã thu hút nhiều nông dân tham gia vào tổ chức Hội, sinh hoạt chi, tổ Hội đi vào nề nếp và thường xuyên; từ đó, công tác vận động phát triển nguồn vốn đạt được kết quả khả quan.

 

Hà Bình
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Đa dạng sản phẩm chế biến để mở rộng thị trường