Hải Dương: Gần 4.000 hội viên, nông dân được hỗ trợ vốn Quỹ
11:52 - 12/03/2020
(Quỹ HTND)- Tính đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt trên 58 tỉ đồng, tăng gần 6 tỉ đồng so với cuối năm 2018. Đồng thời, 12/12 huyện, thành phố trích ngân sách bổ sung cho Quỹ HTND cấp huyện trên 4 tỉ đồng.
Nông dân tham quan mô hình sản xuất kinh doanh giỏi

Trong đó, 2/12 huyện, thành phố có mức Quỹ đạt trên 1 tỉ đồng; 9/12 huyện, thành phố có mức Quỹ đạt từ 500-1 tỉ đồng/đơn vị. Nhiều cơ sở có Quỹ HTND cao như: Hội ND xã Tân Hương (Ninh Giang) 143,4 triệu đồng; Tân Việt (Thanh Hà) 131,4 triệu  đồng; Phạm Trấn (Gia Lộc) 102,1 triệu đồng…


Năm 2019, các cấp Hội trong tỉnh đã thu hồi gần 29 tỉ đồng vốn đến hạn của trên 1.526 hộ vay, đồng thời giải ngân gần 36 tỉ đồng cho 1.440 hộ vay.


Tổng dư nợ nguồn vốn Quỹ HTND do các cấp Hội quản lý đến nay đạt trên 73 tỉ đồng, với 3.753 hộ vay. Số tiền cho vay được đầu tư vào các ngành nghề và lĩnh vực sản xuất như: Trồng trọt 37%, chăn nuôi 12%, thủy sản 34%, ngành nghề và dịch vụ 17%.


Đối với nguồn vốn Quỹ HTND Trung ương ủy thác cho vay 100% theo mô hình hợp tác phát triển kinh tế tập thể. Mỗi dự án  được vay 500- 1 tỉ đồng với thời gian vay từ 24-36 tháng. Nguồn vốn cấp tỉnh cho vay 100% theo nhóm hộ, đầu tư phát triển thuộc các ngành nghề: Chăn nuôi, thủy sản, trồng trọt, dịch vụ… Mỗi nhóm hộ được đầu tư từ 400-500 triệu đồng với thời gian vay 24 tháng. Nguồn vốn cấp huyện và cơ sở cho vay theo hình thức nhóm hộ liên kết sản xuất hoặc tín dụng vi mô với thời gian vay từ 12-24 tháng.


Từ các dự án vay vốn nhóm hộ, nhiều nơi đã hình thành và thành lập được các Câu lạc bộ, HTX, tổ hợp tác liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm… tạo điều kiện thuận lợi cho việc quy hoạch vùng sản xuất ở các địa phương, tiêu biểu như:  Mô hình trồng ổi VietGap xã Liên Mạc (Thanh Hà); trồng cam đường canh xã Chi Lăng Nam (Thanh Miện); cam Vinh xã Thất Hùng (Kinh Môn); nuôi trồng thủy sản xã Đoàn Kết (Thanh Miện); nuôi rươi, cáy xã An Thanh, Tứ Xuyên (Tứ Kỳ)…


Ngoài nguồn vốn Quỹ HTND, tổng dư nợ 10 chương trình tín dụng chính sách đến nay đạt trên 968 triệu đồng. Số tổ Tiết kiệm và vay vốn hiện là 971 tổ với 25.857 người. Tỷ lệ hộ vay vốn gửi tiết kiệm hàng tháng đạt 98,7%/tổng số hộ vay vốn.


Tổng dư nợ cho vay qua Tổ vay vốn do Hội Nông dân quản lý đạt gần 1,4 tỉ đồng tại 422 tổ vay vốn với gần 11 ngàn thành viên.


Công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động Quỹ HTND cũng được các cấp Hội quan tâm. Năm 2019, Ban Điều hành Quỹ HTND tỉnh đã xây dựng kế hoạch và thành lập 10 Đoàn đi kiểm tra tại 30 đơn vị. Các nội dung kiểm tra về công tác quản lý Quỹ HTND, hoạt động phối hợp với Ngân hàng CSXH.


Hội ND các huyện, thành phố trực tiếp và phối hợp với các Ngân hàng tổ chức kiểm tra 348 cuộc ở 348 lượt cơ sở và 773 chi Hội. Hội ND cơ sở kiểm tra gần 1.200 cuộc ở 1.169 chi Hội và 1.477 lượt tổ Hội.


Qua kiểm tra cho thấy nguồn vốn Quỹ được sử dụng đúng mục đích, giải ngân nhanh gọn, hạn chế tối đa tình trạng tồn động Quỹ; cho vay đúng đối tượng; Hội ND cơ sở quản lý tốt nguồn vốn vay; các mô hình sản xuất hiệu qủa, góp phần nâng cao chất lượng đồng vốn.

Long Khánh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Đa dạng sản phẩm chế biến để mở rộng thị trường