Cầu nối giảm nghèo
08:51 - 25/12/2019
Những năm qua, từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân (QHTND), nhiều dự án, mô hình phát triển kinh tế được triển khai trên địa bàn huyện U Minh mang lại hiệu quả kinh tế, tạo thu nhập, nâng cao đời sống cho nông dân.

Chủ tịch Hội Nông dân huyện U Minh Đỗ Minh Hiển cho biết: "Để nguồn vốn QHTND được đảm bảo, Hội Nông dân huyện tích cực tham mưu Huyện uỷ, UBND huyện ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 3/12/2009 của Ban Bí thư "Về nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020",  Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ "Về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020", trong đó chú trọng nội dung xây dựng, phát triển QHTND. Nhờ vậy, những năm qua, hoạt động QHTND của huyện có sự phát triển đáng kể. 
 

Tham quan mô hình trồng cây ăn trái của ông Trần Thanh Liêm, Ấp 10, xã Nguyễn Phích, thu hoạch trên 300 triệu đồng/năm.


Từ năm 2015 đến nay, QHTND huyện nhận đầu tư từ nguồn vốn Trung ương, tỉnh, vốn ngân sách huyện và vận động trong hội viên được 8 tỷ 150 triệu đồng. Từ nguồn vốn này, Hội Nông dân huyện thành lập và giải ngân 29 dự án về các mô hình chăn nuôi heo, nuôi cá, lúa - cá kết hợp trồng cây ăn trái, trồng màu ở các xã, thị trấn trong huyện. Có 542 hộ vay, bình quân từ 20-30 triệu đồng/hộ. Từ đó, góp phần giải quyết cho gần 1 ngàn lao động nông thôn có việc làm ổn định.  


Ông Lê Văn An, Ấp 13, xã Khánh Lâm, cho biết: "Với số tiền 20 triệu đồng từ nguồn vốn QHTND vào năm 2015, tôi mạnh dạn cải tạo đất thực hiện mô hình đa con kết hợp như nuôi cá nước ngọt, trồng màu, cây ăn trái như: cam, bưởi. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm còn lãi trên 100 triệu đồng. Cuộc sống gia đình ngày càng phát triển, tôi đã hoàn trả được vốn". Từ mô hình này, ông được công nhận danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện và hiện tại mô hình được nhiều người đến tham quan học hỏi, nhân rộng.


Không chỉ có gia đình ông An mà hiện nay còn rất nhiều hộ nông dân khác cũng đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nguồn vốn QHTND. Chủ tịch Hội Nông dân huyện U Minh Đỗ Minh Hiển cho biết: Để phát huy hiệu quả nguồn vốn QHTND, sau khi đưa nguồn vốn đến các hộ dân để thực hiện các mô hình, hàng tháng, Hội Nông dân huyện phân công cán bộ đến kiểm tra việc phát triển mô hình của hội viên. Đồng thời, hướng dẫn hội viên thực hiện các phương thức canh tác khoa học áp dụng với cây trồng, vật nuôi. Từ đầu năm 2015 đến nay, ngoài tập huấn các lớp chuyển giao khoa học công nghệ áp dụng vào sản xuất, hội còn nhận uỷ thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện số tiền 93,7 tỷ đồng cho 4.222 hộ vay. Trong quá trình cho vay, hội luôn chú trọng đến khâu khảo sát, chọn đúng đối tượng; Tăng cường kiểm tra, giám sát, tạo điều kiện cho bà con thực hiện tốt mô hình.


Cùng với việc phát huy hiệu quả nguồn vốn, hội còn tổ chức các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ cung ứng giống, vật tư nông nghiệp với phương thức trả chậm để giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, sử dụng hiệu quả nguồn vốn.


Thông qua các dự án, đến nay huyện U Minh thành lập được 33 THT, 2 HTX. Nhìn chung, các THT, HTX bước đầu hoạt động đạt hiệu quả nhờ xây dựng mô hình sản xuất phù hợp, nguồn vốn được đầu tư kịp thời, các tổ viên học hỏi, đoàn kết, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau trong quá trình sản xuất. Qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 21,69% năm 2016 đến nay còn 3,84%.


Có thể khẳng định, QHTND đã thực sự hỗ trợ, giúp đỡ hội viên nông dân trên địa bàn huyện giảm nghèo, xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, mở rộng quy mô sản xuất. Các hộ được vay vốn trở thành những nhân tố quan trọng hăng hái đi đầu tham gia các phong trào thi đua xây dựng NTM ở địa phương./.

Trọng Nguyễn
Nguồn: baocamau.com.vn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Đa dạng sản phẩm chế biến để mở rộng thị trường