Quỹ HTND Hòa Bình: “Kênh dẫn vốn” giúp hình thành các mô hình kinh tế hợp tác hiệu quả
16:58 - 27/09/2019
(Quỹ HTND) – Tính đến hết tháng 5/2019, Quỹ HTND toàn tỉnh tăng trưởng thêm 2.040 triệu đồng. Cụ thể: Nguồn ngân sách tỉnh duyệt cấp bổ sung 1.000 triệu đồng; ngân sách huyện cấp 1.000 triệu đồng; vận động hội viên, nông dân trên địa bàn đóng góp 40,77 triệu đồng. Nâng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt 31.534 triệu đồng.

Việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn Quỹ HTND đã giúp nhiều hội viên, nông dân có điều kiện đầu tư, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, giúp nâng cao trình độ canh tác, phát triển kinh tế gia đình


 
Trong đó: Nguồn ủy thác của Trung ương 12.850 triệu đồng; nguồn vốn ngân sách tỉnh cấp 8.249 triệu đồng; ngân sách huyện cấp 4.890 triệu đồng; nguồn thu ủng hộ từ cán bộ, hội viên, nông dân 5.355 triệu đồng; nguồn vốn mượn 190 triệu đồng.

 
Từ nguồn vốn Quỹ HTND, các cấp Hội đã tổ chức và hướng dẫn hội viên, nông dân xây dựng thành công nhiều mô hình, dự án theo hình thức nhóm hộ, với hàng nghìn lượt hộ đăng ký tham gia để cùng phát triển sản xuất một loại cây, con có thế mạnh ở địa phương. Các chương trình, dự án được triển khai vừa để quản lý tốt và bảo toàn nguồn vốn vay; đồng thời, còn khuyến khích hội viên, nông dân tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật mới vào phát triển sản xuất kinh doanh, giúp nâng cao thu nhập cũng như xây dựng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả.

 
Đến ngày 31/5/2019, nguồn vốn T.Ư Hội ủy thác 12.850 triệu đồng đã giải ngân cho 384 hộ hội viên, nông dân vay triển khai tại 31 dự án. Trong đó, có: 17 dự án trồng trọt với 212 hộ vay 8.050 triệu đồng (chiếm 63%); 14 dự án chăn nuôi với 172 hộ vay 4.800 triệu đồng (chiếm 37%).

 
Đối với nguồn vốn cấp tỉnh, hiện cũng cho 303 hộ vay 7.835 triệu đồng triển khai tại 29 dự án. Cụ thể: 14 dự án trồng trọt với 3.935 triệu đồng được giải ngân (chiếm 50,2%), cho 145 hộ vay; 15 dự án chăn nuôi cho 158 hộ vay 3.900 triệu đồng (chiếm 49,8%).

 
Nguồn vốn do Quỹ cấp huyện và cơ sở đang quản lý 8.827 triệu đồng cũng đã tiến hành cho 995 hộ hội viên, nông dân vay thực hiện 209 dự án. Trong đó: 85 dự án trồng trọt (2.825 triệu đồng với 382 hộ vay), chiếm 32%; 117 dự án chăn nuôi (5.537 triệu đồng cho 575 hộ vay), chiếm 62,7%; 05 dự án thủy sản (315 triệu đồng cho 30 hộ vay), chiếm 3,6%; 02 dự án loại hình khác (150 triệu đồng cho 08 hộ vay), chiếm 1,7%.

 
Bên cạnh đó, để bảo toàn nguồn vốn Quỹ HTND, công tác kiểm tra, giám sát cũng được các cấp Hội tiến hành thường xuyên. Ngay từ đầu năm, Ban Điều hành Quỹ HTND tỉnh đã tham mưu cho Ban Thường vụ Hội ND tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát cụ thể về hoạt động Quỹ ở tất cả các cấp.


Kết quả, đã tổ chức 209 cuộc kiểm tra, giám sát đối với các dự án vay vốn Quỹ và hoạt động ủy thác với các ngân hàng. Cụ thể, Quỹ HTND tỉnh tiến hành kiểm tra 14 cuộc; Hội ND các huyện, thành phố kiểm tra 63 cuộc; Hội ND các xã kiểm tra 132 cuộc.

 
Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị đều triển khai tốt công tác quản lý, điều hành nguồn vốn Quỹ HTND. Nhìn chung, các dự án được cho vay theo đúng quy trình, từ khâu xây dựng dự án, thẩm định, phê duyệt, giải ngân. Do đó, trong toàn tỉnh không để xảy ra tình trạng cho vay sai đối tượng hoặc người vay sử dụng đồng vốn vay sai mục đích. Đến nay, 100% các dự án đều tiến hành thu nộp gốc và phí đúng hạn; không có tình trạng xâm tiêu, chiếm dụng nguồn vốn, phí.

 
Đồng thời với hoạt động cho vay vốn, các cấp Hội còn luôn chú trọng tới công tác tập huấn, chuyển giao KHKT nhằm giúp hội viên, nông dân nắm được những kỹ thuật mới, đem áp dụng vào sản xuất để phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn vay. Các cấp Hội tổ chức 08 lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý và sử dụng Quỹ HTND cho 510 lượt người tham gia; tổ chức 21 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 630 lượt hội viên, nông dân. Hội ND cơ sở tích cực phối hợp và tổ chức 19 lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho 905 lượt hội viên, nông dân.

 
Ngoài ra, nhằm giúp các cán bộ Hội chuyên trách nắm vững về nghiệp vụ, quy trình cho vay, Quỹ HTND tỉnh tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ điều hành, quản lý và kế toán Quỹ cho 22 cán bộ Hội các huyện, thành phố. Thông qua việc triển khai thực hiện các mô hình, dự án đã góp phần nâng cao năng lực cho cán bộ Hội các cấp trong việc quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ giao.

 
Từ nguồn vốn vay của Quỹ HTND các cấp đã giúp hội viên, nông dân nghèo trên địa bàn được tiếp sức, có vốn mở mang phát triển sản xuất chăn nuôi, tạo công ăn việc làm ổn định. Đáng chú ý, có nhiều mô hình, dự án cho hiệu quả kinh tế cao, được các cấp, các ngành ghi nhận nhờ góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho hơn 4.000 lao động nông thôn.
 

Điển hình như: Dự án trồng, chăm sóc cam ở các xã Nam Phong, Tây Phong (huyện Cao Phong); trồng bưởi Diễn ở thị trấn Hàng Trạm (huyện Yên Thủy); trồng và chăm sóc cam, bưởi ở thị trấn Thanh Hà, xã Phú Thành (huyện Lạc Thủy); chăn nuôi bò sinh sản ở xã Liên Hòa (huyện Lạc Thủy); chăn nuôi bò sữa tại xã Liên Sơn (huyện Lương Sơn)... Qua đó, đã thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tại các địa phương đạt hiệu quả.

 
Từ nguồn vốn vay kết hợp với kiến thức KHKT được trang bị, nhiều hộ vay đã triển khai thành công các dự án. Nhìn chung, các dự án vay vốn Quỹ HTND đều mang tính khả thi và có hiệu quả cao về kinh tế, phát huy được thế mạnh của hội viên, nông dân trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, từng bước tạo ra vùng sản xuất hàng hóa tập trung với quy mô lớn hơn.

 
Đồng thời, một số dự án ngày càng được nâng cao cả về chất lượng, số lượng, quy mô... giúp liên kết nhiều hộ dân để cùng hướng tới thành lập các nhóm hộ liên kết, tổ hợp tác để xây dựng mô hình theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Từ đó, mức thu nhập bình quân của các hộ trên địa bàn được nâng lên, hiệu quả về kinh tế đạt được rõ nét đã ngày càng thu hút được nhiều hội viên, nông dân đăng ký tham gia vào tổ chức Hội.

 
Tiêu biểu như mô hình “Chăn nuôi bò sinh sản” của hội viên, nông dân xã Liên Hòa- huyện Lạc Thủy. Năm 2015, chi Hội thôn Vỏ- xã Liên Hòa đã liên kết các hội viên, nông dân thành lập Tổ hợp tác chăn nuôi bò sinh sản với 10 hộ tham gia.

 
Được Quỹ HTND cho vay 500 triệu đồng, 10 hộ đã chủ động mua bò cái về nuôi (quy mô 02 con/hộ). Sau 03 năm, tổng số đàn bò trong Tổ hợp tác đã sinh trưởng và phát triển lên 64 con. Doanh thu khi kết thúc dự án đạt 1.600 triệu đồng; sau khi trừ hết mọi chi phí, thu nhập bình quân của các hộ đạt từ 25- 30 triệu đồng/năm. Mô hình tổ hợp tác chăn nuôi bò sinh sản xã Liên Hòa được đánh giá đã đem lại hiệu quả kinh tế cao; là mô hình điểm để Hội ND tỉnh tiếp tục phát triển, nhân rộng ra nhiều địa phương khác.

 
Từ 300 triệu đồng nguồn vốn vay Quỹ HTND tỉnh, 15 hộ dân trên địa bàn xã Quy Hậu- huyện Tân Lạc đã đầu tư mua 180 con dê để chăm sóc. Nhờ biết tập trung khai thác và phát huy được thế mạnh của vùng, khai dự án nuôi dê sinh sản cho thấy tính hiệu quả, mang lại giá trị kinh tế cao.

 
Sau hơn 3 năm triển khai, tổng đàn dê đã tăng lên 360 con (chưa tính số lượng dê đã bán). Hiện nay, với giá bán dao động từ 120.000- 150.000 đồng/kg, lợi nhuận từ việc bán dê thương phẩm mang lại khá cao. Có thể nói, đây là hướng đi đúng, giúp các hộ không chỉ trả đủ tiền gốc, lãi vay. Hiện, nhiều hộ đang tiếp tục nhân đàn lên tới hàng chục con dê/hộ, giúp cải thiện kinh tế gia đình.

 
Qua thống kê cho thấy, tỷ lệ thu hồi vốn Quỹ HTND các cấp đạt 100%, không có nợ quá hạn. Bên cạnh đó, ước tính bình quân mỗi hội viên, nông dân sau khi vay vốn tham gia các mô hình sản xuất, chăn nuôi đang có mức thu nhập tăng từ 4,5- 7,2 triệu đồng/người/năm.

 
Có thể thấy, việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn Quỹ HTND đã giúp nhiều hội viên, nông dân có điều kiện đầu tư, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào sản xuất, nâng cao trình độ canh tác; phát triển kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao thu nhập, từng bước thoát nghèo bền vững... Qua đó, góp phần tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương đạt kết quả.


 

Quang Hải
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Vì một nền Nông nghiệp bền vững