Tp Hải Phòng: Tạo việc làm cho hội viên thông qua đầu tư các Dự án
17:00 - 11/01/2019
(Quỹ HTND)- Thường trực Hội ND thành phố cùng đại diện lãnh đạo Hội ND huyện Thủy Nguyên vừa tới thăm Dự án “Nuôi cá vược thương phẩm” của Hội ND xã Lập Lễ (đang vay vốn Quỹ HTND, nguồn Trung ương) nhằm đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn vốn. 

Đoàn công tác thăm mô hình nuôi cá vược của ông Nguyễn Đức Văn, là một trong những hộ được vay vốn Quỹ HTND, Giám đốc Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Mắt Rồng, xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên.

Năm 2017, khi Quỹ HTND thành phố Hải Phòng nhận được sự quan tâm của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thông qua việc cấp số vốn là 1 tỷ đồng, Ban Thường vụ Hội ND thành phố đã lựa chọn và quyết định phân bổ nguồn vốn về cho Hội ND huyện Thủy Nguyên xây dựng Dự án “Nuôi cá vược thương phẩm” tại xã Lập Lễ, với 19 hộ vay trong vòng 02 năm. Trong thời gian qua, 19 hộ vay cùng với các hộ còn lại trong Hợp Tác xã nuôi trồng thủy sản Mắt Rồng mở rộng trên 210 ha, sản lượng hàng năm từ 4000 -4500 tấn, tăng nguồn thu nhập và tạo việc làm cho các hộ dân.


Theo kế hoạch, năm 2019, Quỹ HTND thành phố sẽ thu hồi nguồn vốn vay Dự án “Nuôi cá vược thương phẩm” để hỗ trợ cho dự án khác. 
 
Đõ Việt
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Độc đáo mô hình trồng bưởi da xanh trên che dù - dưới trải thảm