Trà Vinh: Quỹ HTND giúp thay đổi tập quán sản xuất của hội viên, nông dân
16:37 - 19/12/2018
(Quỹ HTND)- Thông qua hoạt động vay vốn Quỹ HTND đã giúp cho hơn 2.100 lao động, trong đó có 529 lao động là hội viên nông dân dân tộc Khmer có việc làm thường xuyên.
Nông dân vay vốn Quỹ HTND đầu tư sản xuất (Ảnh minh họa)

Hoạt động Quỹ HTND các cấp trong tỉnh những năm qua luôn đúng mục đích, ý nghĩa, đạt yêu cầu nội dung và hiệu quả. Tổng nguồn vốn đạt 22 tỷ 347 triệu đồng.

 
Trong đó, vốn ủy thác của TW 8 tỷ 450 triệu đồng chiếm 37,81 %; vốn cấp tỉnh đạt 5 tỷ 350 triệu đồng (ngân sách tỉnh cấp 5 tỷ đồng) chiếm 23,94 %; cấp huyện đạt 8 tỷ 547 triệu đồng (ngân sách huyện cấp 6 tỷ đồng) chiếm 38,25%.

 
Từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân do Trung ương Hội ủy thác và nguồn vốn tỉnh; từ năm 2012 đến nay Hội Nông dân tỉnh đã triển khai thực hiện theo chu kỳ đầu tư tổng số 101 dự án trên địa bàn 54 xã, phường thuộc các huyện, thị, thành phố cho 2.056 hộ hội viên nông dân vay vốn để phát triển sản xuất, chăn nuôi; tổng số tiền luân chuyển cho vay là 37 tỷ 217 triệu đồng (trong đó: Nguồn vốn Trung ương thực hiện 71 dự án, cho 1.559  hộ vay; nguồn ngân sách tỉnh đối ứng thực hiện được 30 dự án, cho 497 hộ vay vốn).

 
Trong đó Quỹ cho hội viên thuộc 16 xã nông thôn mới vay: Phú Cần, Tân Hùng, Hiệp Mỹ Đông, Hòa Minh, Hưng Mỹ, Tân Bình, Ninh Thới, Nhị Long Phú, Mỹ Cẩm, Dân Thành, Trường Long Hòa, Hiếu Trung, Ngãi Hùng, Long Hữu, Tân Sơn, Đông Hải.

 
Nguồn do ngân sách cấp huyện, thị, thành phố đối ứng và quản lý 8 tỷ 547 triệu đồng, từ năm 2013 đến nay đã đầu tư cho 104 dự án/mô hình với 788 hộ vay sản xuất, số tiền 9 tỷ 35 triệu đồng thực hiện các mô hình sản xuất, chăn nuôi như: Nuôi bò sinh sản, gà thịt, gà lấy trứng, ba ba, dê sinh sản, heo thịt, heo sinh sản, sản xuất lúa, màu, cây lác ...

 
Các dự án từ nguồn vốn vay Quỹ HTND đã tác động làm thay đổi tập quán sản xuất của hộ hội viên, nông dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn có hiệu quả và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, gắn với hoạt động chuyển giao tiến bộ KHKT nhằm xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế, hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân theo hướng liên kết, hợp tác sản xuất, tăng thu nhập, giảm chi phí sản xuất cho hội viên nông dân.

 
Cụ thể như dự án sản xuất màu xã Hòa Lợi huyện Châu Thành, lợi nhuận bình quân trên 80 triệu đồng/ ha/năm; dự án nuôi bò thịt (vỗ béo) xã Ngãi Xuyên Trà Cú, lợi nhuận bình quân từ 15 - 18 triệu đồng/hộ/năm; dự án nuôi bò sinh sản xã Ngũ Lạc Duyên Hải, lợi nhuận bình quân từ 16 - 19 triệu đồng/hộ/năm; dự án sản xuất hoa kiểng xã Long Đức thành phố Trà Vinh, lợi nhuận bình quân 25 – 30 triệu đồng/hộ/năm.

 
Các dự án được triển khai tại các địa phương đã tác động và góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

 
Qua đó vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia xây dựng thành công nhiều mô hình kinh tế, kinh tế hợp tác; chuyển đổi cây trồng – vật nuôi phù hợp nhằm tăng năng suất, sản lượng, thu nhập – nâng cao đời sống hộ hội viên, nông dân.

 
Nguồn vốn Quỹ HTND và các nguồn vốn tín dụng khác đã hỗ trợ vốn và tạo điều kiện cho hội viên, nông dân phát triển kinh tế, xây dựng được mô hình, nâng cao thu nhập và giảm nghèo. Đồng thời vừa phát huy được vai trò, vị thế của tổ chức Hội đối với hội viên, nông dân; vừa thể hiện ý nghĩa thiết thực cả về mặt kinh tế và xã hội; tập hợp và phát triển được hội viên, xây dựng tổ chức Hội ở cơ sở vững mạnh.    

 
 Các dự án từ nguồn vốn vay của Quỹ HTND các cấp đã tạo thêm nguồn lực để thực hiện công tác giảm nghèo ở địa phương, giải quyết công ăn việc làm trong hội viên nông dân.

 
Đặc biệt trong 05 năm qua, thông qua hoạt động vay vốn Quỹ HTND đã giúp cho hơn 2.100 lao động, trong đó có 529 lao động là hội viên nông dân dân tộc Khmer có việc làm thường xuyên. Đồng thời phát huy được tinh thần đoàn kết tương trợ, hỗ trợ nhau trong sản xuất và đời sống của hội viên, nông dân tăng thu nhập từng bước giảm nghèo bền vững. Từ đó các chi Hội và nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp đã giúp giảm 6.154 hộ nghèo là hộ hội viên.

 
Các dự án đầu tư nguồn Quỹ HTND triển khai trên địa bàn tỉnh chú trọng vào việc xây dựng mô hình mới, mô hình phát triển kinh tế hộ, kinh tế hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, mô hình xây dựng nông thôn mới, mô hình bảo vệ môi trường để làm cơ sở sơ tổng kết và nhân rộng. Đến nay đã có 30 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trên 85 xã nông nghiệp của cả tỉnh.

 
Thông qua các Tổ vay vốn dự án hàng tháng duy trì được sinh hoạt của tổ Hội với sự tham gia của Ban quản lý dự án và hộ vay để trao đổi kinh nghiệm sản xuất và đời sống, cách thức phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, tìm thị trường cung cấp vật tư đầu vào và đầu ra cho sản phẩm, … lấy lợi ích kinh tế làm động lực để tập hợp nông dân vào tổ chức Hội, nâng cao chất lượng hoạt động chi, tổ Hội gắn với xây dựng 3.144 tổ Hội nghề nghiệp.

 
Từ hiệu quả các dự án Quỹ HTND các cấp ủy, chính quyền đã đánh giá cao vai trò của Hội Nông dân, từ đó uy tín của Hội trong hệ thống chính trị được nâng lên, thu hút sự tham gia của hội viên, củng cố niềm tin và tạo sự gắn kết hội viên với tổ chức Hội.
Minh Toàn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Tiền Giang: Quỹ hỗ trợ nông dân giúp bà con nuôi bò hiệu quả