Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi từ nguồn vốn Quỹ HTND
15:04 - 05/06/2024
(Quỹ HTND) - Những năm qua, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh Lạng Sơn đã tập trung triển khai tốt công tác tuyên truyền, quản lý, sử dụng nguồn vốn Quỹ HTND. Thông qua nguồn vốn vay của Quỹ HTND các cấp trong tỉnh giúp nhiều hộ hội viên, nông dân xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, thúc đẩy ngành nông nghiệp của địa phương phát triển.

 
Được Quỹ HTND tạo điều kiện về vốn vay, hỗ trợ kịp thời vụ đã giúp nhiều hộ hội viên, nông dân trên địa bàn huyện Chi Lăng phát huy tốt thế mạnh của vùng để trồng cây na đặc sản cho thu nhập khá
 

Hội ND tỉnh luôn xác định nguồn vốn từ Quỹ HTND các cấp được sử dụng để hỗ trợ, giúp đỡ hội viên, nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế, nâng cao thu nhập, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo tại địa phương. Trên cơ sở đó, việc huy động nguồn vốn Quỹ HTND cũng chính là một trong những nhiệm vụ ưu tiên, được Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đặc biệt quan tâm triển khai thực hiện bằng nhiều giải pháp cụ thể, sáng tạo. 
 
 
Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã chủ động tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới và nâng cao hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân giai đoạn 2021-2025” được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và hỗ trợ kinh phí hàng năm. Đồng thời, chỉ đạo các cấp Hội luôn tích cực trong công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương cùng cấp để tiếp tục ủng hộ, cấp bổ sung từ ngân sách giúp Quỹ HTND có sự tăng trưởng đều qua các năm.
 
 
Hiện, các cấp Hội đã kiện toàn xong Ban Điều hành, Ban Kiểm soát Quỹ HTND theo đúng điều lệ và quy định; nguồn vốn được quản lý đúng theo điều lệ hoạt động Quỹ HTND. Đồng thời, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh lên kế hoạch, giao chỉ tiêu vận động và tổ chức ký kết thi đua đến các cấp Hội nhằm đẩy mạnh việc vận động cán bộ, hội viên, nông dân, các chủ trang trại, doanh nghiệp và nông dân sản xuất giỏi các cấp tích cực tham gia việc xây dựng và phát triển nguồn vốn Quỹ HTND.
 
 
Đáng chú ý, thực hiện Nghị định số 37/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ HTND, Ban điều hành Quỹ HTND tỉnh, huyện đã tham mưu cho Ban vận động Quỹ HTND cùng cấp ban hành kế hoạch vận động ủng hộ Quỹ HTND năm 2024. Kết quả, tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban điều Quỹ HTND các cấp đã tiếp nhận hơn 941 triệu đồng ủng hộ từ các nguồn.
 
 
Tính đến 31/5, từ nguồn vốn ủy thác của Quỹ HTND Trung ương 2.600 triệu đồng đang triển khai thực hiện 06 dự án cho 62 hộ hội viên, nông dân vay. Nguồn vốn của Quỹ HTND tỉnh quản lý cũng đã triển khai 03 dự án cho 30 hộ hội viên, nông dân vay 1.200 triệu đồng; nguồn Quỹ của cấp huyện được triển khai tại 28 dự án cho 269 hộ hội viên, nông dân vay với số vốn 8.970 triệu đồng. 
 
 
Theo định kì, các cấp Hội trực tiếp tiến hành việc giải ngân cho hội viên, nông dân ngay khi có dự án. Thông qua đó, hoạt động sản xuất, kinh doanh của hội viên, nông dân trên địa bàn ngày càng trở nên thuận lợi, có thêm nguồn lực đầu tư để phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống.
 
 
Như vậy, lũy kế dư nợ của Quỹ HTND ở cả 3 cấp (Trung ương, tỉnh, huyện) đang triển khai thực hiện 187 dự án cho 1.618 lượt hộ hội viên, nông dân vay với số vốn 54.619 triệu đồng. Để phát huy tốt lợi thế vùng, các dự án, mô hình được hội viên, nông dân trong tỉnh tập trung đầu tư chủ yếu gồm: Chăn nuôi trâu bò sinh sản, nuôi cá, trồng cây ăn quả. Nhìn chung, các dự án khi hết thời hạn vay đều mang lại hiệu quả kinh tế, tỉ lệ thu nợ đạt 100%.
 
 
Cùng với hoạt động giải ngân nguồn vốn, hàng năm, các cấp Hội đẩy mạnh việc kết hợp với công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và các hoạt động khác nhằm đem lại lợi ích thiết thực, giúp hội viên, nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Đồng thời, tổ chức cho hội viên, nông dân đi tham quan các mô hình nông nghiệp làm ăn có hiệu quả để tiếp cận, học tập các tiến bộ kỹ thuật mới và kinh nghiệm trong sản xuất. Từ đó, hội viên, nông dân thêm tin tưởng, tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào do các cấp Hội và địa phương phát động.
 
 
Công tác quản lý cho vay và thu hồi vốn vay Quỹ HTND luôn được các cấp Hội tập trung chỉ đạo thực hiện theo đúng hướng dẫn. Đồng thời, nguồn vốn Quỹ HTND của tỉnh và Trung ương ủy thác 100% được cán bộ Hội ND tỉnh trực tiếp giám sát việc giải ngân. Nhờ đó, nguồn vốn vay đảm bảo không bị tồn đọng, không có nợ quá hạn trên địa bàn.
 
 
Nguồn vốn Quỹ HTND đã phát huy hiệu quả thiết thực, luôn đảm bảo tính công khai, dân chủ, tạo sự thống nhất cao trong tổ chức Hội. Thông qua các dự án vay vốn Quỹ còn giúp tạo thêm việc làm, gia tăng thu nhập cho hội viên, nông dân. Điển hình như: Dự án nuôi cá lồng tại thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan; trồng dứa Queen tại xã Minh Hoà, huyện Hữu Lũng; nuôi bò sinh sản tại thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn; nuôi cá nước ngọt tại xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn.
 
 
Song song với đó, để tạo thêm nguồn vốn giúp hội viên, nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, các cấp Hội còn tích cực phối hợp với các ngân hàng đóng trên địa bàn triển khai tốt các nội dung trong hoạt động ủy thác. Nhờ kênh vốn từ các ngân hàng đã tạo điều kiện giúp hàng nghìn lượt hội viên, nông dân tiếp cận chính sách mới nhanh chóng, thuận lợi; các nguồn vốn vay thực sự trở thành “đòn bẩy” giúp bà con nông dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. 
 
 
Mặt khác, nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả các nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ, ngay từ đầu năm, Hội ND tỉnh đã chủ động giao chỉ tiêu chất lượng hoạt động ủy thác cho các Hội ND cấp huyện và cơ sở Hội; lấy đó làm tiêu chí để đánh giá, bình xét xếp loại thi đua. Qua các năm. Đến nay, nguồn vốn ưu đãi ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội thông qua kênh của Hội ND liên tục tăng trưởng và phát huy hiệu quả rõ nét. 
 
 
Kết quả, tổng dư nợ từ nguồn vốn được ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội qua kênh Hội ND đạt 28.765 triệu đồng, đang giải ngân cho 487 hộ vay, thông qua 545 Tổ TK&VV do các cấp Hội ND quản lý. Doanh số thu nợ đạt 20.701 triệu đồng; tỷ lệ thu lãi triển khai tốt, đạt 99%.
 
 
Đồng thời, công tác phối hợp giữa các cấp Hội với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện thỏa thuận liên ngành để hỗ trợ cho hội viên, nông dân vay vốn trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn cũng được tiến hành thường xuyên. Đã có 11/11 huyện, thành phố thành lập được các Tổ Vay vốn, với 140 xã đã ký hợp đồng. 
 
 
Hiện, tổng dư nợ vay vốn của các cấp Hội qua Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt 446,609 triệu đồng cho 4.525 hộ hội viên, nông dân vay với 299 Tổ Vay vốn. Trong 6 tháng đầu năm, Hội ND tỉnh cũng đã phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh tiến hành đi kiểm tra tình hình thực hiện thỏa thuận liên ngành giữa Hội ND tỉnh và Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT tỉnh tại 11 huyện, thành phố.
 
 
Hiện nay, Hội ND thành phố Lạng Sơn đang có 8 đơn vị Hội cơ sở, 79 chi Hội và 06 tổ Hội nghề nghiệp với trên 3.600 hội viên, nông dân tham gia sinh hoạt. Xác định rõ việc giúp đỡ hội viên, nông dân phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, các cấp Hội trên địa bàn thành phố luôn quan tâm, triển khai đa dạng các hoạt động hỗ trợ, cụ thể như: Phát động phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; tổ chức tập huấn khoa học kỹ thuật; hỗ trợ hội viên, nông dân vay vốn; hướng dẫn xây dựng các mô hình phát triển kinh tế…
 
 
Đặc biệt, để phát huy tốt thế mạnh của thành phố là trồng cây hoa đào, những năm qua, các cấp Hội ND thành phố đã tập trung phối hợp với ngành chức năng triển khai thường xuyên công tác tập huấn khoa học kỹ thuật về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây đào cho hội viên, nông dân giúp nâng cao chất lượng sản phẩm. Nhờ đó, diện tích trồng đào trên địa bàn thành phố ngày càng tăng lên, hiện đã đạt trên 210 ha.
 
 
Một trong những gương điển hình của việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay Quỹ HTND là hộ gia đình chị Hoàng Thị Diệu, ở thôn Quảng Hồng, xã Quảng Lạc. Trước đây, gia đình chị đã tham gia cải tạo vườn để trồng đào từ rất sớm, song do thiếu vốn đầu tư nên vườn đào vẫn chưa đem lại hiệu quả kinh tế cao. Được Hội ND xã xét cho vay 50 triệu đồng từ nguồn Quỹ HTND, cùng với số vốn tích lũy có được cùa gia đình, chị đã mạnh dạn đầu tư để triển khai và mở rộng mô hình trồng và chăm sóc đào. 
 
 
Đến nay, quy mô vườn đào của gia đình chị đã phát triển từ 200 gốc lên thành hơn 600 gốc đào; đồng thời, tích cực áp dụng những kiến thức mới từ các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật giúp cho mô hình ngày càng phát triển tốt. Từ năm 2021 đến nay, bình quân mỗi năm, thu nhập từ vườn đào đem lại cho gia đình chị khoản lợi nhuận khoảng hơn 150 triệu đồng sau khi đã trừ hết các chi phí.
 
 
Tương tự, hộ gia đình ông Đinh Văn Chiều, là hội viên, nông dân ở phường Chi Lăng cũng được thụ hưởng lợi tích từ Quỹ HTND các cấp. Thông qua Hội ND phường bảo lãnh, ông được hỗ trợ cho vay 30 triệu đồng từ nguồn Quỹ HTND để mở rộng mô hình trồng và chăm sóc đào thế. Hiện, trung bình nguồn thu nhập của gia đình ông đạt trên 250 triệu đồng/năm sau khi trừ mọi chi phí.
 
 
Địa bàn huyện Chi Lăng vốn có thế mạnh về trồng cây ăn quả đặc sản là cây na. Theo đó, chính quyền địa phương cùng các cấp, các ngành đã luôn quan tâm, ưu tiên mọi nguồn lực để đầu tư phát triển mô hình trồng mới và chăm sóc vườn cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Thời gian qua, được Quỹ HTND tạo điều kiện trao tay đồng vốn vay, hỗ trợ kịp thời vụ đã giúp nhiều hộ hội viên, nông dân trong huyện triển khai các mô hình kinh tế gia đình hiệu quả, bền vững, thoát được nghèo, vươn lên khá và giàu.
 
 
Trước đây, do thiếu vốn nên hộ gia đình ông Phan Văn Hội ở xã Chi Lăng chỉ tập trung vào trồng trọt, chăn nuôi với quy mô nhỏ lẻ, nguồn thu nhập thấp khiến cho cuộc sống gia đình ông gặp phải rất nhiều khó khăn. Được Hội ND xã tạo điều kiện, gia đình ông được xét vay 30 triệu đồng từ nguồn Quỹ HTND của huyện để đầu tư chuyển đổi toàn bộ diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cam và mở rộng diện tích trồng na.
 
 
Cùng với việc được tạo điều kiện cho vay vốn, các cấp Hội còn hỗ trợ về phân bón, tập huấn kỹ thuật chăm sóc cây ăn quả… Nhờ đó, mô hình trồng 240 gốc cam và gần 700 gốc na của gia đình ông đã phát triển tốt. Ước tính bình quân mỗi năm, sau khi trừ hết các chi phí, gia đình ông Hội có thu nhập khoảng 100 triệu đồng.
 
 
Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội ND tỉnh phấn đấu hàng năm nguồn Quỹ HTND toàn tỉnh tăng trưởng từ 10% trở lên; 100% các dự án vay vốn Quỹ HTND được quản lý tốt, phát huy hiệu quả. Từ đó, giúp ngày càng nhiều hội viên, nông dân phát triển sản xuất, vươn lên làm giàu và giảm nghèo bền vững.
 
Lê Thương
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Đa dạng sản phẩm chế biến để mở rộng thị trường