Nguồn vốn Quỹ HTND đồng hành cùng hội viên, nông dân làm giàu
11:04 - 09/05/2024
(Quỹ HTND) – Những năm qua, Ban Thường vụ Hội ND thành phố Hải Phòng luôn quan tâm, tập trung chỉ đạo các cấp Hội thực hiện tốt công tác phát triển nguồn vốn Quỹ HTND. Thông qua đó, các cấp Hội đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác Hội và các phong trào thi đua, tăng cường hoạt động hỗ trợ hội viên, nông dân, góp phần tích cực vào công tác xây dựng nông thôn mới của các địa phương.


 
Các cấp Hội ND trên địa bàn thành phố đã luôn chú trọng việc đổi mới, nâng cao hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ nguồn vốn vay, giúp hội viên, nông dân được tiếp cận với các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, tổ chức cung ứng vật tư sản xuất, thiết bị nông nghiệp, đào tạo nghề…, giúp hội viên, nông dân mạnh dạn đầu tư vào phát triển sản xuất, kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng.Các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền vận động hội viên, nông dân tham gia xây dựng và hình thành các mô hình kinh tế tập thể hiệu quả, phát huy tốt những tiềm lực sẵn có tại nhiều địa phương

 
Đáng chú ý, để phát huy tốt vai trò chủ thể của Hội ND trong phát triển kinh tế tập thể, góp phần tạo nền tảng vững chắc trong các lĩnh vực kinh tế- xã hội của thành phố, các cấp Hội luôn xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội chính là vận động, hướng dẫn hội viên, nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể, mô hình các Tổ hợp tác, Hợp tác xã.

 
Trên cơ sở đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo luôn được Ban Thường vụ Hội ND thành phố chỉ đạo các cấp Hội tập trung triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp cụ thể, linh hoạt. Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Hội ND thành phố đã ban hành Kế hoạch về việc xây dựng mô hình các chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm của các cấp Hội trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Các cấp Hội hướng dẫn hội viên, nông dân tham gia Hợp tác xã, hỗ trợ nguồn vốn vay từ Quỹ HTND, từ các ngân hàng…

 
Với tổng nguồn vốn Quỹ HTND trên địa bàn thành phố đang quản lí trên 62 tỷ đồng, các cấp Hội đã xây dựng 200 dự án vay vốn theo nhóm hộ, Tổ hợp tác, Hợp tác xã cho hơn 2.000 hộ thành viên vay vốn để phát triển sản xuất.

 
Các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền vận động hội viên, nông dân tham gia xây dựng và hình thành các mô hình kinh tế tập thể hiệu quả, phát huy tốt những tiềm lực sẵn có tại nhiều địa phương. Nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh liên kết theo hướng chuỗi giá trị trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản, gắn với bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm và đẩy mạnh tiêu thụ nông sản... giúp nâng cao thu nhập cho các hộ hội viên, nông dân; đồng thời, góp phần tích cực trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

 
Nhiều mô hình, dự án liên kết đã đạt hiệu quả thiết thực nhờ biết tận dụng và phát huy tốt những lợi thế vùng, góp phần hình thành nên những vùng sản xuất hàng hóa nông sản phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới. Tại một số địa phương cũng đã xuất hiện và hình thành những khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, dần xây dựng được thương hiệu đặc thù cho các mặt hàng nông sản có chất lượng.

 
Năm 2023, các cấp Hội ND thành phố đã hướng dẫn thành lập mới 3 Hợp tác xã với 42 thành viên tham gia; thành lập 59 Tổ hợp tác kinh tế với 802 hội viên, nông dân tham gia (đạt 109% kế hoạch); hướng dẫn xây dựng và duy trì hoạt động của 25 mô hình chi, tổ Hội nghề nghiệp với 292 hội viên, nông dân làm thành viên (đạt 100% kế hoạch).

 
Địa bàn xã Lập Lễ- huyện Thủy Nguyên nằm ở ven biển, vốn có lợi thế rất lớn về nghề nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản. Xã cũng đã được UBND huyện quy hoạch thành vùng nuôi trồng thủy sản tập trung của huyện. Hiện nay, xã cũng là địa phương có diện tích nuôi trồng thủy sản lớn nhất thành phố.

 
Hiện, xã Lập Lễ đã có 2 Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản gồm: Hợp tác xã Mắt Rồng với 62 thành viên; Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Dân Lập với 52 thành viên. Từ nhiều năm qua, các hộ nông dân trong xã đang tập trung sản xuất nông nghiệp theo hướng đẩy mạnh kinh tế chủ lực với nghề nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản.

 
Để phát huy tốt những lợi thế tự nhiên sẵn có của vùng, Hội ND xã Lập Lễ đã xây dựng dự án “Nuôi cá trắm đen thương phẩm” vay vốn từ nguồn Quỹ HTND thành phố. Qua đó, nhằm giúp các hộ hội viên, nông dân trong xã mở rộng quy mô sản xuất, tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, cải tạo ao nuôi và gia tăng thu nhập.

 
Sau khi được hỗ trợ nguồn vốn vay, các hộ thành viên tham gia dự án đã cùng nhau liên kết thành lập Tổ hợp tác “Nuôi trồng thủy sản cá sạch Dân Lập” để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm; đồng thời, xây dựng và hình thành chuỗi sản xuất, tiêu thụ giúp nâng cao chất lượng và giá trị của sản phẩm. Các thành viên của Tổ hợp tác luôn có ý thức tuân thủ việc thực hiện việc nuôi cá an toàn, hướng tới 100% sản phẩm của các hộ đạt tiêu chuẩn và từng bước xây dựng thương hiệu “Cá sạch Dân Lập”.

 
Đến nay, các hộ tham gia thực hiện dự án đã giúp tạo việc làm cho khoảng hơn 20 lao động địa phương có thu nhập ổn định. Các hộ vay vốn đã từng bước hoạt động có tổ chức, thống nhất đóng góp ít nhất 50.000 đồng/hộ/năm để đóng góp xây dựng Quỹ HTND; đồng thời giúp đỡ từ 2- 3 hộ nghèo trong xã về giống, vốn kỹ thuật...


Từ những kết quả đạt được, Hội ND thành phố đã phối hợp với Hội ND xã Lập Lễ tiếp tục xây dựng dự án mới nhằm nhân rộng mô hình trên địa bàn xã, xây dựng thành mô hình điển hình về phát triển kinh tế do các cấp Hội chỉ đạo. Qua đó tiếp tục khẳng định được vai trò của tổ chức Hội trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
 

Xã Lưu Kỳ- huyện Thủy Nguyên cũng là một xã thuần nông. Những năm qua, bà con nông dân trong xã chủ yếu vẫn chỉ tập trung sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Để hỗ trợ hội viên, nông dân có thêm nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao kiến thức, chủ động áp dụng khoa học kỹ thuật mới vào hoạt động nuôi trồng thủy sản, Hội ND xã đã quyết định hướng dẫn và hỗ trợ việc thành lập Tổ hợp tác “Nuôi trồng thủy sản”.

 
Từ khi thành lập Tổ hợp tác “Nuôi trồng thủy sản”, 09 thành viên tham gia là các hộ nuôi trồng thủy sản trong xã cùng có chung chí hướng phát triển kinh tế. Các hộ dân đã có cơ hội được gặp gỡ nhau, họp mặt, bàn bạc và học tập trao đổi kinh nghiệm nuôi cá của nhau; đồng thời, qua việc thành lập Tổ hợp tác cũng tạo điều kiện thuận lợi giúp các hộ nuôi tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, tìm ra những giải pháp hay, các sáng kiến kỹ thuật trong nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao thu nhập cho hội viên, nông dân, góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế của địa phương.    

 
Với sự quan tâm sát sao của Hội ND huyện, các thành viên tham gia Tổ hợp tác đã được tạo điều kiện vay 300 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ HTND huyện. Được tiếp thêm nguồn lực hỗ trợ kịp thời, các hộ nuôi trồng thủy sản có thêm kinh phí để tiến hành thuê nhân công kè ao, mua con giống, thức ăn... phát triển mô hình nuôi trồng thủy sản. Hiện, 100% số hộ tham gia dự án vay vốn đều cam kết sử dụng đồng vốn vay đúng mục đích, trả gốc và lãi đúng hạn theo hợp đồng. 

 
Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2024, Hội ND thành phố sẽ tập trung các nguồn vốn từ Quỹ HTND, vốn ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn để đầu tư cho các mô hình kinh tế tập thể, các Tổ hợp tác, Hợp tác xã. Thông qua các chương trình, dự án được triển khai sẽ đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn xây dựng các mô hình kinh tế hợp tác, Tổ hợp tác, Hợp tác xã liên kết theo chuỗi giá trị nông sản an toàn, công nghệ cao.

 
Đồng thời, tăng cường hỗ trợ hội viên, nông dân xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, đăng ký, bảo hộ quyền sở hữu trong và ngoài nước đối với các sản phẩm nông sản có chất lượng; hỗ trợ xây dựng các mã vùng sản xuất, truy suất nguồn gốc, quảng bá, giới thiệu, xúc tiến thương mại các nông sản hàng hóa; hỗ trợ nông dân các kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số, chuyển đổi số trong nông nghiệp, tham gia sàn thương mại điện tử…

 
Lê Doanh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Đa dạng sản phẩm chế biến để mở rộng thị trường