Nông dân tăng thu nhập nhờ nguồn vốn Quỹ HTND
15:45 - 06/02/2024
(Quỹ HTND) – Thời gian qua, với sự tiếp sức kịp thời từ nguồn vốn Quỹ HTND các cấp, đã có hàng nghìn lượt hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai được hỗ trợ thêm nguồn lực và điều kiện để đầu tư phát triển kinh tế gia đình, trở thành những tấm gương thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi tại địa phương.


 
Nhờ làm tốt công tác tham mưu, Quỹ HTND các cấp đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền cùng cấp, chỉ đạo việc cấp bổ sung từ ngân sách cũng như hoạt động tăng nguồn vốn vận động hàng năm.Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh chủ động thực hiện chỉ tiêu xây dựng và tăng trưởng vốn Quỹ HTND được cấp trên giao đã xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu vận động cho các cấp Hội ngay từ đầu năm và hàng quí trích phí tăng nguồn vốn.


Được hỗ trợ kịp thời nguồn vốn vay, hội viên, nông dân trong tỉnh đã mạnh dạn đầu tư mua thêm cây, con giống, xây dựng chuồng trại, ứng dụng khoa học kĩ thuật mới trong chăn nuôi, trồng trọt, hình thành những mô hình hay, đạt hiệu quả

 
Kết quả, nguồn vốn Quỹ HTND các cấp trong tỉnh đều có sự tăng trưởng mạnh. Các cấp Hội đã vận động tăng trưởng Quỹ HTND được 10 tỷ 711 triệu đồng (đạt 238% chỉ tiêu Trung ương Hội giao). Cụ thể, nguồn ngân sách các cấp hỗ trợ 8 tỷ 884 triệu đồng; nguồn vận động ủng hộ từ các cơ sở Hội tăng 1 tỷ 764 triệu đồng; nguồn mượn tăng 27,483 triệu đồng.

 
Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ HTND trong toàn tỉnh đạt 59 tỷ 124 triệu đồng. Trong đó: Nguồn vốn do Trung ương Hội ủy thác hơn 9 tỷ đồng; nguồn vốn Quỹ HTND tỉnh đang quản lý 13 tỷ đồng; nguồn vốn Quỹ HTND cấp huyện quản lý 37 tỷ đồng.

 
Để đạt được những kết quả này, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh thường xuyên bám sát, quan tâm triển khai thực hiện văn bản 1577-CV/VPTW ngày 20/8/2021 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư và Quyết định số 516/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ; các kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân về phát triển Quỹ HTND của Hội Nông dân Việt Nam.

 
Trên cơ sở đó, Hội ND tỉnh tham mưu các cấp kiện toàn Ban Vận động Quỹ HTND; xây dựng Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án 966 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (giai đoạn 2021 – 2025). Đồng thời, chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tham mưu với cấp ủy, Ủy ban nhân dân cùng cấp kịp thời bổ sung, kiện toàn bộ máy cũng như chủ động xây dựng kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án 966 để trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt.

 
Bên cạnh đó, đối với những chương trình, đề án của tỉnh, các cấp Hội luôn xem trọng, thường xuyên tuyên truyền để cán bộ, hội viên, nông dân và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn hiểu rõ. Hội ND tỉnh cũng tập trung chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến trong hội viên, nông dân về các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với hoạt động Quỹ HTND.

 
Năm 2023, Quỹ HTND tỉnh được ngân sách tỉnh phê duyệt và cấp bổ sung 3 tỷ đồng; 16/17 huyện, thị xã, thành phố được cấp từ ngân sách hỗ trợ theo Quyết định 673/QĐ-TTg đạt trên 5 tỷ 600 triệu đồng; 32/220 Hội ND cấp xã cũng được ngân sách cấp cho Quỹ HTND trên 224 triệu đồng. Tổng nguồn vốn ngân sách đã cấp bổ sung cho Quỹ HTND các cấp trên toàn tỉnh đạt 35 tỷ 933 triệu đồng.

 
Một số đơn vị Hội ND huyện, thị xã, thành phố nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên việc phát triển nguồn vốn Quỹ HTND luôn đạt mức cao hơn so với chỉ tiêu đặt ra. Có 17/17 đơn vị Hội ND cấp huyện đã xây dựng được nguồn vốn Quỹ HTND; trong đó, 12 đơn vị Hội ND cấp huyện phát triển nguồn vốn Quỹ đạt mức trên 1 tỷ đồng, có 5 đơn vị đạt mức từ 500 triệu - 1 tỷ đồng.

 
Hội ND thành phố Pleiku là đơn vị xây dựng được nguồn vốn Quỹ HTND cấp huyện lớn nhất với mức 3 tỷ 030 triệu đồng; thị xã An Khê đạt 2 tỷ 041 triệu đồng; huyện Chư Prông đạt 1 tỷ 095 triệu đồng; huyện Đak Pơ 1 tỷ 091 triệu đồng…

 
Thông qua nguồn vốn vay của Quỹ HTND các cấp, đã có 2.075 lượt hộ hội viên, nông dân được giải ngân cho vay hơn 54 tỷ 579 triệu đồng triển khai thực hiện 193 dự án nhóm hộ và 611 phương án sản xuất, kinh doanh theo hộ. Từ đó góp phần đẩy nhanh tiến trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tại các địa phương, mang lại hiệu quả thiết thực và giúp hàng ngàn hội viên, nông dân có việc làm, gia tăng thu nhập.

 
Công tác thu hồi và cho vay vốn luôn đảm bảo tiến độ, thực hiện đúng qui định. Khi các dự án kết thúc chu kỳ vay đều tiến hành việc thu nộp phí và gốc đầy đủ, đúng hạn. Nhiều mô hình, dự án vay vốn Quỹ HTND còn đạt hiệu quả rõ nét trong việc thành lập các Hợp tác xã, Tổ hợp tác và đã được các cấp Hội tiếp tục quan tâm nhân rộng.

 
Trong kì, công tác quản lý cho vay vốn luôn được các cấp Hội tập trung chỉ đạo thực hiện theo đúng hướng dẫn. Đồng thời, nguồn vốn Quỹ HTND của tỉnh và Trung ương ủy thác thường xuyên được Hội ND tỉnh cử cán bộ trực tiếp giám sát hoạt động giải ngân. Nhờ đó, nguồn vốn vay đảm bảo không bị tồn đọng, không có nợ quá hạn trên địa bàn.

 
Cụ thể: Đối với nguồn vốn của Trung ương Hội ủy thác, đã tiến hành thu hồi xong 3 tỷ 650 triệu đồng triển khai thực hiện 6 dự án với 79 hộ vay. Đồng thời, Hội ND tỉnh tiếp tục giải ngân cho vay quay vòng đối với 72 hộ nông dân được xét vay để thực hiện 06 dự án mới. Dư nợ vốn Quỹ HTND Trung ương hiện là 8 tỷ 059 triệu đồng cho 195 hộ vay triển khai tại 16 dự án (có 13 dự án trồng trọt, 03 dự án chăn nuôi).

 
Đối với nguồn vốn của địa phương quản lý, Hội ND tỉnh cũng đã thu hồi 3 tỷ 104 triệu đồng của 91 hộ vay tại 7 dự án trước đó; tiếp tục tổ chức giải ngân 6 tỷ 014 triệu đồng thực hiện 12 dự án với 125 hộ hội viên, nông dân vay vốn. Hiện, dư nợ từ nguồn Quỹ HTND tỉnh còn 13 tỷ 235 triệu đồng với 28 dự án nhóm hộ được triển khai, đang hỗ trợ cho 310 hội viên, nông dân vay (có 11 dự án trồng trọt, 13 dự án chăn nuôi, 04 dự án nuôi trồng thủy sản).

 
Các cấp Hội cũng xác định rõ tầm quan trọng của nguồn vốn vay và luôn ưu tiên thực hiện giải pháp vận động phải đi đôi với hỗ trợ hội viên, nông dân. Hàng năm, các cấp Hội thường xuyên sát sao, chủ động trong việc xây dựng kế hoạch và triển khai phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn tạo điều kiện hỗ trợ về nguồn lực, tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kĩ thuật nhằm giúp đỡ các hộ hội viên, nông dân có cơ hội vươn lên, ổn định cuộc sống.

 
Được hỗ trợ kịp thời nguồn vốn vay, hội viên, nông dân trong tỉnh đã mạnh dạn đầu tư mua thêm cây, con giống, xây dựng chuồng trại, ứng dụng khoa học kĩ thuật mới trong chăn nuôi, trồng trọt, hình thành những mô hình hay, đạt hiệu quả.

 
Đa số hội viên tham gia thực hiện các dự án vay vốn đều có ý thức xây dựng mô hình, sử dụng đúng mục đích nhằm phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn; đồng thời, có trách nhiệm hoàn trả vốn vay khi đến thời hạn đúng quy định.

 
Điển hình như hộ gia đình ông Nguyễn Thành Trung ở thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh được được xét cho vay 30 triệu đồng từ nguồn Quỹ HTND huyện để đầu tư chăm sóc vườn cây ăn quả. Ngay sau khi được giải ngân vốn, ông đã mua sắm thêm thiết bị lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt và phân bón, xăng dầu để bơm tưới chống hạn cho cây trồng.

 
Nhờ được chăm sóc kịp thời nên vườn canh tác với diện tích hơn 3 ha trồng cây ăn quả tổng hợp trồng sầu riêng, chanh, bơ… của gia đình ông phát triển xanh tốt và cho thu hoạch. Mô hình vườn cây ăn quả đã giúp nguồn thu nhập của gia đình ông ngày càng gia tăng và ổn định, vào năm 2022 lợi nhuận đạt hơn 150 triệu đồng, sang năm 2023 tăng lên thành hơn 200 triệu đồng từ vườn, dự kiến năm 2024 thu nhập đạt khoảng hơn 300 triệu đồng.

 
Cũng là tấm gương nông dân điển hình sử dụng hiệu quả vốn vay, hộ ông Nguyễn Hữu Bồng ở thôn An Định, xã Cư An, huyện Đak Pơ được hỗ trợ vay 20 triệu đồng từ nguồn Quỹ HTND trong 24 tháng để mua thêm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đầu tư cho vườn quýt đường rộng 1,2 ha.

 
Vườn cây được chăm sóc kịp thời, đúng kỹ thuật nên phát triển tốt, sản lượng đạt gần 40 tấn quả, cao gấp đôi so với các mùa vụ trước. Bình quân thu nhập của gia đình ông ước đạt từ 230 - 250 triệu đồng/năm sau khi đã trừ hết các chi phí.

 
Hay như hộ gia đình ông Rơ Mah Hanh ở làng A, xã Gào, thành phố Pleiku được xét cho vay 50 triệu đồng từ nguồn Quỹ HTND tỉnh để phát triển kinh tế gia đình. Có vốn, ông đầu tư mua thêm vật liệu để xây dựng chuồng trại nuôi gia súc chuyển ra xa khu nhà ở nhằm giữ gìn vệ sinh môi trường và sức khỏe cho các thành viên trong gia đình; ngoài ra, ông còn mua thêm phân bón duy trì và chăm sóc vườn cà phê giúp tăng lợi nhuận, nâng cao đời sống.

 
Hộ gia đình ông Lê Văn Dũng ở thôn An Định, xã Cư An, huyện Đak Pơ cũng đã phát triển mô hình kinh tế gia đình thành công nhờ nguồn vốn vay từ Quỹ HTND. Được hỗ trợ vay 20 triệu đồng, cùng với nguồn vốn tích lũy của gia đình, ông đã đầu tư lắp đặt hệ thống tưới nước tự động và mua phân bón chăm sóc cho 3 ha vườn cây ăn quả tổng hợp; trong đó, có 1 ha trồng nhãn, 1 ha trồng bưởi, quýt và 1 ha trồng na.

 
Cùng với việc vay vốn sản xuất, ông còn tích cực tham gia các buổi tập huấn kỹ thuật do các cấp Hội ND phối hợp tổ chức để áp dụng vào mô hình của gia đình. Nhờ kịp thời bón phân, tưới nước, chăm sóc đúng kỹ thuật nên vườn cây ăn quả sinh trưởng, phát triển tốt, riêng vườn nhãn trồng 500 cây đã cho thu lứa quả đầu tiên với thu nhập sau khi trừ chi phí đạt gần 60 triệu đồng. Ngoài ra, hệ thống tưới nước tự động còn giúp gia đình ông giảm được công sức lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập.

 
Có thể thấy, từ nguồn vốn Quỹ HTND đã kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ hội viên, nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế, giúp nâng cao quy mô và sản xuất hàng hoá. Bên cạnh đó, còn thúc đẩy việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng vùng để tạo ra các loại nông sản hàng hoá, dịch vụ đạt chất lượng, mang lại hiệu quả kinh tế, cải thiện đời sống cho hội viên, nông dân.

Thúy Hải
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Đa dạng sản phẩm chế biến để mở rộng thị trường