Tạo động lực giúp nông dân làm giàu từ nguồn vốn Quỹ HTND
09:42 - 05/01/2023
(Quỹ HTND) – Thời gian qua, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh Hòa Bình tích cực chỉ đạo các cấp Hội tập trung, kết hợp triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm giúp nguồn vốn Quỹ HTND các cấp trong tỉnh tiếp tục tăng trưởng đều qua các năm. Từ đó, góp phần thúc đẩy, xây dựng những mô hình phát triển kinh tế đạt hiệu quả.

Hàng năm, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh chủ động tham mưu với Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận 61 của tỉnh, UBND tỉnh quan tâm, cấp bổ sung nguồn vốn từ ngân sách cho Quỹ HTND hoạt động. Đặc biệt, các cấp Hội tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án 01-ĐA/TU ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025”.


Nguồn vốn vay từ Quỹ HTND đã góp phần thúc đẩy, xây dựng những mô hình phát triển kinh tế đạt hiệu quả trên địa bàn tỉnh


 
Bên cạnh đó, căn cứ vào chỉ tiêu được Trung ương Hội NDVN giao, Hội ND tỉnh đã sớm xây dựng, giao chỉ tiêu thi đua cho các huyện, thị, thành Hội ngay từ đầu năm; trong đó có chỉ tiêu về xây dựng phát triển nguồn Quỹ HTND. Trên cơ sở đó, Hội ND các huyện, thành phố, thị xã đã giao chỉ tiêu thi đua cho các cơ sở Hội và tích cực chỉ đạo thực hiện.

 
Thông qua nguồn vốn vay của Quỹ HTND các cấp, hàng nghìn lượt hộ hội viên, nông dân được hỗ trợ có thêm nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp giúp mang lại hiệu quả thiết thực. Nhiều mô hình, dự án vay vốn đang chuyển đổi theo hướng thành lập các tổ, nhóm liên kết, cùng sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm giúp tăng năng suất và chất lượng.

 
Năm 2022, nguồn vốn Quỹ HTND cả 3 cấp trong tỉnh đều có sự tăng trưởng mạnh, đạt 5,243 tỷ đồng (bằng 131% chỉ tiêu giao), nâng tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đang quản lí lên hơn 45 tỷ đồng. Cụ thể: Nguồn Trung ương ủy thác 14,85 tỷ đồng; nguồn ngân sách tỉnh cấp 12,24 tỷ đồng, ngân sách huyện cấp 9,98 tỷ đồng; nguồn vận động từ các cơ sở Hội 8,20 tỷ đồng.

 
Từ nguồn vốn trên, các cấp Hội đang triển khai thực hiện 190 mô hình, dự án với hơn 1.534 hộ vay. Qua kiểm tra, giám sát, 100% số hộ vay đều đã sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, mang lại hiệu quả thiết thực, nhiều mô hình cho thấy đạt giá trị kinh tế cao.

 
Lũy kế tính đến nay, Quỹ HTND các cấp đã hỗ trợ nguồn vốn cho 7.195 lượt hộ hội viên, nông dân trên địa bàn vay để triển khai thực hiện các dự án chăn nuôi, trồng trọt, phát triển kinh tế hộ gia đình (bao gồm cả số hộ được xét vay mới và số luân chuyển quay vòng nguồn vốn vay...). Công tác thu hồi và cho vay vốn luôn đảm bảo tiến độ, thực hiện đúng qui định. 

 
Khi các dự án kết thúc chu kỳ vay đều tiến hành việc thu nộp phí và gốc đầy đủ, đúng hạn. Nhiều mô hình, dự án vay vốn Quỹ HTND còn đạt hiệu quả rõ nét trong việc thành lập các Hợp tác xã, Tổ hợp tác và đã được các cấp Hội tiếp tục quan tâm nhân rộng.

 
Trong kì, công tác quản lý cho vay và thu hồi vốn Quỹ luôn được các cấp Hội tập trung chỉ đạo thực hiện theo đúng hướng dẫn. Đồng thời, nguồn vốn Quỹ HTND của tỉnh và Trung ương ủy thác thường xuyên được Hội ND tỉnh cử cán bộ trực tiếp giám sát hoạt động giải ngân. Nhờ đó, nguồn vốn vay đảm bảo không bị tồn đọng, không có nợ quá hạn trên địa bàn.

 
Để tận dụng và phát huy tốt những lợi thế sẵn có của từng địa phương, các cấp Hội còn xây dựng và hướng dẫn hội viên, nông dân đầu tư phát triển các mô hình sản xuất theo hướng liên kết, vừa giúp bà con nâng cao lợi nhuận vừa gia tăng tính bền vững. Đáng chú ý, nhiều mô hình triển khai tốt đã được các cấp Hội quan tâm, hướng dẫn trong việc thành lập các chi, tổ Hội ND nghề nghiệp gắn với nguồn vốn vay Quỹ HTND.

 
Các cấp Hội cũng xác định rõ tầm quan trọng của nguồn vốn vay và luôn ưu tiên thực hiện giải pháp vận động phải đi đôi với hỗ trợ hội viên, nông dân. Hàng năm, các cấp Hội thường xuyên sát sao, chủ động trong việc xây dựng kế hoạch và triển khai phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn tạo điều kiện hỗ trợ về nguồn lực, tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kĩ thuật nhằm giúp đỡ các hộ hội viên, nông dân có cơ hội vươn lên, ổn định cuộc sống.

 
Được hỗ trợ kịp thời nguồn vốn vay, hội viên, nông dân trong tỉnh đã mạnh dạn đầu tư mua thêm cây, con giống, xây dựng chuồng trại, ứng dụng khoa học kĩ thuật mới trong chăn nuôi, trồng trọt, hình thành những mô hình hay, đạt hiệu quả. Đa số hội viên tham gia thực hiện các dự án vay vốn đều có ý thức xây dựng mô hình, sử dụng đúng mục đích nhằm phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn; đồng thời, có trách nhiệm hoàn trả vốn vay khi đến thời hạn đúng quy định.

 
Điển hình như hộ nông dân Vũ Tiến Sỹ ở Thôn Chợ Đập, xã An Bình, huyện Lạc Thủy được xét vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ HTND, cùng với số vốn tích lũy của gia đình đã đầu tư xây dựng mô hình chăn nuôi tổng hợp. Nhờ biết cách tận dụng tối đa diện tích chuồng trại, ao nuôi, anh kết hợp giữa chăn nuôi dê, gà và thả nuôi ốc nhồi.

 
Đến nay, bình quân thu nhập từ mô hình chăn nuôi tổng hợp của gia đình anh Sỹ mang lại nguồn doanh thu khoảng 4 tỷ đồng/năm, lợi nhuận sau khi trừ hết các chi phí đạt 450 triệu đồng/năm. Mô hình còn tạo thêm việc làm cho 12 lao động tại chỗ với mức lương từ 5,5 - 6 triệu đồng/người/tháng. Không chỉ làm giàu cho gia đình, hàng năm anh còn tích cực tham gia các phong trào do Hội phát động, luôn nêu gương trong việc ủng hộ đóng góp để xây dựng các công trình phúc lợi tại địa phương.

 
Hay như hộ hội viên, nông dân Nguyễn Thị Nga ở Tổ Vôi, phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình cũng được các cấp Hội xét cho vay số tiền 30 triệu đồng Quỹ HTND, kết hợp với số vốn tự có, chị đã đầu tư chuyển đổi mô hình nuôi cá lồng. Sau thời gian vừa làm vừa rút kinh nghiệm, chịu khó học hỏi thêm cách làm từ những mô hình đã thành công khác, hiện thu nhập của gia đình chị đạt từ 250 - 350 triệu đồng/năm; tạo việc làm cho 2- 4 lao động thường xuyên.

 
Nhìn chung, các dự án vay vốn Quỹ HTND đều khả thi và đạt hiệu quả kinh tế. Đồng thời, phát huy tốt những thế mạnh của các địa phương trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi cũng như góp phần tích cực vào việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi.
 

Để đáp ứng nhu cầu nguồn vốn vay trong tình hình mới, những năm gần đây, phương thức cho vay cũng được các cấp Hội đổi mới phù hợp. Theo đó, chuyển từ cho vay theo hộ đơn lẻ sang mô hình các tổ liên kết và dần chuyển đổi sang cho vay theo dự án gắn với việc xây dựng mô hình các chi, tổ Hội nghề nghiệp, Tổ hợp tác, Hợp tác xã. Hiện, quy mô đầu tư vốn cho mỗi dự án cũng được nâng từ mức 300 triệu đồng lên thành 1,5 tỷ đồng.

 
Nhiều mô hình, dự án liên kết đạt hiệu quả nhờ biết tận dụng tốt lợi thế vùng, phát huy được các thế mạnh của mỗi địa phương cũng đã góp phần hình thành nên những vùng sản xuất hàng hóa nông sản phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới. Tại một số địa phương cũng đã xuất hiện và hình thành những khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, dần xây dựng được thương hiệu đặc thù cho các mặt hàng nông sản có chất lượng như: Rau hữu cơ Lương Sơn; dưa Lạc Thủy; cam Cao Phong; bưởi đỏ Tân Lạc…

 
Từ các mô hình, dự án được triển khai từ nguồn vốn Quỹ HTND, các cấp Hội đã hướng dẫn thành lập 314 tổ hợp tác, 36 chi Hội ND nghề nghiệp với 845 thành viên, 220 tổ Hội ND nghề nghiệp với 2.450 thành viên. Qua đó, giúp các nhóm hộ nông dân tăng cường sự liên kết chặt chẽ trong quá trình cùng nhau sản xuất, kinh doanh để làm ra những mặt hàng nông sản có chất lượng và giá trị cao hơn.

 
Nguồn vốn Quỹ HTND đã hỗ trợ, giúp đỡ hội viên, nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế, giúp nâng cao quy mô và sản xuất hàng hoá. Bên cạnh đó, còn thúc đẩy việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng vùng để tạo ra các loại nông sản hàng hoá, dịch vụ đạt chất lượng, mang lại hiệu quả kinh tế, cải thiện đời sống cho hội viên, nông dân.

 

Lê Ca
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Đa dạng sản phẩm chế biến để mở rộng thị trường