Hải Phòng: Nguồn vốn Quỹ HTND khuyến khích hội viên, nông dân phát triển các mô hình kinh tế tập thể
14:35 - 14/01/2022
(Quỹ HTND) – Những năm qua, Ban Thường vụ Hội ND thành phố luôn quan tâm, chỉ đạo các cấp Hội tập trung tiến hành kiện toàn các thành viên của Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát Quỹ HTND mỗi khi có sự thay đổi về nhân sự. Nhờ đó, hoạt động của Quỹ HTND các cấp đã đi vào nề nếp, thực hiện tốt các nội dung của Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ HTND; việc quản lý tài chính được đảm bảo, sử dụng nguồn Quỹ theo đúng quy định.

Tham gia vào các mô hình liên kết sản xuất, hội viên, nông dân vừa được hỗ trợ nguồn vốn vay, vừa được tiếp cận khoa học kĩ thuật mới để cùng nhau tập trung sản xuất, kinh doanh một loại sản phẩm giúp gia tăng giá trị hàng hóa

 
Nhờ đó, qua các năm, nguồn vốn Quỹ HTND trong toàn thành phố có sự tăng trưởng mạnh mẽ, vượt chỉ tiêu đặt ra. Quỹ HTND các cấp đã phát huy hiệu quả, trở thành “đòn bẩy” thiết thực để hỗ trợ cho hàng nghìn lượt hội viên, nông dân có thêm nguồn lực mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh giúp tăng thu nhập và cải thiện đời sống.

 
Hàng năm, Ban vận động Quỹ HTND các cấp đã tích cực chỉ đạo các huyện, thành Hội tăng cường đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức linh hoạt, cụ thể; đồng thời, thường xuyên tiến hành việc biểu dương, khen thưởng kịp thời những mô hình triển khai tốt nguồn vốn Quỹ. Qua đó, giúp cán bộ, hội viên, nông dân và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng, phát triển nguồn vốn Quỹ HTND.

 
Đến nay, có 100% Hội ND các cấp trên địa bàn thành phố Hải Phòng đều xây dựng và phát triển được nguồn Quỹ HTND với tổng nguồn vốn đạt khoảng 50,8 tỷ đồng. Trong đó: Nguồn ủy thác của Trung ương Hội 14,7 tỷ đồng; nguồn Quỹ HTND thành phố 21,3 tỷ đồng; nguồn cấp huyện, quận vận động được trên 14 tỷ đồng...

 
Từ nguồn vốn Quỹ HTND, các cấp Hội đang triển khai thực hiện 617 dự án với 1.865 lượt hộ hội viên, nông dân được hỗ trợ vay vốn để đầu tư phát triển các loại hình sản xuất, kinh doanh. Đáng chú ý, nhiều dự án vay vốn từ Quỹ HTND đều đạt được cả hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội; một số mô hình có mức thu nhập bình quân từ 70 – 100 triệu đồng/năm.

 
Trong kỳ, các cấp Hội đã tiến hành thu hồi xong 3 tỷ đồng tại 5 dự án với 78 hộ vay từ nguồn vốn do Trung ương Hội ủy thác. Đồng thời, tổ chức giải ngân quay vòng tiếp 5 dự án mới trị giá 03 tỷ đồng cho 78 hộ vay. Lũy kế nguồn Trung ương Hội ủy thác có dư nợ đạt 14,75 tỷ đồng với 408 hộ vay triển khai tại 37 dự án.

 
Đối với nguồn Quỹ HTND thành phố quản lí 21,3 tỷ đồng đang cho 587 hộ vay để triển khai thực hiện 57 dự án. Đồng thời, đã giải ngân 7,75 tỷ đồng cho 210 hộ vay triển khai tiếp tại 21 dự án. Đối với nguồn Quỹ tại các huyện, quận đang dư nợ 13,39 tỷ đồng cho 846 hộ vay để thực hiện 515 dự án.

 
Thông qua nguồn vốn vay từ Quỹ HTND các cấp đã có những tác động tích cực trong việc phát triển và nhân rộng các mô hình kinh tế ở lĩnh vực nông nghiệp tại nhiều địa phương. Qua đó, giúp các cấp Hội tập hợp, hướng dẫn hội viên, nông dân tích cực tham gia vào mô hình các Tổ hợp tác, Hợp tác xã để cùng phát triển.

 
Từ nguồn vốn Quỹ HTND, tại nhiều địa phương đã xuất hiện những mô hình hay, mang lại giá trị kinh tế và đạt lợi nhuận cao. Bên cạnh đó, việc triển khai các mô hình, dự án còn giúp hội viên, nông dân có thêm điều kiện được tiếp cận với những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, đem áp dụng vào sản xuất để gia tăng sản lượng và thu nhập, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động nhàn rỗi ở nông thôn.

 
Đáng chú ý, nhiều mô hình, dự án liên kết đạt hiệu quả nhờ biết tận dụng tốt lợi thế vùng, phát huy được các thế mạnh của mỗi địa phương cũng đã góp phần hình thành nên những vùng sản xuất hàng hóa nông sản phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới. Tại một số địa phương cũng đã xuất hiện và hình thành những khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, dần xây dựng được thương hiệu đặc thù cho các mặt hàng nông sản có chất lượng.

 
Mặt khác, phương thức cho vay cũng được các cấp Hội đổi mới. Theo đó, chuyển từ cho vay theo hộ đơn lẻ sang mô hình các tổ liên kết và dần chuyển đổi sang cho vay theo dự án gắn với việc xây dựng mô hình các chi, tổ Hội nghề nghiệp, Tổ hợp tác, Hợp tác xã. Hiện quy mô đầu tư vốn cho một dự án cũng được nâng từ mức 300 triệu đồng lên thành 1,5 tỷ đồng.

 
Những năm qua, để giúp hội viên, nông dân có nguồn lực xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống một cách bền vững, các cấp Hội đã đứng ra với vai trò vừa là cầu nối, vừa trực tiếp hỗ trợ các nguồn lực giúp hội viên, nông dân.

 
Thông qua chương trình ủy thác vốn vay từ ngân hàng CSXH, các cấp Hội đã đứng ra tín chấp cho các hộ nghèo, đối tượng chính sách khác (chủ yếu đầu tư phát triển kinh tế hộ gắn với mục tiêu giảm nghèo bền vững). Tính đến cuối năm 2021, nguồn vốn vay ủy thác từ ngân hàng CSXH qua tổ chức Hội đã đạt trên 968 tỷ đồng, triển khai cho 28.081 hộ vay vốn thông qua 776 Tổ TK&VV.

 
Cùng với đó, thực hiện Thỏa thuận liên ngành 01 giữa Hội với ngân hàng Nông nghiệp & PTNT về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, Hội ND thành phố và các quận, huyện đã ký chương trình phối hợp với Agribank cùng cấp triển khai hoạt động ủy thác đạt. Hiện, tổng dư nợ của các cấp Hội đạt hơn 38 tỷ đồng, thông qua 18 Tổ Vay vốn.

 
Những năm qua, nhờ tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực đã giúp Hội ND huyện Thủy Nguyên quản lý và phát triển nguồn vốn Quỹ HTND đạt hiệu quả đáng ghi nhận. Năm 2021, toàn huyện tăng trưởng trên 470 triệu đồng (đạt 122,8% so với chỉ tiêu giao).

 
Hiện, tổng dư nợ Quỹ HTND huyện đang quản lý 9,448 tỷ đồng. Trong đó: Nguồn Trung ương ủy thác 3,8 tỷ đồng (triển khai 7 dự án cho 88 hộ vay tại địa bàn 7 xã); nguồn vốn của thành phố  2,7 tỷ  đồng (5 dự án cho 60 hộ vay tại 5 xã); nguồn vốn cấp huyện cho vay 850 triệu đồng (4 dự án cho 21 hộ vay tại 3 xã); nguồn của xã cho vay 1.964 triệu đồng (cho 193 hộ vay ở 37 cơ sở Hội).  

 
Bên cạnh đó, kết quả hoạt động phối hợp với chi nhánh ngân hàng CSXH huyện tính đến 31/10/2021 có tổng dư nợ uỷ thác cho vay vốn đạt trên 154,2 tỷ đồng tại 145 Tổ TK&VV với 5.354 lượt hộ hội viên, nông dân được xét vay.

 
Trong năm, Hội ND huyện đã phối hợp với phòng giao dịch ngân hàng CSXH huyện giải ngân nguồn vốn giải quyết việc làm 01 tỷ đồng nhằm hỗ trợ hội viên, nông dân thuộc các xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021. Cụ thể: Xã Kênh Giang 380 triệu đồng; xã Thuỷ Đường 320 triệu đồng; sản phẩm OCOP mật ong xã An Sơn 300 triệu đồng.

 
Cùng với đó, nguồn vốn vay tín chấp giữa Hội ND huyện với các chi nhánh Agribank cùng cấp (tại Thuỷ Nguyên, Ngũ Lão, Kỳ Sơn Bắc Hải Phòng) cũng đã hỗ trợ 154 hội viên, nông dân tiếp cận nguồn vốn vay có dư nợ đạt trên 13 tỷ đồng.
 
 
Hàng năm, Hội ND huyện tập trung chỉ đạo Hội ND các xã, thị trấn tham mưu Ban chỉ đạo xã tăng cường công tác kiểm tra tới từng hộ vay để đôn đốc sử dụng, quản lý nguồn vốn, thu hồi nợ đạt hiệu quả. Mặt khác, tăng cường việc phối hợp với ngân hàng CSXH huyện tổ chức các tập huấn nghiệp vụ cho các lãnh đạo Hội và tổ trưởng các Tổ TK&VV trên địa bàn.

 
Địa bàn xã Lập Lễ- huyện Thủy Nguyên có 2 Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản gồm: Hợp tác xã Mắt Rồng (với 62 thành viên tham gia); Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Dân Lập (có 52 thành viên). Theo đó, Hội ND xã Lập Lễ đã xây dựng dự án “Nuôi cá trắm đen thương phẩm” và lập kế hoạch xin vay vốn Quỹ HTND thành phố để giúp hội viên, nông dân trong xã mở rộng quy mô sản xuất, đồng thời có cơ hội tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, cải tạo ao nuôi giúp gia tăng thu nhập.

 
Sau khi được giải ngân nguồn vốn, các thành viên tham gia dự án đã cùng nhau thành lập Tổ hợp tác Nuôi trồng thủy sản cá sạch Dân Lập để trao đổi kinh nghiệm, hình thành chuỗi sản xuất - tiêu thụ khép kín giúp nâng cao chất lượng và giá trị của sản phẩm. Tham gia vào Tổ hợp tác, các thành viên có ý thức tuân thủ việc thực hiện qui trình nuôi cá an toàn, hướng tới 100% sản phẩm của các hộ làm ra đạt tiêu chuẩn và từng bước hướng tới việc xây dựng thương hiệu “Cá sạch Dân Lập”.

 
Hội ND xã phối hợp với Trạm khuyến ngư huyện tổ chức các buổi hướng dẫn kỹ thuật mới cho các hộ tham gia dự án. Mặt khác, còn giúp các hộ vay vốn và Tổ hợp tác tiếp cận với các cơ sở sản xuất, kinh doanh có uy tín để mua được con giống tốt, nguồn thức ăn và thuốc phòng bệnh đúng tiêu chuẩn, chất lượng.

 
Sau một thời gian triển khai, các hộ tham gia dự án đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho khoảng hơn 20 lao động ở địa phương. Mỗi hộ vay vốn cũng đã thống nhất đóng góp ít nhất 50.000 đồng/năm để tiếp tục ủng hộ xây dựng nguồn Quỹ HTND; tổ chức giúp đỡ từ 2- 3 hộ nghèo về giống, vốn kỹ thuật; vận động 1- 2 hộ tham gia vào tổ chức Hội.

 
Từ kết quả đạt được ban đầu, Hội ND thành phố phối hợp với Hội ND xã Lập Lễ tiếp tục triển khai dự án mới trong năm 2021. Qua đó, nhằm nhân rộng mô hình, xây dựng thành mô hình điển hình về phát triển kinh tế do Hội chỉ đạo.

 
Song song với hoạt động hỗ trợ về vốn, các cấp Hội còn triển khai hiệu quả công tác hỗ trợ cung ứng vật tư, thiết bị nông nghiệp và hỗ trợ hội viên, nông dân tiếp cận tiến bộ khoa học kĩ thuật, công nghệ mới vào phát triển sản xuất, kinh doanh. Đến nay, các cấp Hội đã phối hợp cùng ngành chức năng tổ chức cung ứng 1.692 tấn vật tư trả chậm các loại, trị giá 6.980 tỷ đồng.

 
Đồng thời, Hội phối hợp tổ chức được gần 1.800 buổi tuyên truyền, tập huấn về khoa học kĩ thuật và các chủ trương phát triển nông nghiệp, kinh tế tập thể trong nông thôn, tham gia tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp thành phố… thu hút trên 148.000 lượt hội viên, nông dân tham dự. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức mới về khởi nghiệp sáng tạo gắn với tập huấn, chuyển giao khoa học kĩ thuật trong nông nghiệp cho hội viên, nông dân tiêu biểu.

 
Để giúp nông dân phát triển các mô hình kinh tế tập thể theo hướng liên kết tiêu thụ sản phẩm, các cấp Hội đã tích cực, chủ động, linh hoạt, sáng tạo từ khâu tuyên truyền, vận động đến tổ chức triển khai các hoạt động xây dựng các loại hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp. Trong năm 2021, toàn thành phố đã thành lập và cho ra mắt mới 50 Tổ hợp tác kinh tế, 9 chi Hội nghề nghiệp với 191 hội viên; 7 Hợp tác xã (theo luật Hợp tác xã năm 2012) với 105 thành viên tham gia.
 

Nhìn chung, các Tổ hợp tác, Hợp tác xã do các cấp Hội tư vấn, hướng dẫn thành lập đang có chiều hướng phát triển, gia tăng về số lượng và nâng cao chất lượng hoạt động. Số tổ hợp tác sản xuất, kinh doanh có hiệu quả trên địa bàn ngày một tăng đã góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho các thành viên.

Hoài Thu
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản