Nguồn vốn Quỹ giúp tạo việc làm cho hội viên, nông dân
15:54 - 16/12/2021
(Quỹ HTND)- Nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân (HTND) không chỉ giúp hội viên, nông dân có thêm điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống, mà còn giúp thay đổi tập quán, phương thức canh tác nhằm nâng cao giá trị sản phẩm. Qua đó, góp phần thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đồng thời phát huy có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh sẵn có của các địa phương.
Nông dân vay vốn Quỹ HTND đầu tư phát triển sản xuất

Năm 2021, Quỹ HTND tỉnh Quảng Ninh tăng trưởng 9,342 tỷ đồng, tổng nguồn vốn Quỹ là 56.420.803.000 đồng. Các dự án vay vốn đều là mô hình liên kết, gắn với thành lập các chi hội, tổ hội nghề nghiệp, các CLB nông dân theo ngành nghề; áp dụng KHKT, công nghệ mới trong sản xuất.

 
Hội ND đã nâng quy mô vay vốn từ 250- 400 triệu/dự án lên tối thiểu từ trên 500 triệu/dự án, khuyến khích các dự án trên 1 tỷ đồng. Các dự án quan tâm đến đối tượng bị chuyển đổi nghề do ảnh hưởng của quá trình thu hồi đất; các dự án phát triển sản phẩm OCOP của tỉnh và các địa phương.


Hoạt động ủy thác cho vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác qua ngân hàng Chính sách xã hội đạt 1.102,783 tỷ đồng (tăng 72,004 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020) cho 22.299 hộ vay.


Việc thực hiện Văn bản thỏa thuận với Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, tổng dư nợ 700,928 tỷ với 306 tổ và 6.267 thành viên.


Bên cạnh đó, Hội cũng thực hiện ký thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt để tín chấp cho vay mức 100 triệu/hội viên nhằm tạo điều kiện cho các hội viên nông dân tham gia, thành lập và phát triển các tổ nông dân liên kết vay vốn sản xuất kinh doanh. Bước đầu đã có kết quả, đến nay đạt dư nợ gần 40 tỷ đồng cho 564 hộ vay.


Quỹ HTND toàn tỉnh Hải Dương đạt 83,9 tỷ đồng cho 3.441 hộ vay phát triển sản xuất, kinh doanh (tăng 3,7 tỷ đồng so với năm 2020). Năm 2021, Ban Thường vụ HND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện xong việc bàn giao Quỹ HTND cấp xã về Quỹ HTND cấp huyện quản lý theo đúng quy định. Phối hợp với các Ngân hàng nhận ủy thác với tổng dư nợ 2.369,8 tỷ đồng cho 32.572 hộ hội viên nông dân vay.

 
Ngoài ra, Hội còn tổ chức 426 lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 14.910 lượt hội viên tham dự; cung ứng 3.550 tấn phân bón trả chậm, 4.700 tấn thức ăn chăn nuôi, 11.570 cây giống các loại cho nông dân.


Phối hợp với Ban Đối ngoại và Hợp tác Quốc tế - Trung ương HND Việt Nam triển khai Dự án “Tăng cường khả năng phục hồi của các hộ nông dân trước đại dịch Covid-19”, đã lựa chọn và giải ngân nguồn vốn vay 1,28 tỷ đồng cho 01 HTX nông sản sạch và 06 Chi Hội Nông dân nghề nghiệp vay vốn.


Nguồn vốn Quỹ đã góp phần hỗ trợ đưa toàn tỉnh Hải Dương có 123.473 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân SXKD giỏi 4 cấp.


Các cấp Hội đã tiến hành kiểm tra công tác xây dựng, quản lý Quỹ HTND, hoạt động phối hợp với Ngân hàng CSXH, Ngân hàng NN&PTNT; kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân tại 12 huyện (TP, TX).


Tính đến thời điểm ngày 30/6/2021, nguồn vốn Trung ương ủy thác cho vay tại Đồng Tháp là 20 dự án cho 236 hộ vay với tổng số tiền 10 tỷ đồng.


Tính đến ngày 31/10/2021, tổng nguồn của Quỹ là hơn 30 tỷ đồng. Từ năm 2017-2020, số thành viên được thụ hưởng, tiếp cận nguồn vốn hàng năm là 7.880 thành viên.

 
Từ đó, giúp nhiều hội viên, nông dân có việc làm, phát triển kinh tế, tăng thu nhập, cải thiện đời sống và vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm… Kết quả có 1.577 hộ nghèo đã vươn lên thoát nghèo, có 2.208 hộ từ khó khăn nay đã đạt hộ khá.

 
Nguồn vốn Quỹ đã giúp nhiều hộ gia đình hội viên nông dân có điều kiện tăng thêm nguồn vốn để đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả, tập trung các ngành hàng theo Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh và ngành hàng có thế mạnh của từng địa phương…
 
 

Minh Tùng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản