Nhiều hộ thoát nghèo nhờ sử dụng vốn vay hiệu quả
14:51 - 23/11/2021
(Quỹ HTND)- Quỹ HTND là một trong những nguồn tín dụng giúp nông dân phát triển sản xuất với lãi suất ưu đãi. Nhiều năm qua, nhiều hội viên, nông dân đã được tiếp sức từ nguồn Quỹ hỗ trợ này để chuyển đổi sản xuất với những mô hình hiệu quả trong phát triển chăn nuôi, trồng trọt.
Nông dân từ làm ăn nhỏ lẻ dần chuyển sang liên kết  sản xuất, sản phẩm làm ra đạt chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường
Tính đến 31/10/2021, tổng nguồn  vốn Quỹ HTND toàn tỉnh Vĩnh Phúc đạt  49,324 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn Trung  ương Hội ủy thác 9,26 tỷ đồng, nguồn vốn tỉnh 38,558 tỷ đồng, nguồn vốn cấp  huyện 1,334 tỷ đồng và nguồn vốn cấp xã 0,172 tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay đạt  47,509 tỷ đồng cho 1.245 hộ thuộc 134 dự án vay vốn. Thu hồi 38 dự án với số  tiền 13,131 tỷ đồng, ở 355 hộ vay; trong đó, nguồn vốn Trung ương 06 dự án với  số tiền 2,750 tỷ đồng, 72 hộ vay, nguồn vốn của tỉnh là 32 dự án với số tiền 10,381 tỷ đồng, 283 hộ vay.


Cho vay trong kỳ là 37 dự án với số tiền 14,110 tỷ đồng, 342 hộ vay; trong đó, nguồn vốn Trung ương 08 dự án với số tiền 3,8 tỷ đồng, cho 92 hộ vay, nguồn vốn của tỉnh là 28 dự án với số tiền 10,010 tỷ đồng, cho 240 hộ vay và nguồn vốn cấp huyện là 01 dự án với số tiền 0,3 tỷ đồng, cho 10 hộ vay. 


Bên cạnh nguồn vốn Qũy HTND, toàn tỉnh Vĩnh Phúc có 131/134 xã, phường, thị trấn nhận ủy thác vay vốn Ngân hàng  Chính sách xã hội, Hội Nông dân quản lý 785 tổ tiết kiệm và vay vốn. Tính đến  31/10/2021 tổng dư nợ đạt 1.094,432 tỷ đồng cho 27.808 hộ vay.


Các cấp  Hội tiếp tục triển khai thỏa thuận về việc thực hiện chính sách tín dụng phục vụ  phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày  09/6/2015 của Chính phủ. Toàn tỉnh có 8/9 huyện, thành hội đã ký chương trình  phối hợp với Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn và có 68 cơ sở đã ký hợp đồng ủy thác với Ngân hàng nông nghiệp, thành lập được 557 tổ  vay vốn. Dư nợ đến 30/9/2021 là 1.673 tỷ đồng, cho 11.295 hộ vay.


Bên cạnh việc cho vay vốn, để hỗ trợ nông dân toàn diện hơn, các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh chương trình phối hợp với các công ty, doanh  nghiệp cung ứng giống, phân bón và vật tư các loại giúp hội viên nông dân phát  triển sản xuất. Tính đến 31/10/2021 toàn tỉnh cung ứng gần 300 tấn phân bón trả  chậm giúp hội viên nông dân phát triển sản xuất. 

 
Đồng thời, Hội còn chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, doanh nghiệp tổ  chức hơn 200 hội nghị tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho trên 15 ngàn cán bộ, hội viên nông dân các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Nội dung tập  huấn tập trung vào hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, phòng trừ dịch bệnh cho gia súc,  gia cầm, thuỷ cầm, nuôi trồng thủy sản, chăm sóc cây ăn quả, sản xuất rau hữu cơ,  sạch, an toàn; áp dụng công nghệ sinh học xử lý môi trường sản xuất, môi trường  nông thôn cũng như sử dụng các chế phẩm sinh học công nghệ cao trong sản xuất.


Thông qua hoạt động chuyển giao khoa học  kỹ thuật giúp nông dân nâng cao kiến thức, ứng dụng khoa học vào sản xuất, góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và nâng cao hiệu quả sử dụng đồng vốn Quỹ HTND.


Quỹ HTND tỉnh Bạc Liêu đi vào hoạt động từ năm 2012, đến nay có tổng nguồn vốn trên 20 tỷ đồng. Từ khi được thành lập đến nay, Quỹ HTND tỉnh Bạc Liêu đã giúp nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả, tạo việc làm cho gần 10.000 lao động ở nông thôn, thành lập 227 tổ hợp tác, tổ hội nghề nghiệp. Nông dân từ làm ăn nhỏ lẻ dần chuyển sang liên kết trong sản xuất, sản phẩm làm ra đạt chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường, thu nhập tăng lên trên cùng đơn vị diện tích.


Mỗi dự án nuôi trồng có từ 3 - 20 hộ hội viên, và hộ nông dân phải có công cụ, mô hình sản xuất mới được Hội Nông dân các cấp xem xét cho vay vốn, thúc đẩy mô hình lớn mạnh hơn.


Quỹ HTND giúp nông hộ phát triển trồng lúa chất lượng cao, trồng rau quả trong nhà màng, nhà lưới, nuôi cua đinh, sò huyết, tôm càng xanh - lúa, gia súc, gia cầm.


Từ những dự án thành công, Hội Nông dân thành lập tổ hợp tác sản xuất, tổ hội nghề nghiệp, góp phần phát triển kinh tế tập thể ở các địa phương, phục vụ công cuộc xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tính đến nay, đã có 205 tổ hợp tác sản xuất, 22 tổ hội nghề nghiệp được hình thành, đưa nông dân từ làm ăn nhỏ lẻ sang liên kết sản xuất, tạo ra sản phẩm có chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường, tăng thu nhập trên cùng diện tích.


Theo Đề án thành lập Quỹ HTND tỉnh Đồng Nai đã được UBND tỉnh phê duyệt, giai đoạn 2016 - 2020, ngân sách tỉnh cấp cho Quỹ HTND tỉnh là 40 tỷ đồng. Ngoài ra, Quỹ HTND của 11/11 đơn vị cấp huyện, thành phố cũng đã xây dựng đề án và được ngân sách địa phương cấp hơn 20 tỷ đồng. Trải qua giai đoạn 2016 - 2020, tổng nguồn vốn Quỹ HTND tỉnh hiện nay là 80,6 tỷ đồng.


Đến nay, các cấp Hội Nông dân đã hỗ trợ được vốn vay cho 230 câu lạc bộ, tổ hợp tác với gần 6,6 ngàn lượt hộ nông dân vay để đầu tư sản xuất, chăn nuôi. Đặc biệt thông qua nguồn vốn Quỹ HTND, các huyện và thành phố đã giải quyết được phần nào khó khăn về vốn mua phân bón, thuốc trừ sâu, vốn mua con giống cho các hộ nông dân khó khăn không có điều kiện vay vốn.


Qua đó góp phần phát triển sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho hội viên, nông dân. Hội Nông dân các cấp đã xây dựng được nhiều mô hình liên kết sản xuất hàng hóa có chất lượng cao, giải quyết việc làm cho hơn 6,5 ngàn lao động nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế của địa phương.


Thông qua dự án và hiệu quả từ dự án vay vốn Quỹ HTND mang lại đã giúp hàng ngàn hộ nông dân phát triển kinh tế gia đình, hàng trăm hộ trở thành nông dân sản xuất giỏi, nhiều hộ vay thoát nghèo bền vững. Qua đó, tác động tích cực đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương và nâng cao vị thế của Hội Nông dân.
 

Lâm Khang
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản