Quỹ HTND Lâm Đồng: Tập trung nguồn vốn xây dựng các mô hình hiệu quả
11:54 - 16/06/2021
(Quỹ HTND) – Những năm qua, để việc triển khai Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ HTND giai đoạn 2011 - 2020” đạt kết quả, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã xây dựng kế hoạch cụ thể và tập trung chỉ đạo các cấp Hội tích cực thực hiện bằng nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt. Theo đó, xác định rõ tầm quan trọng của nguồn vốn Quỹ HTND, các cấp Hội đã có nhiều nỗ lực vượt bậc trong công tác xây dựng, quản lý và tăng trưởng nguồn vốn.

Được hỗ trợ nguồn vốn vay kết hợp với tham gia các lớp tập huấn, phổ biến KHKT tiên tiến giúp hội viên, nông dân mạnh dạn đầu tư xây dựng các mô hình kinh tế mới giúp mang lại hiệu quả cao


 
Hàng năm, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền trong việc cấp một phần kinh phí từ ngân sách địa phương nhằm giúp tăng nguồn Quỹ HTND ngay tại cơ sở. Trên cơ sở đó, Hội ND nhiều huyện, thành phố cũng đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương sớm đưa vào kế hoạch từ đầu năm và trích ngân sách bổ sung nguồn vốn cho Quỹ HTND cùng cấp.

 
Nhờ có sự quan tâm ủng hộ và tạo điều kiện, hỗ trợ kinh phí của UBND các cấp, mức tăng trưởng nguồn vốn Quỹ HTND đã có sự phát triển qua từng năm. Bên cạnh đó, các cấp Hội cũng làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, hội viên, nông dân để hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa của hoạt động Quỹ HTND. Từ đó, công tác vận động hội viên, nông dân tham gia đóng góp, ủng hộ Quỹ thuận lợi và đạt kết quả.

 
Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp đang quản lí đạt gần 49 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn Trung ương Hội ủy thác 14,5 tỷ đồng; nguồn Quỹ HTND tỉnh quản lí 11,488 tỷ đồng; Quỹ cấp huyện đạt trên 23 tỷ đồng (các cấp Hội ở cơ sở đã vận động được 7,082 tỷ đồng).

 
Với phương châm tạo mọi điều kiện thuận lợi để giúp hội viên, nông dân sử dụng và phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn đầu tư, Ban Điều hành Quỹ HTND tỉnh đã chủ động rà soát nhu cầu sử dụng vốn của các nhóm hộ, có phương án hướng dẫn nông dân thực hiện các mô hình chăn nuôi, trồng trọt. Cùng với đó, các cấp Hội tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay.

 
Công tác cho vay vốn được thực hiện theo đúng quy định. Mỗi dự án, mô hình đều được triển khai thực hiện với nhóm từ 10- 30 hộ hội viên, nông dân trên cùng địa bàn. Sau khi kết thúc dự án, các cấp Hội lại tiếp tục luân chuyển nguồn vốn đến các nhóm hộ khác được vay. Hiện, tổng dư nợ từ nguồn vốn Quỹ cấp Trung ương và Quỹ cấp tỉnh đã giải ngân cho vay quay vòng đạt 73,709 tỷ đồng với 2.826 lượt hộ hội viên, nông dân vay để thực hiện 201 dự án.

 
Trong đó, có 39 dự án chăn nuôi (bò sữa, bò sinh sản, bò thịt, nuôi nhím); 84 dự án cải tạo, chăm sóc cà phê, chăm sóc cây sầu riêng, chăm sóc cây điều; 33 dự án trồng dâu nuôi tằm; 45 dự án trồng rau, hoa, quả, cây Atisô. Các mô hình, dự án triển khai đều đi vào hoạt động ổn định, mang lại giá trị kinh tế và đạt hiệu quả đề ra. Trên địa bàn không có tình trạng nợ quá hạn.

 
Đáng chú ý, để giúp khai thác các tiềm năng và thế mạnh của địa phương, những năm qua, Tỉnh ủy đã ban hành nhiều Nghị quyết chuyên đề về phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, được các cấp, các ngành và nhân dân triển khai thực hiện rộng khắp. Trong đó có Nghị quyết 05 về “Phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025”.

 
Căn cứ vào Nghị quyết cùng các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy và Trung ương Hội NDVN, hàng năm, Hội ND tỉnh đều xem việc triển khai hỗ trợ nguồn vốn gắn liền với công tác dạy nghề và chuyển giao khoa học kĩ thuật cho hội viên, nông dân là một nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện chương trình công tác của Hội. Cụ thể, các dự án vay vốn Quỹ HTND đều được Hội ND tỉnh chỉ đạo các cấp Hội cần chủ động trong khâu lựa chọn mô hình, phải đảm bảo an toàn vốn vay, ưu tiên cho vay tại những dự án có ứng dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật, sản xuất hàng hoá theo hướng liên kết, hợp tác và có khả năng nhân rộng.

 
Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh còn luôn quan tâm và chỉ đạo các cấp Hội chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên, nông dân nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất nông nghiệp. Qua đó, nhằm nâng cao ý thức và trách nhiệm của người dân trong việc tham gia bảo vệ môi trường, sản xuất ra các mặt hàng nông sản an toàn vì sức khỏe cộng đồng.

 
Để nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả, thay vì cho vay nhỏ lẻ, các cấp Hội chuyển sang cho vay theo dự án phát triển sản xuất, kinh doanh có sự liên kết của các tổ hợp tác, tổ liên kết sản xuất, nhóm hộ… Tiêu biểu như: Trồng rau, hoa theo hướng công nghệ cao trong trong nhà kính, nhà lưới; trồng xen cây ca cao trong vườn điều; cải tạo, chăm sóc, thâm canh cây cà phê; đầu tư thâm canh vườn cây cao su; chăm sóc và cải tạo vườn sầu riêng năng suất thấp thành sầu riêng ghép cho năng suất cao; chăn nuôi lợn thịt; nuôi dúi; nuôi nhím; chăn nuôi bò sinh sản, nuôi bò sữa…


Qua đánh giá, việc cho vay vốn Quỹ HTND gắn với dạy nghề và chuyển giao khoa học kỹ thuật hiệu quả đã góp phần tích cực trong tiến trình phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Đồng thời, các mô hình, dự án được triển khai giúp tăng thu nhập, nâng cao đời sống của hội viên, nông dân trong tỉnh. Hiện, mức thu nhập bình quân trên đầu người tăng khá, đạt khoảng 79 triệu đồng/năm; góp phần giải quyết việc làm cho trên 10.000 lao động nông thôn.

 
Từ nguồn vốn vay, nhiều mô hình, dự án đã phát triển tốt, giúp người vay vốn thu được các sản phẩm có chất lượng cao, gia tăng thu nhập. Tại nhiều địa phương cũng đã xây dựng và hình thành các mô hình phát triển kinh tế theo hướng liên kết, hợp tác sản xuất mang lại hiệu quả.

 
Điển hình như: Dự án trồng rau và hoa công nghệ cao ứng dụng hệ thống phun tưới tự động tại địa bàn xã Tà Hine (huyện Đức Trọng) có tổng số vốn đầu tư 600 triệu đồng (nguồn Trung ương ủy thác) cho 20 hộ vay. Các hộ vay vốn thực hiện dự án còn được Hợp tác xã Nam Sơn- thị trấn Liên Nghĩa đầu tư cây giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật không tính lãi, khi đến kỳ thu hoạch có sự thoả thuận với nông dân về giá mua và bao tiêu đầu ra trong khâu tiêu thụ nông sản.

 
Ước tính bình quân lợi nhuận sau khi trừ hết mọi chi phí đầu tư cho thu nhập đạt trên 150 triệu đồng/hộ/năm… Từ 20 hộ tham gia dự án ban đầu có diện tích canh tác là 10 ha, đến nay, mô hình có sức lan tỏa và đã được nhân rộng ra 87 hộ nông dân khác trên địa bàn. Các hộ dân đã tích cực cải tạo, chuyển đổi 75 ha đất lúa một vụ cho hiệu quả kinh tế thấp sang trồng rau màu đạt hiệu quả kinh tế cao, năng suất bình quân đạt 20 tấn/ha.

 
Hay như các dự án “Trồng dâu nuôi tằm” được triển khai tại địa bàn xã Đạ Oai (huyện Đạ Huoai); tại thị trấn Đạ Tẻh và các xã gồm: Quốc Oai, Đạ Pal, Đạ Kho (huyện Đạ Tẻh) đều được các cấp Hội phối hợp với ngành chức năng tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật và địa điểm cung cấp tằm giống chất lượng cao. Qua đó, giúp hội viên, nông dân tích cực chuyển đổi từ phương thức sản xuất truyền thống sang biết cách áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến; chuyển từ canh tác giống dâu thường sang trồng giống dâu có năng suất cao, kết hợp sử dụng hệ thống tưới tự động, sử dụng né gỗ thay cho né tre... giúp mang lại hiệu quả rõ rệt.

 
Với qui mô mỗi dự án có 20 hộ vay vốn, các hộ dân đã thành lập Tổ liên kết sản xuất trồng dâu nuôi tằm. Hiện, Tổ đã có 34 thành viên tham gia với tổng diện tích trồng dâu đạt trên 47 ha. Dự án đã giúp gia tăng cả năng suất và chất lượng của kén tằm thành phẩm. Ngoài ra, được sự hỗ trợ của Công ty cổ phần tơ lụa Đông Lâm ở thành phố Bảo Lộc đã tạo điều kiện ký kết hợp đồng thu mua toàn bộ số kén cho bà con nông dân; với giá kén thu mua từ 95.000- 130.000 đồng/kg giúp các hộ gia đình có nguồn thu nhập ổn định đạt 8- 10 triệu đồng/hộ/tháng.

 
Dự án trồng rau và atisô tại xã Đạ Sar (huyện Lạc Dương) với số vốn đầu tư 1 tỷ đồng từ nguồn ủy thác của Trung ương Hội đang cho 25 hộ hội viên, nông dân vay cũng mang lại kết quả thiết thực. Cùng với việc giải ngân cho vay vốn của Hội ND tỉnh được kết hợp với hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật từ Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng- Ladophar. Theo đó, các hộ vay được phía Công ty hỗ trợ cây giống, tập huấn kỹ thuật quy trình trồng và chăm sóc... Đến kỳ thu hoạch, Công ty tiến hành thu mua, bao tiêu toàn bộ sản phẩm với giá thành ổn định; cụ thể lá tươi 2.600 đồng/kg, rễ và thân tươi 11.000- 15.000 đồng/kg, góp phần nâng cao thu nhập cho các hộ dân.

 
Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát và quản lý phí được các cấp Hội tiến hành thường xuyên theo đúng qui định. Nhìn chung, việc quản lý nguồn vốn chặt chẽ, có sổ sách ghi chép theo dõi đầy đủ, đúng nguyên tắc, đúng chế độ tài chính và theo Điều lệ tổ chức, hoạt động của Quỹ HTND; cho vay đúng đối tượng, sử dụng vốn đúng mục đích, trả vốn vay và phí kịp thời hạn, phát huy hiệu quả và bảo toàn được nguồn vốn.

 
Có thể thấy, việc cho vay vốn Quỹ HTND được các cấp Hội thực hiện theo đúng các quy trình và thủ tục pháp lý; việc chỉ đạo, lựa chọn mô hình theo định hướng phát triển cụ thể của từng địa phương nhằm đảm bảo tính khả thi của mỗi dự án. Nhiều huyện, thành Hội đã chỉ đạo và thực hiện tốt việc lồng ghép cho vay vốn với các hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học kĩ thuật cho hội viên, nông dân nhằm xây dựng các mô hình phát triển kinh tế theo hướng liên kết, hợp tác sản xuất hàng hóa. Nhờ đó, nhiều dự án đã phát huy hiệu quả, đem lại lợi ích kinh tế cho hội viên, nông dân, đời sống của bà con ngày càng được nâng lên.

 
Nguồn vốn vay từ Quỹ HTND đã giúp hội viên, nông dân trong tỉnh có điều kiện đầu tư cho sản xuất, duy trì và phát triển các mô hình kinh tế để vươn lên thoát nghèo. Quỹ HTND tỉnh cũng đã thể hiện rõ vai trò làm điểm tựa giúp hội viên, nông dân có thêm việc làm, tạo nguồn lực để phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo; góp phần thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế nông nghiệp ở địa phương cũng như tạo diện mạo mới cho nông thôn.


 

Hòa Bình
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản