Nguồn vốn Quỹ là đòn bẩy thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển
11:44 - 26/02/2021
(Quỹ HTND)- Nguồn vốn Quỹ HTND là phương tiện chuyển tải vốn hữu hiệu đến hội viên, nông dân có điều kiện phát triển sản xuất, mạnh dạn đầu tư chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp. Trong 10 năm thực hiện đề án  “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân giai đoạn 2021 - 2020”, các cấp Hội đã tạo ra đòn bẩy trong việc hỗ trợ nông dân có phương tiện thay đổi phương thức sản xuất, kinh doanh.
Thực hiện đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân, đến nay tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn tỉnh Bắc Ninh đạt 87,6 tỷ đồng. Trong đó, HND tỉnh quản lý: 77,8 tỷ (gồm: TW Hội uỷ thác 16,6 tỷ đồng; nguồn UBND tỉnh cấp 61,2 tỷ đồng); nguồn cấp huyện: 6,3 tỷ đồng; cơ sở là 3,5 tỷ đồng. Hiện nguồn vốn đang giải ngân cho 1.384 hộ nông dân thuộc 323 dự án, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho trên 4.000 lao động.


Để thực hiện có hiệu quả tốt nhất Đề án, hằng năm, Ban Thường vụ  Hội Nông dân tỉnh triển khai nhiệm vụ cụ thể đến 100% Hội Nông dân huyện, thị xã, thành phố. Tham mưu với Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 26-4-2016 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Quỹ HTND. Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn vốn Quỹ HTND; kiểm tra, giám sát; tổ chức tập huấn nghiệp vụ và giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển nguồn Quỹ cho các huyện, thị xã, thành phố…

Hội viên, nông dân vay vốn Quỹ HTND từng bước thay đổi phương thức sản xuất

Năm 2011, nguồn vốn Quỹ HTND chỉ có hơn 6,65 tỷ đồng, đến nay tăng lên hơn 87,6 tỷ đồng.


Với mục tiêu đồng hành cùng hội viên, nông dân trong phát triển kinh tế,  các cấp Hội Nông dân dùng nguồn Quỹ HTND giải ngân cho hơn 1.200 hộ vay để đầu tư, xây dựng các mô hình sản xuất thông qua dự án nhóm nông dân liên kết đem lại hiệu quả kinh tế cao.


Điển hình như dự án sản xuất bánh đa nem ở Yên Phụ (Yên Phong); phát triển kinh tế VAC tổng hợp, trồng rau an toàn ở Việt Đoàn, chăn nuôi bò sữa ở Cảnh Hưng (Tiên Du); trồng rau, trồng cà rốt bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm xã Minh Tân (Lương Tài); nuôi cá lồng trên sông ở Song Giang (Gia Bình); nuôi chim bồ câu, nuôi trồng thủy sản theo hướng vệ sinh an toàn thực phẩm ở Cách Bi, trồng khoai tây thương phẩm tại xã Nhân Hòa, Việt Hùng (Quế Võ); phát triển nghề gỗ mỹ nghệ tại Đồng Kỵ, Hương Mạc (thị xã Từ Sơn)…


Sau 10 năm triển khai thực hiện Đề án 966, hoạt động Quỹ HTND tỉnh Lai Châu đã đi vào nề nếp, cơ bản thực hiện tốt các nội dung đề ra: 8/8 huyện, thành thành lập ban vận động, ban điều hành, ban kiểm soát Quỹ; ban hành quy chế quản lý tài chính Quỹ HTND tỉnh. 100% HND các huyện, thành phố thành lập Quỹ.


Hoạt động của Quỹ HTND đã giúp nông dân hình thành các mô hình phát triển sản xuất, kinh doanh theo nhóm hộ liên để giúp nhau phát triển, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Đặc biệt từ các mô hình điển hình vay vốn Quỹ HTND các cấp đã hướng dẫn, hỗ trợ thành lập 32 tổ hợp tác, 2 hợp tác xã, qua đó giúp nhóm hộ nông dân liên kết chặt chẽ hơn trong quá trình sản xuất, kinh doanh.


Đến 30/11/2020, tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt 46,448 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn Trung ương ủy thác là 10,9 tỷ đồng; nguồn vốn quỹ HTND các cấp trong tỉnh là 35,548 tỷ đồng.


Từ năm 2011-10/2020 đã cho vay 64,674 tỷ đồng thu nợ 21,058 tỷ đồng, hỗ trợ cho trên 2.000 lượt hộ gia đình hội viên, nông dân vay vốn phát triển kinh tế, xây dựng 204 mô hình nông dân liên kết, hợp tác phát triển kinh tế. Quỹ HTND 3 cấp trong tỉnh đang quản lý 92 dự án cho 930 hộ vay vốn với tổng số tiền cho vay là 41,6 tỷ đồng. 


Hiện 15/15 Hội Nông dân huyện, thị, thành phố tỉnh Long An phát triển được nguồn vốn Quỹ HTND, trong đó có 3 đơn vị có nguồn vận động Quỹ cấp huyện đạt trên 1 tỷ đồng (Thủ Thừa 3,7 tỷ đồng, Bến Lức 1,3 tỷ đồng, Cần Đước 1,079 tỷ đồng); 5 đơn vị đạt trên 500 triệu đồng (Đức Hòa, Đức Huệ, Châu Thành, Cần Giuộc, Thạnh Hóa).


Trong 10 năm thực hiện Đề án, nguồn vốn Quỹ HTND các cấp Hội ND tỉnh Long An tăng hơn 39 tỷ đồng so với cuối năm 2010; xét duyệt cho vay 653 lượt dự án, 6.743 hộ vay với tổng số tiền trên 42 tỷ đồng.


Nguồn vốn Quỹ HTND tạo điều kiện thuận lợi cho cho việc quy hoạch vùng kinh tế đặc trưng ở từng địa phương điển hình như: mô hình trồng rau ứng dụng công nghệ cao ở xã Phước Hậu, huyện Cần Giuộc; mô hình trồng thanh long ở xã Vĩnh Công, huyện Châu Thành; mô hình nuôi bò ứng dụng công nghệ cao ở xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa.


Từ hiệu quả hoạt động của Quỹ HTND, các cấp Hội thuận lợi hơn trong vận động, tập hợp hội viên tham gia sinh hoạt, tham gia các phong trào của Hội. Đồng thời, phát huy vai trò chủ thể, nòng cốt của hội viên nông dân trong tham gia phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Do vậy, việc tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động của Quỹ HTND, xem đây là công cụ, phương tiện thiết thực, hiệu quả để trực tiếp giúp đỡ, hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, xây dựng nông thôn mới là rất cần thiết.

Phong Hoàng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản