Giúp nông dân khởi nghiệp từ đồng vốn nhỏ
18:35 - 19/09/2020
(Quỹ HTND)- Những năm qua, Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) các cấp đã giúp nhiều hội viên nông dân được vay vốn với lãi suất ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập, góp phần thực hiện tốt phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng.
Nhờ thay đổi tư duy, hội viên, nông dân đã liên kết thành lập các THT phát triển sản xuất hiệu quả

Hội Nông dân thị xã Cửa Lò, Nghệ An là một trong những đơn vị quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn Qũy HTND. Trong giai đoạn 2011 - 2020, tổng nguồn vốn Qũy do Hội quản lý đạt 3 tỷ 776 triệu đồng với 12 dự án, cho 115 hộ vay vốn. Tính riêng nguồn Thị xã, đến nay đã đạt 826 triệu đồng. Dự kiến cuối năm 2020, Qũy HTND Thị xã được cấp bổ sung 300 triệu đồng, nâng nguồn vốn Qũy lên 1 tỷ126 triệu đồng (đạt chỉ tiêu cấp trên giao).


Bên cạnh đó, Hội Nông dân Thị xã nhận ủy thác vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội 72 tỷ 705 triệu đồng, với 42 tổ TK&VV và 1636 thành viên. Tổng dư nợ tăng 35 tỷ 521 triệu đồng so với năm 2010.

 
Tính đến nay, nguồn vốn Quỹ HTND của huyện Ninh Phước, Ninh Thuận đạt trên 6 tỷ 690 triệu đồng. Sáu tháng đầu năm 2020, Quỹ HTND huyện Ninh Phước tăng thêm 117 triệu đồng do ngân sách cấp và hội viên đóng góp, vượt 7% so với chỉ tiêu do Hội Nông dân tỉnh giao.


Hội Nông dân huyện đã giải ngân thêm 7 dự án, với số tiền 1tỷ 665 triệu đồng cho 58 hộ vay đầu tư chăn nuôi gia súc, trung bình mỗi hộ được vay 25- 30 triệu đồng.


Tính đến nay, huyện Ninh Phước đã giải ngân nguồn vốn Quỹ HTND cho 224 hộ vay, với số tiền trên 6 tỷ 661 triệu đồng đầu tư phát triển các loại cây trồng có gia trị kinh tế cao và chăn nuôi gia súc theo mô hình gia trại.


Bao gồm: 5 dự án trồng măng tây xanh thu hút 81 hộ tham gia, với số tiền vay 2 tỷ 056 triệu đồng chủ yếu là trồng măng tây xanh ở các xã An Hải, Phước Hải và sản xuất lúa giống tại xã Phước Hậu. Đồng thời triển khai thực hiện 17 dự án chăn nuôi gia súc sinh sản, vỗ béo và nuôi heo đen với số tiền 4 tỷ 605 triệu đồng thu hút 143 hộ trên địa bàn 9 xã, thị trấn tham gia.
 

Từ đầu năm đến nay, Quỹ HTND huyện Ninh Phước, Ninh Thuận đã hoàn thành việc thu hồi 9 dự án của 93 hộ với số tiền trên 1 tỷ 854 triệu đồng tiếp tục cho các hội viên khác vay. Nhờ sử dụng hiệu quả Quỹ HTND kết hợp nguồn vốn vay của các ngân hàng thương mại trên địa bàn huyện trong 5 năm qua góp phần thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi huyện ngày càng phát triển.


Toàn huyện có 15.098 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi. Trong đó, có 10 hộ đạt danh hiệu cấp Trung ương; 425 hộ đạt danh hiệu cấp tỉnh; 1.031 hộ đạt danh hiệu cấp huyện và 13.632 hộ đạt danh hiệu cấp cơ sở.


Tính đến tháng 8/2020 tổng nguồn vốn Quỹ HTND huyện Quảng Trạch, Quảng Bình đạt 4 tỷ 873 triệu đồng, trong đó: Nguồn Quỹ do Trung ương Hội Nông dân ủy thác 1 tỷ 700 triệu đồng, hỗ trợ 40 hội viên vay; nguồn do Hội ND tỉnh ủy thác 2 tỷ 400 triệu đồng, 49 hộ hội viên vay; nguồn Hội ND huyện 773,6 triệu đồng cho 19 hộ hội viên vay.

 
Ngoài ra, Hội ND huyện ký kết chương trình phối hợp với Ngân hàng NN&PTNT quản lý 76 tổ vay vốn, tín chấp hỗ trợ cho hơn 4.000 lượt hộ vay, số dư nợ trên 500 tỷ đồng. Phối hợp với Ngân hàng CSXH, quản lý 98 tổ vay vốn, tín chấp hỗ trợ cho hơn 4.800 lượt hộ vay, số dư nợ trên 160 tỷ đồng.
 

 Qua đó, giúp hàng trăm lượt hộ hội viên nông dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng phục vụ phát triển sản xuất, tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập.
 

Nhiều mô hình phát huy hiệu quả, được đánh giá cao như: Trồng sim trên đất đồi xã Quảng Tiến, chăn nuôi tổng hợp vịt-cá-lợn tại Quảng Hưng, bò lai sin sinh sản tại Phù Hóa, gà đồi Nam Hồng Quảng tại Quảng Thạch, Trồng sen-cá  tại Quảng Phương, mua sắm ngư lưới cụ đánh bắt hải sản xa bờ tại Cảnh Dương, Quảng Xuân....
 

Từ nguồn vốn tín dụng, hội viên nông dân có thêm điểm tựa để xây dựng, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, nâng cao quy mô sản xuất, phát triển ngành nghề, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Nhiều hội viên nông dân sau khi được vay vốn làm ăn có hiệu quả đã tự nguyện đóng góp xây dựng Quỹ HTND và tiếp tục hỗ trợ hội viên nông dân nghèo chưa được vay vốn để phát triển sản xuất.
 
 

Minh Tâm
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Đa dạng sản phẩm chế biến để mở rộng thị trường