Khánh Hoà: Quỹ HTND thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi phát triển
18:35 - 19/09/2020
(Quỹ HTND)- Sáu tháng đầu năm 2020, các cấp Hội ND trong tỉnh đã thực hiện tốt công tác vận động, hỗ trợ hội viên, ND thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững .
Nông dân được tập huấn phương pháp nuôi ong


Hội đã vận động gần 172 triệu đồng cùng với 2,6 tỷ đồng ngân sác địa phương hỗ trợ 22 dự án của 201 hộ ND vay vốn phát triển sản xuất. Hướng dẫn, hỗ trợ thành lập 15 tổ hợp tác, hợp tác xã (nâng tổng số đến nay là 307 tổ hợp tác, hợp tác xã hoạt động có hiệu quả); phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tạo điều kiện thuận lợi cho hơn 42.400 hội viên, ND vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh với tổng số tiền hơn 1.050 tỷ đồng.
 
 
Từ đầu năm 2020 đến nay, Hội Nông dân thành phố Nha Trang đã tổ chức giải ngân hơn 1,6 tỷ đồng từ nguồn vốn Quỹ HTND thành phố cho 61 hội viên nông dân, gồm: Dự án nuôi cá Vĩnh Nguyên 140 triệu đồng; chăn nuôi ở Phước Đồng 20 triệu đồng; chăn nuôi ở phường Vĩnh Hải 100 triệu đồng; cây cảnh Vĩnh Hiệp 70 triệu đồng; khai thác, nuôi trồng thủy sản ở Vĩnh Lương 300 triệu đồng; Hợp tác xã nấm Vĩnh Ngọc 200 triệu đồng…

 
Theo đó, mỗi hội viên được vay từ 20 - 50 triệu đồng, thời gian vay 24 tháng. Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ đã giải ngân hơn 8,56 tỷ đồng cho 68 dự án sản xuất với 299 hộ vay.

 
Từ Quỹ HTND, nhiều dự án đã xây dựng được các mô hình tổ hợp tác sản xuất, kinh doanh, tổ hội nghề nghiệp.... góp phần thay đổi nhận thức của người dân, chuyển phương thức sản xuất từ nhỏ lẻ sang liên kết nhóm, đầu tư thâm canh, tăng năng suất, tạo việc làm, tăng thu nhập kinh tế hộ, trở thành hộ SXKD giỏi các cấp.


 Điển hình như: Hộ ông Phan Chí Lực (xã Cam Lập) và hộ ông Nguyễn Ngọc Huy (xã Cam Bình) mỗi người vay vốn Quỹ HTND 40 triệu đồng để nuôi tôm hùm lồng, có thu nhập gần tỷ đồng/năm và đạt danh hiệu SXKD giỏi cấp tỉnh, hoặc hộ ông Phan Văn Thừa (phường Cam Lợi), ông Trương Văn Lay (xã Cam Lập) đạt danh hiệu SXKD giỏi cấp Trung ương...


Năm 2019, thành phố có 6.709 hộ được công nhận là hộ nông dân SXKD giỏi các cấp, đạt 84,9%/tổng số hộ đăng ký. Trong đó, cấp Trung ương có 12 hộ, cấp tỉnh 163 hộ, cấp thành phố 1.121 hộ, còn lại là cấp cơ sở.
 
 
Quỹ HTND Hội Nông dân huyện Cam Lâm đã tích cực phối hợp triển khai và tổ chức thực hiện giải ngân 3,1 tỷ đồng/10 dự án với 55 hộ vay từ các nguồn vốn của Trung ương (03 dự án với số tiền 1,8 tỷ đồng cho 30 hộ vay), tỉnh (02 dự án với số tiền 600 triệu đồng cho 15 hộ vay), huyện (05 dự án với số tiền 700 triệu đồng cho 10 hộ vay. Ngoài ra, các cơ sở Hội cũng tích cực vận động được gần 2,9 tỷ đồng và đang cho 201 hộ vay nhỏ lẻ (tính đến ngày 31/5/2020). 

 
Thông qua hoạt động tín chấp, vốn tín dụng đã đến với người nông dân và phát huy tác dụng góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương, hạn chế tình trạng vay nặng lãi ở nông thôn. Các dự án được thực hiện từ nguồn Quỹ  HTND và Ngân hàng CSXH đã giúp nhiều hộ dân tăng thu nhập vươn lên thoát nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới. Cùng với các nguồn vốn khác, Quỹ HTND đã góp phần quan trọng thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi ở nông thôn.

Trọng Hùng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Hiệu quả từ nuôi dê sinh sản