Huyện Nghĩa Lộ (Quảng Trị): Xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả từ Quỹ HTND
11:36 - 06/08/2020
(Quỹ HTND)- Những năm qua, cùng với việc chăm sóc, thâm canh các loại cây trồng chủ lực (cao su, hồ tiêu) hội viên, nông dân xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ đã đưa vào sản xuất các loại cây dược liệu như: Chè vằng, cà gai leo… mang lại giá trị kinh tế. 

Mô hình trồng chè vằng của hội viên, nông dân ở xã Cam Nghĩa

Với phương châm vận động đi đôi với hỗ trợ, Hội ND xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để nâng cao chất lượng hàng hóa; đồng thời hướng dẫn hội viên sử dụng vốn Quỹ HTND đúng mục đích, phát huy hiệu quả.


Toàn xã hiện có 12 chi Hội với 1.056 hội viên sinh hoạt. Trong đó có 264 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.


Từ nguồn vốn Quỹ HTND, các hộ xây dựng 09 mô hình kinh tế gồm: Nuôi bò; nuôi dê; trồng cây chè vằng; sắn dây với tổng số vốn đầu tư xây dựng các mô hình 1,8 tỷ đồng. Trong đó, số tiền vay Quỹ HTND các cấp 1 tỷ đồng, còn lại do các hộ nông dân tham gia đóng góp. Nhìn chung, các mô hình mang lại thu nhập cho bà con nông dân, bình quân từ 150 - 200 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho 26 lao động địa phương.


Tiêu biểu như mô hình trồng chè vằng với diện tích 05 ha của nhóm 12 hộ ở các chi Hội: Cu Hoan, Nghĩa Phong, Định Sơn với tổng nguồn vốn 960 triệu đồng. Trong đó, Quỹ HTND Trung ương cho vay mức 50 triệu đồng/hộ, số tiền còn lại các hộ tham gia đóng góp.


Mô hình triển khai được 02 năm, đến nay đã cho thu hoạch, mỗi ha thu hoạch đợt đầu tiên đạt năng suất từ 2 - 2,5 tấn, định kỳ mỗi năm cho thu hoạch 02 lần. Với giá bán chè vằng tươi từ 9.000 - 10.000 đồng/kg, mỗi ha cho bà con thu nhập khoảng 50 triệu đồng/năm. Đặc biệt, mô hình cung cấp nguyên liệu cho các cơ sở chế biến thành sản phẩm cao dược liệu ở làng nghề Định Sơn (xã Cam Nghĩa) với giá bán từ 150.000 - 160.000 đồng/kg cao khô, được thị trường trong nước và thế giới ưa chuộng, tạo nguồn thu nhập ổn định cho hội viên, nông dân.


Chủ tịch Hội ND xã Cam Nghĩa Nguyễn Anh Hai, cho biết: Từ nguồn vốn Quỹ HTND các cấp, hội viên, nông dân đã xây xựng các mô hình kinh tế theo nhóm hộ, liên kết thành vùng sản xuất tập trung, chủ động nguồn nguyên liệu phát triển nghề nấu cao dược liệu, chăn nuôi theo hình thức thâm canh, tăng năng suất, nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm. Thời gian tới, Hội ND xã tập trung hướng dẫn, hỗ trợ về khoa học kỹ thuật, giống cây trồng, nguồn vốn để hội viên, nông dân nhân rộng các mô hình kinh tế.

Ngọc Nhân
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Hiệu quả chăn nuôi hươu tại vùng đồi núi