Quỹ HTND Lạng Sơn: Tăng cường vốn sản xuất cho hội viên, nông dân
10:57 - 06/08/2020
(Quỹ HTND)- Từ năm 2012 đến nay, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn đóng góp ủng hộ 13.953 triệu đồng cho Quỹ HTND (trong đó, cấp tỉnh ủng hộ được 820 triệu đồng, cấp huyện ủng hộ 13.597 triệu đồng); nguồn ngân sách cấp bổ sung cho Quỹ đạt 10.222 triệu đồng (trong đó ngân sách tỉnh cấp 8 tỷ đồng, ngân sách các huyện cấp 2.222 triệu đồng). 

Mô hình sản xuất cao khô tại Chợ Bái, huyện Văn Quan vay vốn Quỹ HTND đã tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nhiều hội viên, nông dân

Ngoài ra, Hội ND tỉnh quản lý 10.490 triệu đồng nguồn vốn do Quỹ HTND Trung ương ủy thác; nâng tổng nguồn vốn Quỹ 3 cấp (Trung ương, tỉnh, huyện) đạt 45.906 triệu đồng, tăng gần 32 tỷ so với đầu năm 2012.


Hội ND tỉnh và các huyện, thành phố đã tập trung cho vay theo dự án nhóm hộ, mỗi dự án có tối thiểu 07 hộ tham gia. Đến nay, mức vay cho mỗi hộ tham gia dự án cấp huyện từ 20 - 30 triệu đồng, cấp tỉnh và Trung ương nâng lên 50 triệu đồng, có dự án cho vay 100 triệu đồng. Toàn tỉnh, hiện đang triển khai 184 dự án với 1.742 hộ tham gia vay 39.882 triệu đồng, các dự án chủ yếu gồm: Chăn nuôi trâu bò sinh sản, nuôi cá, trồng cây ăn quả.


Tám năm qua, nguồn Quỹ HTND các cấp đã hỗ trợ cho 4.926 lượt hội viên, nông dân vay phát triển sản xuất với doanh số cho vay đạt 86.913 triệu đồng/487 dự án, trong đó có 145 dự án trồng trọt và 342 dự án chăn nuôi; nguồn Quỹ các cấp đã hỗ trợ phát triển thêm 5.287 con lợn, 1.134 con trâu, 1.194 con bò, 134 con ngựa và dê, 1.668 con gia cầm, cải tạo và trồng mới 353 ha vườn cây ăn quả, 82 ha cây lâm nghiệp, 38 ha mặt nước nuôi cá... Qua đó, nhiều hộ đã trở thành hộ sản xuất, kinh doanh giỏi.


Bên cạnh đó, Hội ND các cấp tổ chức 23 lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho 1.890 cán bộ quản lý Quỹ các cấp; tổ chức 570 cuộc kiểm tra, giám sát về việc triển khai thực hiện dự án để phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.


Thời gian tới, Hội ND các cấp tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Quỹ HTND phát triển bền vững, mở rộng quy mô và đa dạng về hình thức hỗ trợ; xây dựng bộ máy quản lý Quỹ theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, năng động, sáng tạo phù hợp với giai đoạn mới, là công cụ quan trọng để các cấp Hội trực tiếp giúp đỡ, hỗ trợ hội viên, nông dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng các mô hình sản xuất hàng hóa tập trung, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm; tham gia thực hiện thắng lợi các chương trình, đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của địa phương.
 

Hải Yến
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Hiệu quả chăn nuôi hươu tại vùng đồi núi