Quỹ HTND Bình Thuận: Tổng nguồn vốn các cấp đạt trên 23,5 tỷ đồng
15:24 - 03/08/2020
(Quỹ HTND)- Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt được 23.545 triệu đồng, tăng 4.829 triệu đồng (+25,8%). Trong đó, vốn ủng hộ 2.580 triệu đồng, NSĐP cấp 20.635 triệu đồng, vốn bổ sung 330 triệu đồng. 
Dự án nuôi lợn đen xã Bắc Sơn - huyện Thuận Bắc đem lại hiệu quả kinh tế cao đối với hội viên, nông dân là người dân tộc 

Sáu tháng đầu năm 2020, Quỹ HTND các cấp được Ngân sách địa phương cấp bổ sung 4.684 triệu đồng.  Cụ thể: Quỹ HTND tỉnh 4.284 triệu đồng; Quỹ HTND 6/7 huyện, thành phố 400 triệu đồng (Ninh Phước 100 triệu đồng; Ninh Hải 100 triệu đồng; các huyện Thuận Bắc, Thuận Nam, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Bác Ái 50 triệu đồng/đơn vị).
 
 
Tổng số vốn Quỹ HTND do cấp xã chuyển về huyện quản lý đạt 2.316 triệu đồng. Trong đó: huyện Ninh Hải 580 triệu đồng; Ninh Phước 510 triệu đồng; Ninh Sơn 374 triệu đồng; Thuận Nam 322 triệu đồng; thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 334 triệu đồng.
 
 
Đến tháng 5/2020, Quỹ HTND tỉnh đã giải ngân 3.165 triệu đồng cho 121 hộ vay. Lũy kế dư nợ hiện đạt 19.199 triệu đồng, cho 765 lượt hộ vay thực hiện 67 dự án. Trong đó, có 15 dự án trồng trọt, chiếm tỷ lệ 22,4%; 41 dự án chăn nuôi, chiếm 61,2%; 6 dự án nuôi trồng thủy, hải sản, chiếm 9%; 5 dự án ngành nghề khác, chiếm 7,4%.
 

Nhìn chung, các dự án đều mang lại hiệu quả về kinh tế cao, giải quyết việc làm cho nhiều lao động nông thôn. Điển hình như: Dự án chăn nuôi dê sinh sản tại thị trấn Phước Dân, sau khi kết thúc dự án, trừ mọi chi phí, bình quân mỗi hộ lãi trên 67 triệu đồng/năm; dự án cải tạo vườn măng tây xanh tại xã An Hải sau khi kết thúc dự án, bình quân mỗi hộ lãi 50 triệu đồng/năm;...  
 
 
Dự án nuôi lợn đen xã Bắc Sơn - huyện Thuận Bắc... có các hộ vay hầu hết đều là người dân tộc, nhận thức còn hạn chế, từ khi tiếp cận được nguồn vốn, được sinh hoạt trao đổi thông tin, hướng dẫn tập huấn kỹ thuật trong sản xuất, bà con đã chuyển đổi nhận thức, biết áp dụng kỹ thuật và tạo mối liên kết giữa các hộ trong nhóm cùng hỗ trợ nhau về kiến thức, thực hiện đúng quy trình sản xuất giúp đem lại hiệu quả cao theo đúng mục tiêu của dự án.
 

Bên cạnh hoạt động Quỹ, các cấp Hội phối hợp với Ngân hàng CSXH triển khai tót hoạt động ủy thác. Hiện tổng dư nợ với Ngân hàng đạt 544.182 triệu đồng, hỗ trợ cho 18.732 hộ vay vốn, tại 404 Tổ TK&VV.
 

Hàng năm, qua đánh giá, bình xét có 224 Tổ xếp loại tốt (chiếm 55,4%); 118 Tổ loại khá (chiếm 29,2%); 58 Tổ loại trung bình. 06/07 huyện Hội không có Tổ yếu kém.
 

Các cấp Hội còn phối hợp chặt chẽ với phía Ngân hàng và chính quyền các địa phương thường xuyên củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ TK&VV; các Tổ TK&VV bên cạnh thực hiện khá tốt các khâu bình xét hộ vay, đôn đốc trả lãi, trả gốc theo hợp đồng cũng đã tuyên truyền, vận động thành viên vay vốn thực hiện tốt việc gửi tiền tiết kiệm. Tính đến 31/05, 17.797 thành viên thực hiện gửi tiết kiệm 25.453 triệu đồng; bình quân số dư của mỗi Tổ đạt trên 63 triệu đồng, mỗi thành viên 1,4 triệu đồng.
 

Cùng với đó, các cấp Hội đẩy mạnh hoạt động phối hợp với Ngân hàng NN&PTNT tạo điều kiện cho hội viên, nông dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng thuận lợi phục vụ phát triển sản xuất. Đến nay, tổng dư nợ cho vay 1.015.550 triệu đồng, với 17.387 hộ vay, thông qua 336 Tổ Vay vốn.
 
 
Công tác kiểm tra việc quản lý, sử dụng vốn vay được các cấp Hội tiến hành thường xuyên. Năm 2020, Ban điều hành Quỹ HTND phối hợp với Ban Kiểm soát Quỹ HTND, Ban Quản lý Quỹ HTND huyện và Hội cấp cơ sở tổ chức kiểm tra 5 dự án sau 30 ngày giải ngân tại 2 huyện với 24 hộ vay vốn; tiến hành thẩm định tại 09 dự án mới.
 
 
Các huyện, thành Hội, phối hợp cùng Hội cấp cơ sở tổ chức 40 lượt kiểm tra tại các dự án vay vốn Quỹ HTND và 21 đợt kiểm tra nguồn uỷ thác với các Ngân hàng. Qua đó, chỉ đạo Hội cơ sở, chủ dự án thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ dự án, nhắc nhở các hộ trong dự án thực hiện đúng quy trình sản xuất, sử dụng vốn đúng mục đích, tổ chức sinh hoạt thường xuyên nhằm trao đổi kiến thức, giải quyết những khó khăn để thực hiện tốt mô hình.
 

Có thể thấy, từ các nguồn vốn Quỹ HTND đã giúp hội viên, nông dân trên địa bàn có thêm điều kiện để vươn lên làm giàu, nâng cao thu nhập. Từ đó, thu hút nhiều hội viên, nông dân tham gia vào tổ chức Hội; vai trò của Hội ngày càng được nâng cao.

 

Kim Liên
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Hiệu quả chăn nuôi hươu tại vùng đồi núi