Quỹ HTND TƯ: Tập huấn nghiệp vụ cho 120 cán bộ Hội các cấp tại tỉnh Kon Tum
11:50 - 03/08/2020
(Quỹ HTND)- Mới đây, Ban Điều hành Quỹ HTND TƯ phối hợp với Hội ND tỉnh tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho 120 cán bộ Hội các cấp về hoạt động Quỹ HTND và chương trình phối hợp với các ngân hàng. 
Quang cảnh lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt: Tổng quan về Quỹ HTND; nghiệp vụ cho vay, thu nợ và quản lý tài chính Quỹ HTND đối với Hội Nông dân ở cấp cơ sở. 


Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ Hội các cấp nắm được mục đích, ý nghĩa, vai trò công tác xây dựng, quản lý, điều hành, nghiệp vụ của Quỹ HTND và hoạt động tín dụng phối hợp với Ngân hàng; hỗ trợ tích cực hội viên, nông dân xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, nâng cao quy mô sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống; góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội 7 và các Nghị quyết của BCH TƯ Hội NDVN.
Anh Đức
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Hiệu quả chăn nuôi hươu tại vùng đồi núi