Vĩnh Long: Tổng nguồn vốn Quỹ HTND đạt hơn 27,4 tỷ đồng
14:47 - 13/01/2020
(Quỹ HTND)- Thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư, Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển nguồn vốn Quỹ HTND, đến nay, các huyện, thị, thành phố đã được phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ HTND; 100% Hội ND cấp huyện có tư cách pháp nhân (có con dấu, tài khoản riêng).

Nguồn vốn Quỹ HTND giúp hội viên, nông dân xây dựng mô hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác, hợp tác xã giúp hội viên, nông dân sản xuất hàng hóa quy mô lớn, tham gia vào các chuỗi giá trị sản phẩm mang lại hiệu quả kinh tế cao.


Năm 2019, UBND tỉnh bổ sung vốn 2 tỷ đồng từ ngân sách địa phương, nâng tổng số nguồn vốn được cấp 12,7 tỷ đồng; cấp huyện tăng trưởng 1,712 tỷ đồng, nâng lên 4,442 tỷ đồng. Tiêu biểu như: Thành phố Vĩnh Long (850 triệu đồng); huyện Long Hồ (844 triệu đồng); huyện Mang Thít (250 triệu đồng); huyện Vũng Liêm (200 triệu đồng); huyện Trà Ôn (400 triệu đồng); huyện Tam Bình (893 triệu đồng); Thị xã Bình Minh (585 triệu đồng)…

 
Hiện tổng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp đạt 27,472 tỷ đồng; tăng 10,969,037 tỷ đồng so với năm 2018.

 
Tổng dư nợ toàn tỉnh đang quản lý đạt 27,472 tỷ đồng. Trong đó: T.Ư ủy thác 9,730 tỷ đồng, cho 314 hộ vay xây dựng 25 dự án (chiếm 35,5%); nguồn vốn cấp tỉnh 12,7 tỷ đồng, cho 432 hộ vay xây dựng 36 dự án (chiếm 46,2%); nguồn vận động của tỉnh đạt 600 triệu đồng, cho 32 hộ vay triển khai 02 dự án, giải quyết cho 60 lao động có việc làm (chiếm 2,2%).

 
Nguồn vốn Quỹ HTND các huyện, thị, thành đã cho thực hiện 118 dự án phát triển sản xuất với 246 hộ vay, giúp giải quyết việc làm cho 453 lao động nông thôn. Việc cho vay vốn được thực hiện theo đúng quy trình thủ tục, lập hồ sơ dự án vay vốn.

 
Các dự án đã góp phần nâng cao nhận thức của hội viên, nông dân trong việc xây dựng mô hình kinh tế tập thể, Tổ hợp tác, Hợp tác xã; xây dựng chi, tổ Hội nghề nghiệp; sản xuất hàng hóa quy mô lớn; nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm.

 
Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục nâng cao chất lượng ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Tính đến 30/10/2019, tổng dư nợ của các chương trình tín dụng do Hội nhận ủy thác đạt 688,566 tỷ đồng cho 33.515 hộ vay thông qua 876 Tổ TK&VV.

 
Các cấp Hội thường xuyên phối hợp với ngân hàng CSXH đánh giá, xếp loại, củng cố lại các Tổ TK&VV. Kết quả, có 498 tổ xếp loại Tốt (chiếm 57%); tổ Khá (chiếm 26%). Nguồn vốn ủy thác đã giúp nhiều hội viên, nông dân thoát nghèo và làm giàu.

 
Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã ký chương trình phối hợp với ngân hàng Nông nghiệp & PTNT chi nhánh Vĩnh Long; đồng thời tổ chức triển khai ký kết đối với Hội ND cấp huyện. Đến nay, 7/8 đơn vị cấp huyện đã ký với ngân hàng Nông nghiệp & PTNT cấp huyện.


Trong năm 2019, đã giới thiệu và thành lập 120 Tổ Vay vốn, nâng tổng số lên 175 Tổ Vay vốn với 4.590 hộ tham gia (tăng 3.606 hộ so với năm 2018), với tổng dư nợ 277,992 tỷ đồng (tăng 221,126 tỷ đồng so với năm 2018).

 
Năm 2019, Ban Điều hành Quỹ HTND tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 120 cán bộ Hội cấp huyện và cơ sở tham dự; 8/8 đơn vị Hội cấp huyện tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở Hội. Các cấp Hội đã tổ chức 219 cuộc tuyên truyền, vận động nguồn vốn Quỹ HTND cho trên 6.500 lượt hội viên, nông dân.

 
Quá trình thực hiện các dự án, Ban Điều hành, Ban Thường vụ Hội ND các cấp thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các hộ vay vốn nhằm kịp thời phát hiện và giải quyết những vấn đề phát sinh. Các dự án được thực hiện đầy đủ các khâu trong quá trình cho vay; đầu tư theo quy hoạch của địa phương; làm tốt công tác khảo sát, thẩm định, hướng dẫn lựa chọn phương án sản xuất; kiểm tra trước và sau khi giải ngân.

 
Ban Điều hành Quỹ HTND tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra hoạt động Quỹ HTND tại 8/8 huyện, thị, thành Hội ngay từ đầu năm. Đến nay, đã kiểm tra 3 cuộc/8 đơn vị Hội cấp huyện, 16 cơ sở Hội và 100% hộ sử dụng vốn Quỹ HTND. Qua kiểm tra cho thấy, công tác lưu trữ hồ sơ, sổ sách, chứng từ thu, chi đảm bảo đúng theo quy định và dần dần đi vào nề nếp.
 

Với mục đích và ý nghĩa hoạt động thiết thực, Quỹ HTND đã tạo được niềm tin hội viên, nông dân, thu hút nhiều hội viên tham gia tổ chức Hội; thành lập nhiều mô hình kinh tế hiệu quả như: Tổ hợp tác, Hợp tác xã, Tổ liên kết sản xuất giúp nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập của hội viên, nông dân.
 

Hồng Hạnh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Phát triển chăn nuôi trâu sinh sản ở miền núi